SE4ALL

Saint-Gobain tukee YK:n Kestävän energian aloitetta (Sustainable Energy for All), jonka tavoitteena on saada kaikki yhteiskunnan sektorit liikkeelle.

kestävän kehityksen energiaa kaikille

Kööpenhaminassa järjestettiin lokakuussa 2014 Global Green Growth Forum, jossa Saint-Gobainin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Pierre-André de Chalendar allekirjoitti YK:n Kestävän energian aloitteen (SE4ALL). SE4ALL julkaistiin vuonna 2012, ja se pyrkii parantamaan kaikkein köyhimpien ja haavoittuvimpien ihmisten elämää varmistamalla modernien energiapalveluiden yleisen saatavuuden, lisäämällä uudistuvien energialähteiden osuutta maailmanlaajuisesti ja parantamalla energiatehokkuutta. Aloitetta johtaa Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri.

1.1.1 SE4ALL-aloitteen tavoitteet

Kestävän energian aloite on monien sidosryhmien kumppanuus hallitusten, yksityisen sektorin ja yhteiskunnan välillä. YK:n pääsihteeri esitteli sen vuonna 2011, ja se koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä tavoitteesta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä:

  • modernien energiapalveluiden yleinen saatavuus
  • energiatehokkuuden maailmanlaajuisen parantumistahdin kaksinkertaistaminen
  • uusiutuvan energian maailmanlaajuisen osuuden kaksinkertaistaminen

Jokainen kolmesta tavoitteesta on tärkeä jo itsessään ja vahvistaa lisäksi muita tärkeillä tavoilla. Esimerkiksi huokea uudistuvan energian teknologia tuo moderneja energiapalveluita maaseudulle, minne perinteisen sähköverkon laajentaminen on liian kallista ja epäkäytännöllistä. Energiatehokkuuden parantaminen voi tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä hallituksille, yrityksille ja kotitalouksille sekä vapauttaa sähköä muuhun, tuottavampaan käyttöön. Kolmen tavoitteen saavuttaminen maksimoi kehityshyödyt ja auttaa vakauttamaan ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä.