Digitalisaatio rakentamisessa

Rakentamisen prosessit digitalisoituvat ja digitaalista teknologiaa hyödynnetään koko rakennuksen elinkaarella - suunnittelussa, toimitusketjujen hallinnassa, logistiikassa, rakentamisessa, kunnossapidossa ja jopa rakennuksen purkamisessa. Jo tänään arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, rakennusosien mallintaminen ja mitoitus, materiaalien valinta, rakennusprosessin optimointi ja energiankulutuksen simulointi toteutetaan tietokoneilla.

Tiedon helppo saatavuus

Rakentamisen digitalisaatio helpottaa tarpeellisen tiedon keräämistä, jakamista ja hyödyntämistä - koko prosessin hyödyntämiseksi.

Rakennusten TIETOMALLINNUS

Arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat käyttävät kehittyneitä suunnitteluohjelmia ja tekevät 3D-malleja yleisesti käytettyjen kansainvälisten menetelmien ja standardien pohjalta. Digitaalisen teknologian hyödyntäminen yhteiskunnassa kasvaa ja on väistämätöntä, että myös rakennusala digitalisoituu. Monissa maissa viranomaiset vaativat digitaalisten menetelmien käyttöä kaikissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa: ensimmäisistä arkkitehtonisista piirustuksista julkiseen hankintaan, rakentamiseen ja lopulta purkamiseen. Saint-Gobain tukee tätä digitalisaatiota.

Esimerkki rakentamisen digitalisoitumisesta on rakennusten tietomallintaminen BIM (Building Information Modeling). Suppeimmassa merkityksessään BIM käsittää rakennuksen fyysisten ja toiminnallisten ominaisuuksien sähköistä hallintaa, jolloin sen avulla on helpompi jakaa ja hyödyntää tietoa koko rakennuksen elinkaaren aikana. Tietomallinnuksen sovellukset kehittyvät jatkuvasti.

Saint-Gobain tarjoaa arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden käyttöön BIM-objekteja, joiden avulla Saint-Gobainin tuotteet on helppo integroida 3D-mallinnuksiin. BIM-objektit ovat ilmaisia ja tulevat valmiina tuoteobjekteina, kuten eristyselementteinä. Niissä on myös kaikki tarvittava materiaali- ja tuotetieto (kuten palo- ja akustiikkaominaisuudet), minkä ansiosta niitä on helppo käyttää mallinnusohjelmissa, kuten Revitissa.

Saint-Gobain kehittää jatkuvasti uusia BIM-moduuleja ja on sitoutunut ottamaan johtavan roolin rakennusprosessin digitalisoinnissa.

BIM-objekteja löydät esimerkiksi allaolevien linkkejä painamalla:

Weberin BIM-objekteja 

Ecophonin BIM- objekteja