T&K ohjaa innovointia

Asumistamme ja arkeamme parantavien innovatiivisten, suorituskykyisten tuotteiden ja ratkaisujen suunnittelu on Saint-Gobainin strategian keskiössä. Se on konsernin tiimien vastuu ja tärkeä motivaation lähde. Innovaatioidensa kautta tiimit osallistuvat rakennusten ja prosessien ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä uusien suorituskykyisten ratkaisujen kehittämiseen.

TULEVAISUUDEN HAASTEITA ENNAKOIVA TUTKIMUS

Innovointi on suurin voimavara, joka erottaa konsernin voimistuvasta kilpailusta ja markkinoille tulevista uusista tekijöistä.

Korkean lisäarvon tuotteissa Saint-Gobainin kyky yhdistää huipputekniikkaa ja -muotoilua on suuri etu markkinajohtaja-aseman vahvistamisessa. Markkinoilla, missä kilpailu on keskittynyt halpoihin tarjouksiin, jatkuva innovointi tuotantokulujen vähentämiseksi ja alati tehokkaamman asiakaspalvelun tarjoamiseksi on ainoa tapa pysyä kilpailukykyisenä

KAHDEKSAN STRATEGISTA HANKETTA

Saint-Gobainin strategiset tutkimushankkeet muodostavat projektiportfolion, joka avaa oven kehittyville markkinoille ja teknologioille.

 • Aktiivilasitus
 • Huipputehokkaat eristysjärjestelmät
 • Ulkoseinän eristysjärjestelmät
 • Funktionaaliset joustokalvot
 • Valaistus
 • Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisten prosessien ympäristövaikutukset
 • Kiinteäoksidipolttokennot (SOFC))
 • Tutkiva hanke: energian varastointi

MARKKINOIDEN TARPEIDEN KUUNTELEMINEN

Konsernin strateginen kasvu yhdistettynä asuinympäristön ja rakennusteollisuuden asteittaiseen muutokseen on lisännyt avoimuutta ja Saint-Gobainin asiakkaiden tarpeiden huomioonottamista yhteistyössä heidän kanssaan.  Vastatakseen asiakkaan vaatimuksiin ja tuleviin haasteisiin, konserni kehittää koko ajan uusia tutkimusmenetelmiä ja laajentaa yhteistyökumppaniverkostoa.

EKOINNOVOINNIN KULTTUURIN KEHITTÄMINEN

Osana jatkuvan kehittymisen lähestymistapaa Saint-Gobain on asettanut tavoitteeksi suorittaa elinkaariarvioinnit kaikille rakennusteollisuuden tuoteperheilleen.

Elinkaariarviointi on tieteellinen työkalu, jolla suoritetaan usean kriteerin analyysi tuotteen kaikista mahdollisista ympäristövaikutuksista aina raaka-aineiden hankinnasta tuotannon, jakelun, asentamisen ja käytön kautta käyttöiän loppuun ja kierrätykseen.

Kun ympäristöjalanjälki on mitattu, konserni voi käyttää elinkaariarviointeja vähentääkseen tuotteiden ympäristövaikutusta ja tuottaa samalla lisäarvoa. Tämä on Saint-Gobainin ekoinnovoinnin strategian kaksoispäämäärä. Konsernin ekoinnovoinnin tulisi tuottaa asiakkaalle lisäarvoa tarjoamalla tuotteita ja ratkaisuja, jotka minimoivat rakennusten ja infrastruktuurin koko elinkaaren ympäristövaikutukset. Tuote tai ratkaisu on ekoinnovatiivinen, jos se auttaa vähentämään rakennusten ja infrastruktuurin vaatimien resurssien (varsinkin sähkön ja veden) käyttöä ja/tai jos sen elinkaaren ympäristövaikutus pienenee.

Konsernin innovaatioportfoliosta löytyy monia esimerkkejä ekoinnovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kasvavasta osuudesta. Saint-Gobainin sitoutuminen hankkeeseen näkyy myös näissä markkinaonnistumisissa:

 • 2009 : PAMin kevyemmät Blutop-putket
 • 2009 : Verallian ekosuunnitellut EcoVa-pullot
 • 2010 : Saint-Gobain Glassin lyijyttömät Miralite Revolution -peilit
 • 2012 : ulkoseinän weber.therm A200 -komposiittieristejärjestelmät yhdistettynä weber.pas -pinnoitteeseen
 • 2013 : Saint-Gobain Performance Plasticsin uusi, ilman ftalaatteja ja bisfenoli-A:ta valmistettu Tygon®-letkutuotesarja
 • 2013 : Saint-Gobain Sekuritin lämpöä heijastava SGS CoolCoat -tuulilasi, joka vähentää ilmastoinnin tarvetta ja pienentää siten polttoaineenkulutusta.

Saint-Gobainin tavoitteena on levittää tätä ekoinnovoinnin kulttuuria systemaattisesti koko organisaatioon. Se tarkoittaa tietoisuuden lisäämistä ja syväkoulutuksen tarjoamista tutkijoille sekä markkinointi-, osto-, terveys-ympäristö-turvallisuus- ja tuotantotiimeille. Ekoinnovointi on kokonaisvaltaista ja jatkuvaa kommunikointia kaikkien toimintojen kesken. Tiimit tarvitsevat yhteisen sanaston ja työkalut tavoitteiden määrittelemiseksi sekä tarvittavat resurssit niiden saavuttamiseksi.

Saint-Gobain on käyttänyt kohdennettuja koulutusohjelmia toiminto- ja maaorganisaatioissa vuoden 2012 puolivälistä lähtien. Niillä on kerrottu johtajille ja tiimeille ekoinnovoinnin integroinnista olemassa oleviin innovointiprosesseihin. Hankkeet jatkuivat vuonna 2013, ja niitä laajennetaan tulevina vuosina.