Kestävä kehitys

Teollistuneissa maissa pelkkien rakennusten osuus energiankulutuksesta on n. 40 % ja kasvihuonekaasupäästöistä 38 %. Asuin- ja teollisuusrakentamisen maailman markkinajohtajana Saint-Gobain on ottanut vastaan haasteen luoda tulevaisuuden kestäviä rakennuksia, jotka ovat energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä kuin koskaan aiemmin.

Kestävää asumista

Saint-Gobainilla on vastuu kehittää ilmastoystävällisiä ratkaisuja asuntorakentamisen ja muiden asuinratkaisujen tarpeisiin.

VASTUUNKANTO

Asuin- ja teollisuusrakentamisen maailman markkinajohtajana Saint-Gobainilla on erityinen vastuu edistää kestävää rakentamista kiihtyvän kaupungistumisen, väestönkasvun, luonnonresurssien vähenemisen ja ilmastonmuutoksen edessä. Samalla Saint-Gobain pyrkii jatkuvasti parantamaan asemaansa kestävän asuinrakentamisen mittapuuna.

Tämä vaatii sellaisten rakennus- ja remonttiratkaisujen kehittämistä, jotka tekevät rakennuksista energiatehokkaita, miellyttäviä, terveellisiä ja esteettisesti ylivertaisia, ja samalla säästävät luonnonvaroja.

Konserni ottaa osaa rakennusten energiatehokkuudesta käytävään keskusteluun ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja, joiden tarkoituksena on vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia ottamalla huomioon kaikki elinkaaren vaiheet niin uudis- kuin korjausrakentamisessakin. Tätä nykyä rakennusten osuus energiankulutuksesta on 40 %. Tämän luvun pienentäminen olisi valtava edistysaskel, kun pyritään vähentämään rakentamisen ilmastovaikutuksia.

Materiaalituotantoa vähemmällä energialla

Saint-Gobainin omillakin valmistus- ja jakelutoiminnoilla on ympäristövaikutuksia. Siksi konserni on ryhtynyt toimiin vähentääkseen vaikutukset minimiin sekä tuotantolaitoksissaan että kuljetusverkostossaan.

Esimerkiksi Saint-Gobain Gyproc www.gyproc.com on osa maailman ensimmäistä, Tanskassa sijaitsevaa teollista symbioosia, jossa 17 teollista toimijaa vaihtaa höyryä, teollista kipsiä, kaasua ym. Tällöin energiaa menee vähemmän hukkaan. Myös Tanskassa sijaitseva Saint-Gobain Weber www.e-weber.com käyttää bioenergiaa. Tämä vähentää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään ja siten ilmastovaikutuksia. Lisäksi monet ISOVERin www.isover.com alansa johtavista eristetuotteista voidaan puristaa pieneen tilaan ¬– jopa vain 20 prosenttiin. Siten tarvitaan vähemmän kuljetusajoneuvoja.

Elinkaariarvioinnit

Elinkaariarviointien avulla Saint-Gobain mittaa kaikkien tuotteiden ympäristöjalanjälkeä, jotta se voi luoda lisäarvoa ja vähentää havaittuja ympäristövaikutuksia. Tämä on ekoinnovointipolitiikkamme kaksoistavoite: sen täytyy tuoda asiakkaille todellista lisäarvoa sellaisten tuotteiden ja ratkaisujen muodossa, jotka vähentävät infrastruktuurin ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren ajan. Ekoinnovatiivinen tuote tai ratkaisu auttaa vähentämään infrastruktuurin vaatimien resurssien (varsinkin sähkön ja veden) käyttöä ja/tai pienentämään sen elinkaaren ympäristövaikutuksia.

Elinkaariarviointi dokumentoidaan kolmannen osapuolen vahvistamaan tuotteen ympäristöselosteeseen (EPD, Environmental Product Declaration). Monet muutkin työkalut, standardit, selosteet ja sertifikaatit auttavat yhtiöitä saavuttamaan ympäristö- ja päästötavoitteitaan. Saint-Gobain täyttää kaikki Euroopan markkinoilla käytetyt vaatimukset: ISO, CE, BREEAM, LEED ja DGNB. Voit lukea näistä standardeista seuraavilta sivuilta..

Työskentely-ympäristö

Saint-Gobain pitää työskentely-ympäristöä erittäin tärkeänä, ja pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotteita, joita on helppo käsitellä. Esimerkiksi Gyprocin www.gyproc.com uusimmat kipsilevyt ovat 25 % kevyempiä kuin perinteiset kipsilevyt. Tämä vähentää selkä- ja olkapäävammojen riskiä.