Rakentamisen hiilineutraalius vaatii yhteistyötä ja prosessien kehitystä, toteaa Saint-Gobainin markkinointijohtaja Viktor Lax.
Viktor Lax
Markkinointijohtaja, Saint-Gobain Finland

Hiilineutraaliustavoitteisiin pääseminen vaatii kimppakyytikaistan

To, 12.12.2019 - 14:19

Rakennetun ympäristön hiilineutraaliutta ei saavuteta hetkessä. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii prosessien kehitystä, digitalisaation hyödyntämistä ja ennen kaikkea avointa ja ennakkoluulotonta yhteistyötä.

Rakentamisen hiilineutraalius vaatii yhteistyötä ja prosessien kehitystä, toteaa Saint-Gobainin markkinointijohtaja Viktor Lax.
Kuva: © Saint-Gobain Finland Oy 2019

Autoteollisuudessa on puhuttu autonomisista robottiautoista jo 1960-luvulta lähtien, mutta käytännön tasolla kehitys on ollut hidasta. Viime vuosien aikana on kuitenkin vähitellen otettu yhä merkittävämpiä harppauksia eteenpäin: autoihin on ilmaantunut enemmän ja enemmän tekniikkaa – kaistantunnistimia, automaattisia etäisyysmittareita, paikannusjärjestelmiä jne. Kaikki ovat askelia kohti itseohjautuvaa autoa. Yhtä lailla kehittyvät edellytykset sähköautojen yleistymiselle: infra kehittyy lisääntyneiden latauspisteiden muodossa, ja suosiotaan lisäävät sekä polttomoottoria että akkuteknologiaa sisältävät hybridiautot, jotka ovat vanhan ja uuden rajapinnassa.

Samalla tavalla, kun autoilussa ei siirrytä suoraan sähkö- tai robottiautoon, ei rakentamisessakaan päästä heti hiilineutraaliuteen. Tulemme käymään läpi monta pientä teknologista kehitysvaihetta, joiden avulla pääsemme hommassa eteenpäin.

Yksi kehityskaari liittyy digitalisaation hyödyntämiseen: kun tiedonhallinta hiljalleen automatisoituu tietojen siirtyessä pdf-muodosta rakenteiseen, avoimesti koneluettavaan formaattiin, voimme entistä paremmin hyödyntää ja vertailla esimerkiksi suunnitteluratkaisujen ja tuotteiden ympäristövaikutuksia. Datajärjestelmien optimointi vie meitä rakennusalan toimijoita eteenpäin samalla tavoin kuin itseohjautuvan robottiauton kehityskaaren aikana on tapahtunut.

Toinen edistyksen osa-alue pitää sisällään prosessien kehityksen ja yhteistyön parantamisen. Kun lähtötiedot on ensin saatu avoimeen ja vertailukelpoiseen muotoon, tarvitaan myös infran ja tukitoimintojen kehitystä ja yhteistyön tiivistämistä, jotta homma rullaa eteenpäin – aivan kuten sähköautojen yleistyminen edellyttää uusia lataus- ja huoltopisteitä. Kukaan valmistaja ei pysty tällaista kehitysaskelta yksin ottamaan; se on tehtävä yhdessä ja läpinäkyvästi. Rakennusalalla tämä tarkoittaa ennen kaikkea vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta tukevien ratkaisujen edistämistä sekä sujuvaa vuoropuhelua toimijoiden kesken.

Saint-Gobain allekirjoitti syyskuussa 2019 YK:n ilmastokokouksessa sitoumuksen rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen yhdessä 87 maailman johtavan yrityksen kanssa, sitoutuen samalla tavoitteeseen olla hiilineutraali toimija globaalisti vuonna 2050. Pohjoismaissa Saint-Gobain tähtää hiilineutraaliuteen jo vuonna 2035.

Niin autoilu kuin rakentaminenkin on suuressa murroksessa. Tarvitsemme rohkeita visioita, kannanottoja ja sitoumuksia, jotta tavoiteltu tulevaisuus muuttuu ennen pitkää todeksi.

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

*
Back top