Energiatehokkuus

Saint-Gobain haluaa olla edelläkävijä kestävien elinympäristöjen rakentamisessa. Rakennuksilla ja erityisesti niiden energiatehokkuuden parantamisella on valtava potentiaali ilmastonmuutoksen hillinnässä. Uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuutta määrittävä lainsäädäntö ja määräykset tiukentuvat jatkuvasti. Myös rakennusten käyttäjät vaativat yhä energiatehokkaampia koteja ja tiloja käyttöönsä.

Monen tekijän summa

Vaikka lämmöneristys onkin keskeistä, energiatehokkaissa taloissa on kyse paljon muustakin. Yhtä tärkeää on optimoida rakennuksen koko vaippa: ulkoseinät, perustukset, ikkunat ja katto.

EnERGIATEHOKKUUDEN MERKITYKSEN KASVU

Rakentamisessa on käynnissä vallankumous kestävän rakentamisen puolesta. Saint-Gobain haluaa olla tämän vallankumouksen etujoukoissa. Rakennusten - niin julkisten, yksityisten kuin ihmisten kotienkin - energiatehokkuuden merkitys on nykyään suurempi kuin koskaan. Energiatehokkuutta vaaditaan niin uudisrakennuksilta kuin korjausrakentamisessa.

Rakennusten käytön aikainen  lämmitys- ja sähköenergia tuottaa leijonanosan rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöistä. Kansainväliset ja kansalliset päästövähennystavoitteet johtavat myös rakentamiseen liittyvän lainsäädännön ja vaatimusten kiristymiseen. Pyrkimys vähentää rakennetun ympäristön hiilidioksipäästöjä painottaa ensi kädessä erityisesti uudisrakennuksia ja niiden elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä.

Saint-Gobain tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja, joilla rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa tavalla, jolloin rakennusten energiankulutus on niiden valmistuessa lähes nollassa. Saint-Gobainilla on asiantuntemusta ja kokemusta äärimmäisen energiatehokkaista rakennuksista. Maailmalla ja Suomessa on Saint-Gobainin konsepteilla ja tuotteilla toteutettuja lähes nollaenergiataloja, joissa asutaan ja työskennellään.

Näiden innovatiivisten rakennusten energiankulutusta ja sisäilmaston olosuhteita mitataan ja seurataan. Samalla saamme arvokasta tietoa tuotteidemme ja ratkaisujemme toimivuudesta. Tämä auttaa meitä kehittämään yhä tehokkaampia tuotteita ja ratkaisuja, jotka auttavat taas kiinteistö-ja rakennusalaa vastaamaan lähitulevaisuuden kehittyvään lainsäädäntöön ja määräyksiin, kuten rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että 31.12.2018 jälkeen kaikki uudet julkiset rakennukset ovat ns. lähes nollaenergiarakennuksia. Lähes nollaenergiarakentamisen vaatimus laajenee koskemaan kaikkia uudisrakennuksia 31.12.2020 jälkeen. Lähes nollaenergiarakentaminen edellyttää rakennuksilta erittäin korkean energiatehokkuuden lisäksi myös uusiutuvan energian käyttöä ja jopa paikan päällä rakennuksessa tuotettavan uusiutuvan energian hyödyntämistä.

ISOVER on kattavan tutkimus- ja tuotekehitystoimintansa avulla onnistunut kehittämään lämmöneristävyydeltään yhä suorituskykyisempiä lasivillaeristeitä, joiden avulla rakenteiden U-arvolla mitattavaa lämmöneristävyyttä on kehitetty merkittävästi aiempaa paremmalle tasolle.  ISOVERin rakennuseristeratkaisut soveltuvat kaikkeen eristämiseen, perustuksista rakennuksen yläpohjaan. Tekniset eristeratkaisut taas parantavat talotekniikan hormistojen energiatehokkuutta.

Weberin erilaiset eristerappausratkaisut julkisivuihin parantavat ulkoseinärakenteiden lämmöneristävyyttä vaikuttaen suoraan rakennuksen energiatehokkuuteen. 

Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat lämmöneristyksen, muiden tehokkaiden rakenneratkaisujen, rakennuksen vaipan tiiveyden uusiutuvan energian ja älykkään teknologian lisäksi esimerkiksi se, miten rakennusta käytetään.

Lisätietoja: