Kestävä, vihreä rakentaminen

Saint-Gobain haluaa edistää kestävää rakentamista ja pyrkii kehittämään yhä energiatehokkaampia, terveellisempiä ja käyttäjien hyvinvointia edistäviä tuotteita ja ratkaisuja, aina ympäristöämme unohtamatta.

Rakennetun ympäristön ja rakennusten osuus teollistuneiden maiden energiankulutuksesta on noin 40% ja noin 30% globaalista kasvihuonekaasujen määrästä.
Lähde: UNEP-SBCI

KESTÄVÄN RAKENTAMISEN ASIANTUNTIJA

Saint-Gobain on johtava toimija rakennussektorilla ja jokapäiväisen elinympäristömme rakentamisessa. Tuotteemme ja ratkaisumme mahdollistavat rakennusten parhaan toimivuuden, samalla parantaen ihmisten elinympäristön olosuhteita, kotona, töissä, koulussa ja harrastuksissa. Tuotteemme toteuttavat nykypäivän rakennetussa ympäristössä elävien ihmisten tarpeet, unohtamatta tulevien sukupolvien ja ympäristömme tarpeita. Lähes kolmanneksella myymistämme tuotteista on nettopositiivinen vaikutus ympäristöön, ensisijaisesti energiatehokkuuden edistämisen kautta (nettopositiivisuus = tuotannon haitalliset ympäristövaikutukset vs. tuotteen elinkaarenaikaiset positiiviset vaikutukset).

VASTUULLINEN TOIMIJA

Toimintamme perustana on työntekijöidemme ja sidosryhmiemme hyvinvointi ja toimintamme negatiivisten ympäristövaikutusten minimointi. Ihmisoikeudet, ehdoton syrjimättömyys, monimuotoisuus ja turvallisuus päivittäisessä työssä ohjaavat meitä oman henkilöstömme ja läheisimpien sidosryhmiemme osalta. Resurssitehokkuus, kierrätys ja kiertotalous tarjoavat meille parhaat mahdollisuudet vähentää liiketoimintojemme negatiivisia ympäristövaikutuksia, jopa uusia, vielä tuntemattomia liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntäen.

Vastuullisuus ei koske vain omaa toimintaamme, meillä on mahdollisuus auttaa myös toimittajiemme, asiakkaitamme ja sidosryhmiämme vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen koulutuksen, uusien innovaatioiden ja kestävän rakentamisen edistämisen kautta alallamme.

ELINKAARIAJATTELU

Tuotamme asiakkaillemme innovatiivisia tuotteita, joiden lisäarvoa pyrimme vahvistamaan minimoimalla tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Työkaluna tuotteidemme elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arviointiin ja minimoimiseen omassa kehitystyössämme käytämme elinkaariarviointi-työkaluja (LCA, Life Cycle Assessment).

Lue lisää LCA:sta.

TODENNETTUSTI KESTÄVÄT JA TURVALLISET TUOTTEET

Rakennustuotteiden valmistuksen vastuullisuutta ja kestävyyttä ei ohjaa vain meidän valmistajien vapaaehtoinen toiminta, lainsäädännön ja määräysten merkitys kasvaa tuotteiden valmistuksen ja ympäristövaikutusten viestinnän osalta. Meille näiden vaatimusten täyttäminen ja viestintä eri tavoin ovat osa jokapäiväistä toimintaamme.

Lisätietoa tuoteilmoituksista

KESTÄVÄ RAKENTAMINEN JA KIINTEISTÖJEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET

Kestävä rakentaminen ja rakennusten energiatehokkuus ovat Saint-Gobainin strategian olennainen osa. Kestävä rakentaminen ei vain vähennä rakennusten ympäristövaikutuksia ja edistä kiinteistöjen käyttäjien hyvinvointia, se on myös taloudellisesti kannattavaa. Vihreiden, kestävämpien rakennusten on myös osoitettu olevan ylläpidoltaan tehokkaampia, alentavan näin käyttökustannuksia, nostamaan kiinteistön arvoa ja edistämään ihmisten tuottavuutta ja hyvinvointia kiinteistössä.  Kannatamme kiinteistöjen ympäristöluokitusten yhä laajempaa käyttöönottoa mittarina "rakennusten kestävyydestä" ja tuemme kaikin tavoin tarjoamalla läpinäkyvän dokumentaation ja osaamisemme omien tuotteidemme ja ratkaisujemme osalta kumppaniemme käyttöön.

Lisätietoa sertifiointijärjestelmistä.