Kestävän kehityksen selosteet

Vaikka se ei olekaan niiden ainoa tarkoitus, kolme tärkeää selostetta rohkaisee yhtiöitä ottamaan kestävyyden huomioon materiaalien ja tuotteiden kehityksessä ja valmistuksessa. Saint-Gobain on keskittynyt ympäristöön ja varsinkin ilmastoasioihin ja aikoo siksi täyttää selosteiden vaatimukset jokaisen asiaankuuluvan tuotteen kohdalla.

Standardit

Saint-Gobain täyttää ympäristövaatimuksia sisältävät tärkeät eurooppalaiset selosteet.

Tuotteen ympäristöseloste

EPD

Elinkaariarvioinnin tulokset julkaistaan standardiformaatissa: Tuotteen ympäristöseloste EPD (Environmental Product Declaration) on kolmannen osapuolen vahvistama dokumentti, jossa kerrotaan vertailtavaa tietoa tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. EPD kattaa ympäristövaikutuksista mm. ilmaston lämpenemisen, otsonikadon, happamoitumisen sekä luonnonvarojen ja fossiilisten polttoaineiden käytön.

Maailmanmarkkinoilla on paljon kysyntää tuotteiden ja materiaalien ympäristövaikutuksia koskevalle vahvistetulle, tieteeseen pohjautuvalle tiedolle. Ympäristöselosteessa on tällaista tietoa, ja koska se noudattaa ISO-standardia, tuloksia voidaan vertailla.

Useat Saint-Gobain-yhtiöt ovat ottaneet käyttöön ympäristöselosteiden saantiin johtavat analyysit, mm. eristevalmistaja ISOVER.

 

iso

ISO (International Organization for Standardization) on kansainvälinen standardoimisjärjestö. Standardisointi kattaa monia alueita, esimerkiksi laadunhallinnan (ISO 9001) ja ympäristöjohtamisen (ISO 14001), joiden kaikkien standardeja Saint-Gobain-yhtiöiden odotetaan noudattavan ja täyttävän.

Esimerkiksi Gyprocin tuotantolaitokset ovat saaneet ISO 14001 – standardin. Se tarkoittaa, että laitos (joka valmistaa kipsilevyjä) parantaa ympäristösuoritustaan asteittain vuosien kuluessa. Tällainen sitoutuminen antaa Saint-Gobainille kilpailuetua, koska asiakkaat valitsevat tuotteita ja materiaaleja, jotka on valmistettu vastuullisesti sekä ympäristö- ja ilmastoystävällisesti.

CE

Eurooppalaisella CE-merkinnällä varustetut tuotteet täyttävät Euroopan komission rakennustuotedirektiivin olennaiset vaatimukset.