Asumme kalliisti, mutta asummeko mukavasti?
Viktor Lax
Markkinointijohtaja, Saint-Gobain Finland

Asumme kalliisti, mutta asummeko mukavasti?

Ke, 08.05.2019 - 11:21

Harva mediaa seuraava on voinut välttyä huomaamasta, että Suomen kalleimmilla asuinalueilla kerrostaloasuntojen hinnat ovat jo reilusti yli 8 000 euroa neliöltä. Saammeko kuitenkaan asumismukavuutta "koko rahalla"?

Viktor Lax, Saint-Gobain Finland

Vajaan vuoden takaisessa Saint-Gobain-tutkimuksessa selvitimme rakennusten vaikutusta hyvinvointiin. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista koki rakennusten vaikuttavan merkittävästi henkiseen ja fyysiseen olotilaansa. Erityisen suuri merkitys oli kodeilla, mikä ei ole ihme – länsimaissa ihmiset viettävät sisätiloissa noin 90 % ajastaan, josta lähes 65 % koostuu kotona kulutetusta ajasta. Koti on monille myös suurin yksittäinen investointi elämän aikana: yli kaksi kolmasosaa suomalaisten varallisuudesta on kiinni asunnoissa.

Vastaajista lähes 80 % koki kodin vaikuttavan paljon tai melko paljon omaan hyvinvointiin. Kodin vaikutus korostui naisten, yli 65-vuotiaiden, Helsingissä tai Uudellamaalla asuvien sekä omistusasunnoissa ja omakotitaloissa asuvien keskuudessa. Kun vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa omin sanoin hyvän kodin ominaisuuksista, yli kolmasosa suomalaisista (35 %) piti hyvän kodin ominaisuuksista tärkeimpänä esteettisyyttä, viihtyisyyttä ja kodikkuutta. Toiseksi nousivat ominaisuudet, jotka liittyvät hyvään sisäilmaan ja kolmanneksi kodin toimivuuteen, käytännöllisyyteen sekä esteettömyyteen liittyvät seikat. 

Nämä odotukset ja hyvän kodin ominaisuudet ovat niitä asioita, jotka meille saint-gobainilaisille edustavat mukavuutta. Viihtyisä ja mukava koti – ja myöskin työ-, opiskelu- tai hoivaympäristö – on sellainen, jossa on puhdas ilma, miellyttävä lämpötila, hyvä ääniympäristö ja riittävästi valoa. Näiden kaikkien on oltava tasapainossa, jotta odotuksemme ja toiveemme hyvästä kodista täyttyvät.

Kun kaupungistuminen etenee ja asuminen tiivistyy, kipuavat kasvukeskuksissa sijaitsevien kotien hinnat entistä korkeammalle. Suomen kalleimmalla asuinalueella Helsingin Kaartinkaupungissa keskimääräinen neliöhinta on noussut liki 9 000 euroon, eivätkä kantakaupungin muut alueet jää paljoa jälkeen. Kuvetta saa kaivaa myös mm. Turussa, Tampereella ja Espoossa. 

Tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla sijainti on lyömätön, mutta myös naapurit ja yleiset elämisen äänet ovat alati läsnä. Puolen miljoonan euron kerrostalokolmiossa harva haluaa kuulla naapurin jokaisen aivastuksen ja vessassa käynnin. Asunnonostajan kannattaakin aina varmistaa, että asunnon ääneneristävyyteen on panostettu myyntihinnan edellyttämässä suhteessa. Samoin tasainen lämmitys ja vedoton viilennys sekä päivänvalon pääsy huoneistoon ovat asioita, joita asuntoa etsivän kannattaa vaatia. Asunnonostajien ei kuitenkaan voida edellyttää olevan rakennusalan ammattilaisia – vastuu hinnan ja laadun kohtaamisesta on aina asuntokohteiden tilaajilla ja tekijöillä. Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa hyvän ääneneristävyyden toteutus on marginaalinen lisäkustannus kokonaisuuden kannalta. Asukkaalle sillä on suora vaikutus hyvinvointiin ja sitä kautta elämänlaatuun. 

Asumismukavuuden tulisi kiinnostaa paitsi asunnonomistajia, myös rakennetun ympäristön ammattilaisilla. Meillä on merkittävä mahdollisuus kohentaa ihmisten hyvinvointia – oikeilla ratkaisuilla voimme tehdä hyvistä elinympäristöistä erinomaisia.

 

Viktor Lax
Markkinointijohtaja, Saint-Gobain Finland

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

*
Back top