Tuomas Kohvakka
Tuomas Kohvakka
Kiertotalousinsinööri

Kiertotaloudella luodaan hyvinvointia yhdessä

Pe, 01.10.2021 - 16:09

Puoli vuotta kiertotalousinsinöörinä on osoittanut, että uutta, kestävämpää normaalia luodaan yhteistyöverkostojen voimin. Nyt keskeistä on löytää vähähiilisiä vaihtoehtoja ja sujuvoittaa jätteen matkaa uudeksi raaka-aineeksi.

Kiertotaloudella luodaan hyvinvointia yhdessä

Siitä kun vierailin Saint-Gobainilla ensimmäisen kerran osana opintojani, on nyt puolitoista vuotta. Sama havainto, jonka tein tuolloin, puhuttelee minua edelleen joka päivä: kiertotaloutta edistämällä ja jätettä vähentämällä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin laajassa mittakaavassa. Työ, jota parhaillaan tehdään vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi, vaikuttaa maailmanlaajuisesti hiilidioksidipäästöihin. On upeaa olla mukana luomassa uutta normaalia.

Työni merkityksellisyys kumpuaa niistä teemoista, joiden parissa työskentelen joka päivä. Kiertotalous ei ole viherpiiperrystä, vaan todellinen tapa luoda hyvinvointia ja vaurautta. Uusia työpaikkoja ja uusia tapoja ansaita voidaan luoda järkevästi ja rakentavalla tavalla, aiheuttamatta ympäristölle kuormitusta tai tuhoa. Oikeastaan saan miettiä vaihtoehtoja sille, että käyttökelpoista materiaalia jouduttaisiin hävittämään. Jos jätettä onnistutaan hyödyntämään vaihtoehtoisena raaka-aineena, sillä voidaan korvata neitseellisiä materiaaleja ja näin säästetään luonnonvaroja. 

Kiertotalous, vähähiiliset vaihtoehdot ja jätteen vähentäminen ovat suuria teemoja, jotka konkretisoituvat työssäni päivittäin. Saint-Gobain esimerkiksi toimii koordinaattorina EU-rahoitteisessa kiertotalouden innovaatiohankkeessa WOOL2LOOP:issa, joka keskittyy rakennusteollisuudessa syntyvän mineraalivillajätteen uusiokäytön mahdollisuuksiin. Lohjan Asuntomessujen Pyörre-talo on tarjonnut puitteet kiinnostaviin käytännön sovellutuksiin, joissa olen toiminut projektikoordinaattorina. Pyörteen autohuoneen lattia valettiin geopolymeeribetonista, ja talon pihalle toteutetaan kiertotaloudellinen laatoitus yhteistyössä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa. Olemme myös tuoneet tänä vuonna markkinoille uuden tuotteen, Weber Pihabetonin, jonka valmistuksessa hyödynnetään tuotantoprosessin sisäisiä virtoja.

Kiertotalousinsinöörin työ on poikkialaista. Meille Saint-Gobainilla hiilineutraalius on keskeinen tavoite, ja teemme parhaamme, jotta nollat saadaan Suomessa tauluun vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraaliustavoitteemme ovat kaikkien brändiemme yhteiset ja ulottuvat prosessien joka vaiheeseen, onpa sitten kyse Gyprocin kipsilevyistä tai ISOVER-eristeistä. Siksi työni ei ole tarkkarajaista, vaan osallistun useisiin kehitysprojekteihin, jotka koskevat eri osastoja, brändejä ja prosessien vaiheita. Tässä täytyy pystyä sietämään sitä, etten voi hallita kaikkea, ja keskittymään olennaiseen.

Arvostan valtavasti sitä, että voin allekirjoittaa työnantajani arvot, niin yritysvastuun kuin yksilöiden käyttäytymisohjeiden tasolla. Tunne siitä, että minuun luotetaan ja ideoihini tartutaan, lisää tuottavuutta ja sitoutumista – haluan olla luottamuksen arvoinen. Tällainen kulttuuri työyhteisössä ei ole sattumaa, vaan sitä on varjeltava. Saint-Gobainilla työskentelevät haluavat aidosti ylläpitää sitä ja edistää yhteistyötä.

Hiilineutraaliutta ja kestävää rakentamista tavoitellaan Suomessa ja kansainvälisesti lukuisien tahojen yhteisvoimin. Olemme aktiivisesti mukana näissä kehityshankkeissa ja verkostoissa, muun muassa Green Building Council Finland -yhteistyöverkostossa. Korona-aikana verkostoilla on ollut minulle erityinen merkitys myös siksi, että livetapaamisia ei juurikaan ole järjestetty. Mutta vaikka olen yksin toimistossani, valtava määrä ihmisiä työskentelee saman asian parissa eri puolilla Eurooppaa ja muuta maailmaa. Arvostan ihmisten tapaamista kasvotusten, mutta onneksi Teamsin ja muiden sovellusta avulla on ollut vaivatonta päästä lähelle muita.

Vastuullisten ratkaisujen kehittäminen ei ole lineaarinen ketju, vaan samanaikaisesti tutkitaan useita vaihtoehtoisia polkuja. Verkostomallisen toiminnan etuna on, että vaikka iso raaka-aine menetettäisiin, koko tuotantoketju ei katkea vaan erilaisia vaihtoehtoja on olemassa ja uusien materiaalien käyttöönotto vauhdittuu. Tähän tarvitaan avoimuutta, yhteistyötä ja hyvää tiedonkulkua.

Vastuullisuuden saralla monia asioita tehdään nyt ensimmäistä kertaa. Käynnissä olevista projekteista saadaan jatkuvasti oppeja, joita hyödynnetään seuraavissa. Aloitin työn kiertotalousinsinöörinä otolliseen aikaan, sillä olen päässyt mukaan moniin hankkeisiin alkuvaiheessa. On kutkuttavaa nähdä, kuinka pitkälle ehdimme vaikkapa vuodessa tai viidessä vuodessa. Tämä kaikki on vasta alkua, ja kiertotalouden kehitys on lupaavaa. Kun on motivaatiota, ihmiset pystyvät mihin vain.

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

*
Back top