Multi-Comfort

Saint-Gobain kehitti rakentamisen Multi-Comfort -konseptin vuonna 2004. Kyseessä on laaja kokonaisuus, johon kuuluvat kaikki asumisen ja elämisen mukavuuteen vaikuttavat asiat niin kotona kuin julkisissa tiloissa.

SAINT-GOBAININ MULTI-COMFORT KERTOO ASIANTUNTEMUKSESTA

Saint-Gobain ei itse rakenna rakennuksia, vaan se tarjoaa rakentamiseen muista erottuvia ja korkeaa lisäarvoa tuovia ratkaisuja erityisesti mukavuuteen ja viihtyisyyteen liittyen. Useat Saint-Gobain-yhtiöt (yhteensä 13 maassa) tutkivat, innovoivat ja kehittävät tehokkaita ja toimivia ratkaisuja Multi-Comfort-konseptin mukaisesti.

Saint-Gobain kehittää uutta asuntorakentamista. Kyseessä on yhtenäinen rakentamisen viitekehys, jossa otetaan huomioon jokaisen asukkaan erityistarpeet ja tulevaisuuden rakennusmääräykset.

ASUMISMUKAVUUS: UUSI TAPA ELÄÄ

Multi-Comfort -konsepti perustuu viiteen osa-alueeseen, joilla keskitytään asumismukavuuden parantamiseen samalla kun pyritään minimoimaan ympäristövaikutukset.

 • Miellyttävä lämpötila ja energiatehokkuus: miellyttävän asuinlämpötilan ylläpitäminen ja energian säästäminen kaikkina vuodenaikoina.
   
 • Terveellinen sisäilma: sisäilman laadun parantaminen.
   
 • Akustinen mukavuus: sisäisten ja ulkoisten meluongelmien vähentäminen.
   
 • Visuaalinen ympäristö: luonnonvalon hyödyntäminen asumisviihtyvyyden ja esteettisyyden lisäämiseksi.
   
 • Modulaarisuus ja turvallisuus: esteettömyyden helpottaminen sekä modulaaristen ja turvallisten tilojen luominen.

Multi-Comfort-konsepti antaa mahdollisuuden vastata erilaisiin tarpeisiin ja lisätä rakennuksen energiatehokkuutta kestävästi. Tämä osoittaa, että tiukat suorituskykyvaatimukset täyttävä rakennus voi olla kaunis, viihtyisä ja asumiskustannuksiltaan edullinen.

ASUMISEN MUKAVUUTTA JA SUORITUSKYKYÄ

Asiantuntijatyöryhmä, johon osallistui asiantuntijoita usealta toimialalta konsernin sisältä, määritteli Saint-Gobainin Multi-Comfort-ohjelman tekniset ja rakentamiseen liittyvät kriteerit. Rakennuksen on täytettävä kaikki sisätiloille asetetut mukavuusvaatimukset (lämpötila, äänieristys, sisäilma ja luonnonvalon tuoma visuaalinen mukavuus) sekä rakennuksen suorituskykyyn liittyvät kriteerit (lämmityksen ja ilmastoinnin energiankulutus, luonnonvalotunnistimet ja desibelitaso).

Suunnittelun täytyy olla ympäristöystävällistä ja hinnan kohtuullinen suhteessa markkinahintaan. On oleellista, että Multi-Comfort-rakennuksen suorituskyky mitataan heti kun se otetaan asuinkäyttöön, jotta voidaan konkreettisesti osoittaa Saint-Gobainin ratkaisujen tuomat hyödyt.

Riippumattoman tahon antama serfifiointi rakennuksen suorituskyvystä todistaa sen Multi-Comfort -konseptin mukaisuudesta.

Perehdy Multi-Comfort-ohjelman saavutuksiin. (The Saint-Gobain Multi-Comfort House)

TULEVAISUUDEN RAKENNUSSTANDARDIEN ENNAKOINTI

Saint-Gobain valmistaa ja toimittaa tuotteita ja ratkaisuja, jotka auttavat optimoimaan kaikkia asumismukavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kokoamalla kaikki ratkaisut Multi-Comfort-ohjelmaan Saint-Gobain osoittaa selkeästi ja konkreettisesti, että rakennusten suorituskykyä on mahdollista parantaa ratkaisuilla, jotka on helppo asentaa ja jotka ovat helposti markkinoilta saatavissa. Näin ohjelma kannustaa kaikkia rakennusalan ja infrasektorin toimijoita luomaan entistä tiukempia rakentamisen standardeja ja omaksumaan lisäarvoa tuovia ratkaisuja.