Digitaalinen rakentaminen

Lähitulevaisuudessa rakentaminen digitalisoituu. Digitaalisuus tukee koko rakennuksen elinkaarta alkaen suunnittelusta aina tilaamiseen, logistiikkaan ja rakentamiseen kuin myös kunnossapitoon. Jo nykyäänkin mm. arkkitehtipiirustusten tekeminen, mallintaminen, mitoitus, materiaalien valinta ja energiankulutuslaskelmat tehdään tietokoneilla.

Tiedon helppo saatavuus

Rakentamisprosessin digitointi helpottaa tarpeellisen tiedon saamista ja jakamista.

Rakennuksen tietomalli

Arkkitehdit käyttävät kehittyneitä suunnitteluohjelmia ja tekevät 3D-malleja yleisesti käytettyjen kansainvälisten menetelmien ja standardien pohjalta. Digitaalisen lähestymistavan suosio on kasvussa, ja on väistämätöntä, että koko rakennusprosessi toteutetaan tällä tavoin tulevaisuudessa. Monissa maissa viranomaiset vaativat digitaalisten menetelmien käyttöä kaikissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa: ensimmäisistä arkkitehtonisista piirustuksista julkiseen hankintaan, rakentamiseen ja lopulta purkamiseen. Saint-Gobain tukee tätä digitointia.

Menetelmä tunnetaan myös lyhenteellä BIM (Building Information Modelling), rakennuksen tietomalli. Suppeimmassa merkityksessään se tarkoittaa kiinteistön fyysisten ja toiminnallisten ominaisuuksien sähköistä esitystä, ja sen avulla on helpompi hankkia ja jakaa tietoa kiinteistöstä. Menetelmä käsittää rakennuksen koko elinkaaren. Tätä menetelmää voidaan käyttää myös julkisten hankintaprosessien virtaviivaistamiseen ja helpottamiseen.

Saint-Gobain toimittaa arkkitehdeille BIM-objekteja, jotka helpottavat Saint-Gobainin tuotteiden integroimista 3D-malleihin. BIM-objektit ovat ilmaisia ja tulevat valmiina tuoteobjekteina, kuten eristyselementteinä. Niissä on myös kaikki tarvittava materiaali- ja tuotetieto (kuten palo- ja akustiikkaominaisuudet), minkä ansiosta niitä on helppo käyttää mallinnusohjelmissa, kuten Revitissa.

Saint-Gobain kehittää jatkuvasti uusia BIM-moduuleja ja on sitoutunut ottamaan johtavan roolin rakennusprosessin digitalisoinnissa.

Lataa ISOVERin eristeiden BIM-objekteja Saint-Gobainin rakennekirjastosta.

Lataa Gyprocin  BIM-objekteja Saint-Gobainin rakennekirjastosta.