Paikallinen innovointi

Paikalliset innovaatiot ovat liiketoimintamme ytimessä Pohjoismaiden ja Baltian alueella.

PAIKALLINEN INNOVOINTI JA KEHITYSTYÖ

Rakentamisen perinteet ja fyysiset asuinympäristöt ovat erilaisia eri alueilla ja eri maissa. Tästä syystä paikallisten innovaatioiden kehittämistä pidetään Saint-Gobainissa tärkeänä.

Central innovation (keskeiset innovaatiot) muodostavat menestymisemme perustan kehittäessämme korkealaatuisia ratkaisuja, mutta paikalliset sovellukset ja paikallinen innovointi puolestaan ovat avainasemassa, kun haluamme varmistaa ratkaisujemme sopivan täydellisesti juuri sinne, missä ne valmistetaan ja missä niitä käytetään. 

Pohjoismaiden ja Baltian alueella meillä on useita T&K-keskuksia.

YHTEYSTIEDOT

Elin Søndergård, ph.d.
Tutkimus- ja kehitysjohtaja, Saint-Gobain Pohjoismaat ja Baltia
Elin.Sondergard@saint-gobain.com