Energia

Saint-Gobainin visiona on nousta johtavaan asemaan kestävän elinympäristön rakentamisessa. Ilmaston lämpenemisestä johtuva tiukentunut lainsäädäntö ja asiakkaiden odotukset ovat tehneet rakennusten energiankäytöstä sekä uudis- että korjausrakentamisen tärkeimpiä vaatimuksia.

Rakennusten ulkovaippa

Saint-Gobain on parantanut merkittävästi eristysratkaisujensa laatua viime vuosina – seurauksena on ollut aina vain parempia tuotteita.

Energiavallankumous

Asuinrakentamisessa on käynnissä vallankumous, ja Saint-Gobain tähtää johtavaksi pelaajaksi. Talojen energiankulutuksen merkitys on nykyään suurempi kuin koskaan sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Useimmissa Euroopan maissa rakennusten ylläpidossa käytetty energia tuottaa jopa puolet niiden hiilidioksidipäästöistä. Tämä on johtanut tiukempaan lainsäädäntöön, jossa painotetaan erityisesti uudisrakentamista.

Saint-Gobain tarjoaa ratkaisuja, jotka parantavat rakennusten lämmönvarausominaisuuksia ja vähentävät siten niiden ilmastovaikutuksia. Tämä kehitys jatkuu. Saint-Gobain rakentaa esimerkiksi ympäri Eurooppaa 16 Multi-Comfort-taloa, joiden energiankulutus on valmistuessaan lähes nollassa. Näiden talojen tarkoituksena on levittää tietoa passiivirakennuksista ja näyttää esimerkkiä sekä tulevaisuuden rakentamiselle että energiapoliittiselle keskustelulle. Taloja ei ole rakennettu vain näytteille, vaan niissä myös asutaan. Voimme testata energiankulutusta käytännössä ja mitata sisäilmaa. Toisin sanoen näiden innovatiivisten talojen avulla saamme arvokasta tietoa tuotteistamme ja ratkaisuistamme, mikä auttaa meitä kehittämään tulevaisuudessa entistäkin parempia ratkaisuja.

Saint-Gobain pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia matalaenergiatuotteita ja parantamaan jo olemassa olevia ratkaisujamme. Toinen hyvä esimerkki siitä on eristeitä valmistava ISOVER (www.isover.fi), joka on kattavan tutkimuksen avulla pystynyt jatkuvasti parantamaan rakenneratkaisujen lämmöneristävyyttä (U-arvo) merkittävästi aiempaa paremmalle tasolle. ISOVER tarjoaa seinien, kattojen ja perustusten rakennuseristeratkaisuja. Yhtiö valmistaa myös teknisiä eristeitä talotekniikan ja teollisuuden energiatehokkuuden parantamiseksi.

Vaikka lämmöneristys onkin keskeistä, energiatehokkaissa taloissa on kyse paljon muustakin. Yhtä tärkeää on optimoida rakennuksen koko vaippa: ulkoseinät, perustukset, ikkunat ja katto.

Saint-Gobain-konsernin yhtiöt ovat aktiivisia tälläkin alalla. Esimerkiksi Weber (www.e-weber.fi) auttaa parantamaan kiviaineisten ulkoseinärakenteiden lämmöneristävyyttä useiden eristerappausratkaisujen avulla. Kipsilevyjä tekevän Gyprocin (www.gyproc.fi) ja eristeitä valmistavan ISOVERin (www.isover.fi) kaltaiset yhtiöt tarjoavat ratkaisuja huomattavasti aiempaa kevyempien energiatehokkaiden seinien rakentamiseen.

Viime vuosikymmenen aikana ikkunaratkaisujen lämmöneristysominaisuudet ovat parantuneet, ja ikkunat eivät enää ole rakennuksen vaipan akilleenkantapää. Saint-Gobain Glassolutions (www.glassolutions.fi) kehittää uusia ikkunatyyppejä, jotka ovat erittäin energiatehokkaita. Ne pitävät kylmän ilman ulkona ja lämpimän sisällä. On olemassa myös lasiratkaisuja, jotka heijastavat auringon säteilyä ja pitävät sisäilmaston miellyttävänä ympäri vuoden.

GLASSOLUTIONS (www.glassolutions.fi) Suomessa valmistaa 30 vuoden kokemuksella sähkölämmitteistä lasia, jonka avulla suuretkin lasitukset voidaan pitää pienellä energia määrällä sisäilman lämpöisinä.Monissa lämpömukavuutta tutkivissa tutkimuksissa on saatu selville, että kylmänä aikana ikkunoista aiheutuva kylmän hohka ja veto aiheuttavat usein lisälämmityksen tarpeen. Jos sisätilan lämpötila koetaan miellyttävänä myös ikkunoiden välittömässä läheisyydessä, voidaan huoneen lämpötilaa laskea 1-2 C astetta ilman että lämpömukavuus kärsii. Kun otetaan huomioon että yhden asteen nosto huoneen lämpötilassa lämmityskaudella kasvattaa lämmityskuluja n. 5 %, saadaan aikaan lämpömukavuuden parantamisella aikaan myös huomattavaa säästöä.

Lisätietoja: