Innovaatiot

Tutkimus ja innovointi ovat Saint-Gobainin strategian keskiössä. Konsernin tutkimus keskittyy sekä läpimurtoinnovaatioihin että jatkuvaan tuote-, prosessi- ja palvelukehitykseen avoimuuden ja asiakkaan tarpeiden huomioimisen hengessä.

Saint-Gobain innovaatiot

Innovointi on Saint-Gobainin strategian keskiössä ja konsernin tärkeimpiä prioriteetteja. Saint-Gobainin myynnistä 23 prosenttia tulee viiden viime vuoden aikana kehitetyistä tuotteista, ja vuonna 2014 konserni oli neljäntenä vuonna peräkkäin Thomson Reutersin maailman 100 parhaan innovaattorin listalla.

Innovointi on Saint-Gobainin strategian keskiössä. Yli 23 prosenttia myynnistämme tulee tuotteista, jotka on kehitetty viiden viime vuoden aikana.

Pierre-André de Chalendar,
toimitusjohtaja

Muutokset vaativat innovaatioita

Rakennusalaa on perinteisesti pidetty konservatiivisena, mutta se käy nyt läpi suuria muutoksia.

Kilpailuympäristö kovenee joka päivä, ja yritysten on pystyttävä ennakoimaan tulevaisuuden haasteita kehittääkseen liiketoimintaansa. Näihin haasteisiin vastatakseen Saint-Gobain on asettanut innovaatiot strategiansa keskiöön.

Tutkimuksen ja kehityksen tavoitteet on sovitettu konsernin tarpeisiin ja pyrkimyksiin, jotta pystyisimme menestymään kilpailussa, kartoittamaan uusia mahdollisuuksia ja värväämään parhaat osaajat.