Saint-Gobain Finland Oy luotsaamassa EU-rahoitteista kiertotalouden innovaatiohanketta!

Ke, 08.05.2019 - 12:12
Kuva Oulun yliopisto
WOOL2LOOP
Kuva Oulun yliopisto WOOL2LOOP

EU horisontti 2020

Mineraalivillajätteen hyödyntämiseen tähtäävä kiertotaloushanke WOOL2LOOP on saanut merkittävän rahoituksen EU:n Horizon 2020 (Horisontti 2020) -rahoitusohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 6,7 miljoonaa euroa, josta EU-rahoitus kattaa 5,3 miljoonaa euroa. Kolmivuotinen hanke käynnistyy 1.6.2019. Saint-Gobain toimii hankkeen koordinaattorina ja Oulun yliopisto tieteellisenä koordinaattorina. Hankkeessa on mukana 15 kumppania yhdeksästä eri Euroopan maasta. Hankkeen aloitustyöpaja järjestetäänkin Helsingissä Saint-Gobainin emännöimänä kesäkuun puolivälissä. 


Hanke perustuu Oulun yliopiston Kuitu- ja Partikkelitekniikan tutkimusyksikön vuonna 2014 tekemään tieteelliseen tutkimuslöydökseen, jossa mineraalivillajäte palautetaan uusiokäyttöön kemiallisella alkaliaktivoinnilla eli geopolymerisoinnilla. Hanke tähtää mineraalivillan muuttamiseen rakennus- ja purkujätteestä uusiomateriaaleiksi, kuten sementtiä korvaavaksi raaka-aineeksi uusiin rakennusmateriaaleihin. Geopolymeeribetonin valmistamisessa syntyy noin 80 % vähemmän CO2-päästöjä tavanomaiseen betoniin verrattuna. Mineraalivillapohjaisille geopolymeereille on tunnistettu myös useita muita hyödyntämiskohteita johtuen niiden ainutlaatuisista ominaisuuksista.


- Vähähiilinen rakentaminen, kiertotalous ja ihmisten hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa ovat strategiamme ytimessä. Haluamme olla edelläkävijä ja asiantuntijakumppani rakennetun ympäristön kestävyyden edistämisessä.  WOOL2LOOP - hanke ja hyvinkin erityyppiset hankekumppanit ovat konkreettinen esimerkki poikkitieteellisestä omien alojensa edelläkävijöiden yhteistyöstä - tässä tapauksessa kiertotalouden, materiaaliteollisuuden ja tutkimuksen yhdistämisestä lähitulevaisuuden rakentamiseen, kertoo Anne Kaiser, Saint-Gobain Finland Oy:n vastuullisuuspäällikkö. 


Euroopassa syntyy vuosittain noin 2,5 miljoonaa tonnia mineraalivillajätettä rakentamisessa ja purkurakentamisessa. Tällä hetkellä mineraalivillajäte päätyy lähes täysin kaatopaikalle. 

Lue lisää oheisesta tiedotteesta https://www.sttinfo.fi/tiedote/rakennusteollisuuden-mineraalivillajatetta-hyodyntava-kiertotalouden-innovaatiohanke-sai-merkittavan-eu-rahoituksen?publisherId=69817424&releaseId=69857666.

Lisätietoa
Vastuullisuuspäällikkö
Anne Kaiser
anne.kaiser@saint-gobain.com
puh. +358400289933

Kuva Oulun yliopisto

Back top