Elinkaariajattelu

Saint-Gobain on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen lisäarvoa kehittämällä ja toimittamalla innovatiivisia tuotteita, joiden ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan niiden elinkaaren aikana. Arvioimme tuotteiden ympäristövaikutuksia elinkaariarvioinnin työkalujen avulla.

Myönteisen kehityksen varmistamiseen tarvitaan mittareita. Elinkaariarvioinnit ovat tärkein Saint-Gobainin käyttämistä tuotteiden ympäristövaikutusten laskentatyökaluista. Tarkka ja kattava elinkaariarviointi on käytetyin menetelmä kestävän rakentamisen markkinoilla. Sen avulla voidaan kartoittaa tuotteen vaikutukset raaka-aineiden hankinnasta elinkaaren loppuun.


Elinkaariarvioinnin yleiset käytännöt on kuvattu ympäristöjohtamisen ISO 14000 -standardissa. Menetelmä auttaa Saint-Gobainia ymmärtämään, missä tuotteen, materiaalin tai kokonaisratkaisun suurimpiin ympäristövaikutuksiin tulee puuttua. Kaikkien elinkaariarviointien lopputuloksia käytetään kehittämään prioriteetteja, joiden avulla Saint-Gobain pystyy jatkuvasti parantamaan palveluita, materiaaleja ja tuotteita.

Tuotteen elinkaari voidaan jakaa neljään vaiheeseen:
1. tuotevaihe (raaka-aineiden hankinta, kuljetus, valmistus)
2. rakennusvaihe (jakelu, kuljetus, rakentaminen (uudis- ja korjausrakentaminen), asennus)
3. käyttövaihe (asennettujen tuotteiden käyttö, kunnossapito, korjaus, vaihto, uudistus, rakennuksen toiminnot)
4. elinkaaren loppuvaihe (purkaminen, romuttaminen, kuljetus, talteenotto, kierrätys tai hävitys jätteenä)