Kestävä kehitys

Saint-Gobain edistää kestävän kehityksen mukaista rakentamista ja kehittää sekä uusiin että peruskorjattaviin rakennuksiin. Saint-Gobainin kehittämät innovatiiviset ratkaisut parantavat energiatehokkuutta, lisäävät asumismukavuutta sekä luovat terveellisen ja kauniin asuinympäristön luonnonvaroja säästäen.

Teollisuusmaissa (yksinomaan) rakennusteollisuuden osuus energiankulutuksesta on noin 40 % ja kasvihuonekaasujen päästöistä 38 %.
Lähde: UNEP-SBCI

YHTEISKUNTAVASTUULLINEN RATKAISUJEN TARJOAJA

Saint-Gobain on johtava toimija rakentamisen ja asuinrakentamisen markkinoilla maailmanlaajuisesti. Kehitämme ja valmistamme tuotteita, jotka tehostavat rakennusten toimivuutta ja parantavat asumis- ja työskentely-ympäristöä. Tuotteemme on suunniteltu vastaamaan tämänhetkisiä yhteiskunnan tarpeita ilman, että niillä on haitallinen vaikutus tulevaisuuden ympäristöön. Lähes kolmannes myynnistämme koostuu tuotteista, jotka säästävät ympäristöä, ensi sijassa energiatehokkuuden kohenemisen ansiosta.

vastuullista liiketoimintaa

Sekä valmistus- että jakelutoimintamme johtotähtenä on ihmisten oikeuksien ja mahdollisuuksien kunnioittaminen samalla kun huolehdimme maapallomme suojelusta. Vähentämällä luonnonvarojen käyttöä, kehittämällä kierrätystä ja materiaalien talteenottoa sekä huolehtimalla työntekijöidemme terveydestä ja hyvinvoinnista voimme edistää ympäristön kannalta kestävien ja parhaiden käytäntöjen omaksumista. Olemme suuri ja laaja-alainen yhtiö, minkä ansiosta tämä ei koske pelkästään omaa liiketoimintaamme. Tiedotuksella, koulutuksella, asian puolesta puhumalla ja ekologisilla innovaatioilla voimme edistää kestävyysperiaatteen mukaista ajattelua toimittajiemme ja asiakkaittemme keskuudessa.

elinkaariarviointi (LCA)

Saint-Gobain tuottaa asiakkailleen lisäarvoa kehittämällä ja tarjoamalla innovatiivisia tuotteita, joiden ympäristövaikutus on vähäinen niiden koko elinkaaren ajan. Käytämme Life Cycle Assessment (LCA) -työkalua, kun arvioimme tuotteidemme koko elinkaaren aikaisia ympäristökysymyksiä ja -vaikutuksia.

Lue lisää LCA:sta.

TUOTEILMOITUKSET

Kolme tärkeää tuoteilmoitusta kannustaa yrityksiä ottamaan huomioon kestävyyden tuotteiden kehittämisessä ja valmistuksessa. Saint-Gobain kiinnittää erityistä huomiota ympäristö- ja  ilmastokysymyksiin ja haluaa noudattaa tuoteilmoitusten vaatimuksia kaikkien tuotteiden osalta.

Lisätietoa tuoteilmoituksista

SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄ

Rakennusten tekeminen energiatehokkaammiksi on Saint-Gobainin strategian ytimessä. ”Vihreä suunnittelu” ei ainoastaan vaikuta myönteisesti kansanterveyteen ja ympäristöön, vaan se myös alentaa toimintakustannuksia ja auttaa luomaan yhteisöistä kestäviä. Siksi Saint-Gobain kannattaa aktiivisesti tärkeimpiä sertifiointijärjestelmiä ja käyttää omassa toiminnassaan kestävyyttä edistäviä sertifikaatteja.

Lisätietoa sertifiointijärjestelmistä.