Arvomme

Saint-Gobainin historia ulottuu 350 vuoden päähän. Konsernin kehitys on perustunut arvoihin, jotka tulevat esiin jokapäiväisessä työssämme.

Kaikkia Saint-Gobainin työntekijöitä yhdistävät 350-vuotisen historian muovaamat yhteiset perusarvot. Konserniin kuulumisen edellytyksenä ovat käyttäytymisen ja toiminnan periaatteet, jotka ohjaavat sekä johdon että kaikkien työntekijöidemme toimintaa päivittäisessä työssä.

VIISI KÄYTTÄYTYMISEN PERIAATETTA

Viisi käyttäytymisen periaatetta ovat perimmäiset arvomme, jotka yhdistävät koko Saint-Gobain-yhteisöä ylimmästä johdosta alkaen organisaation kaikille tasoille:

  • ammatillinen sitoutuminen
  • muiden kunnioittaminen
  • rehellisyys
  • uskollisuus
  • solidaarisuus

NELJÄ TOIMINNAN PERIAATETTA

Neljä toiminnan periaatetta ohjaavat johdon ja työntekijöiden toimintaa heidän jokapäiväisessä työssään:

  • lain kunnioittaminen
  • ympäristöstä huolehtiminen
  • työntekijöiden terveys ja turvallisuus
  • työntekijöiden oikeudet