Olemme mukana viemässä alaa eteenpäin

Yhteistyökumppanit ja verkostot

Ilmastonmuutoksen hillinnän kiireellisyys vaatii, että koko rakennusala etenee yhdessä yli rakentamisen arvoketjun – pidemmälle ja nopeammin. Tarvitsemme ja haluamme kaikki asiakkaat, kumppanit, toimittajat, päättäjät ja muut sidosryhmät mukaan tähän työhön. Osallistumme aktiivisesti erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja verkostojen toimintaan, aloitteisiin, projekteihin ja kehityshankkeisiin vähähiilisen rakennetun ympäristön mahdollistamiseksi. Haluamme toimia esimerkkinä, jakaa avoimesti tietoa toiminnastamme ja oppia lisää yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Olemme avoimia ja haluamme tehdä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa yli koko kestävän rakentamisen arvoketjun ja uskomme vakaasti siihen, että olemme tässä ekosysteemissä enemmän kuin materiaalitoimittaja.

Teemme yhteistyötä kestävän, vähähiilisen rakentamisen ja vastuullisuuden saralla paikallisesti ja konsernina kansainvälisissä verkostoissa. Suomessa olemme aktiivisina jäseninä seuraavissa yhteistyöverkostoissa: 

Olemme GBC:n jäsen

 

Green Building Council Finland

Green Building Council Finlandin (FIGBC) tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on myös Suomessa keskeinen osa ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisua. Toimintamme vaikutus muodostuu osallistavasta yhteistyöstä sekä asiantuntijoidemme ja kansainvälisen verkostomme näkemyksestä. 

Suomessa olemme aktiivinen jäsen FIGBC- verkostossa. Olemme mukana hallitustyössä ja Saint-Gobain Finlandin toimitusjohtaja Olli Nikula on eurooppalaisten Green Building Councilien yhteisen ja varsin merkittävän Building Life -hankkeen lähettiläs.

Saint-Gobain on mukana FIBSissä

 

Yritysvastuuverkosto FIBS

FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, kestävän liiketoiminnan vauhdittajana ja yritysten asiantuntijuuden kehittäjä. Lue lisää FIBS-verkostosta.

FIBS-verkoston kautta voimme kehittää vastuullista toimintaa yhdessä muiden yritysten ja organisaatioiden huippuosaajien kanssa, ja samalla vahvistaa osaamistamme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti toimivana kestävän rakennetun ympäristön arvoketjun toimijana yli ympäristövastuullisuuden.  

 

Climate Leadership CoalitionClimate Leadership Coalition

Climate Leadership Coalition on Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto. Sen 89 jäsentä työllistävät maailmanlaajuisesti 530 000 ihmistä. Uskomme, että siirtymä kestävään kehitykseen perustuvaan maailmaan on taloudellisesti järkevää ja rahoitettavissa. Jäsenemme pyrkivät olemaan ilmastonmuutoksen hillitsemisessä omien alojensa johtajien joukossa. Tavoitteemme on saada liiketoimintaratkaisujen kautta yhdessä aikaan merkittäviä myönteisiä ilmastovaikutuksia. Ilmaston suojeleminen voi olla ja sen pitäisi olla taloudellinen kannustin, jonka avulla varhaiset sopeutujat voivat hyötyä ja tulla kannattavammaksi.

Tavoitteemme on saavuttaa hiilineutraalius globaalisti vuoteen 2050 mennessä ja Suomessa jo 2035, kansallisten tavoitteiden mukaisesti. CLC:n toiminnassa meitä kiinnostaa systeemisen hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtymän vauhdittaminen sekä hiilijalan- ja kädenjäljen laskenta", kertoo Olli Nikula, toimitusjohtaja, Saint-Gobain Finland Oy.
 

Back top