Mikael Nyholm, suunnittelijapalvelu, Saint-Gobain Finland
Mikael Nyholm
Päällikkö, Saint-Gobain suunnittelijapalvelu

Mistä tietoa hyvien, vähähiilisten päätösten tueksi – meiltä rakennusmateriaalien valmistajilta tietysti!

Ke, 18.12.2019 - 14:27

Elinkaarivaikutusselvitykset tarjoavat suunnittelijoille ja rakentajille luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa rakennusratkaisujen päästöistä.

Rakennusmateriaalien valmistajilta saa tietoa hyvien, vähähiilisten päätösten tueksi

Rakennusten energiatehokkuutta on parannettu paljon ja rakennusten energiankulutuksen päästöjen osalta ollaan kovaa vauhtia liikkumassa kohti hiilineutraalia energiankäyttöä. Mutta rakentamisen hiilijalanjäljen – rakennusmateriaalien valmistuksen, kuljetuksen, rakentamisen ja purkamisen aiheuttamat päästöt - eli materiaaleihin sitoutuneen hiilen pienentäminen on valtava haaste koko rakennussektorille.

Rakennustuotteiden valmistajat ovat avainasemassa rakennuksiin sitoutuneen hiilen vähentämisessä: laskemalla tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutuksia sekä panostamalla tuotekehitykseen, energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan rakennustuoteteollisuus pystyy valmistamaan ympäristön kannalta parempia, vähähiilisiä materiaaleja ja tuotteita.

 

Ympäristöselosteet ja laskentatyökalut kertovat luotettavasti hyvistä, vähähiilisistä ratkaisuista

Rakennusmateriaalien osalta vähähiilisen rakentamisen edistämisessä avainroolissa ovat kolmannen osapuolen verifioimat tuotekohtaiset ympäristöselosteet, jotka kertovat läpinäkyvästi, luotettavasti ja vertailukelpoisesti tuotteen ympäristövaikutuksista koko elinkaarella. Käytännössä ympäristöselosteet kertovat, kuinka paljon hiilidioksidia tuotteiden valmistuksessa, kuljetuksissa ja elinkaaren lopun prosessissa syntyy ja tätä kautta rakennuksiin sitoutuu.

Kuten tiedämme, yksittäisiä ympäristöselosteita ei voi suoraan vertailla keskenään. Vertailussa tulee huomioida tuotteiden toiminnalliset vaatimukset ja suorituskyky kyseisessä käyttökohteessa ja rakennuksessa. Yksinkertaisimmillaan kerätään tieto materiaaleista määrälaskentojen yhteydessä ja lasketaan elinkaarivaikutukset sitä kautta. Yleisesti käytetään myös erilaisia elinkaariarviointi- ja laskentatyökaluja, joista käytetyimpänä voi mainita suomalaisen Bionovan kehittämä One Click LCA -työkalun.

Meillä rakennustuotteiden valmistajilla on mahdollisuus jakaa myös valmiimpaa ja helpommin hyödynnettävää tietoa materiaalien ja tuotteiden hiilijalanjäljestä suoraan laskentatyökaluihin. Samalla voimme tuottaa luotettavaa vertailutietoa eri materiaalien ympäristövaikutuksista rakennustasolla – itsellemme ja tietoa hyödyntäville päätöksentekijöille.

 

Rakenteiden hiilipäästövertailu auttaa päätöksenteossa

Tämän vuoden aikana olemmekin toteuttaneet, yhdessä Bionovan kanssa, rakenne- ja rakennustason elinkaarivaikutusselvitykset sekä Weber Plaano -lattiaratkaisuille että ISOVER-eristeratkaisuille. Molemmissa selvityksissä mallinnettiin ensin One Click LCA-työkaluun tyypilliset välipohja- ja alapohjarakenteet Weber Plaanolla sekä tyypilliset ISOVER-eristeitä käyttävät yläpohja- ja ulkoseinärakenteet. Eri rakenteiden hiilipäästöjä verrattiin sitten tyypillisiin vaihtoehtoisiin betoni- ja kipsitasoiterakenteisiin sekä vaihtoehtoisilla eristemateriaaleilla tyypillisesti toteutettaviin yläpohja- ja ulkoseinärakenteisiin sekä puu- että betoni päärakenneratkaisuissa. Elinkaarivaikutusselvitykset perustuvat viimeisimpään, verifioituun julkiseen tietoon.

Weber Plaano -lattiaratkaisujen osalta perustapauksena käytettiin Villa Saint-Gobainia, joka on kaksikerroksinen puurunkoinen pientalo. ISOVER-eristeratkaisujen osalta perustapauksena käytettiin niin ikään Villa Saint-Gobainia sekä tyypillistä betonielementtirunkoista asuinkerrostaloa. Elinkaariarviointiraporteissa esitetään vertailut sekä koko elinkaaren (ml. energia), että materiaalien päästöille EN 15978 ja ympäristöministeriön Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän laskentarajauksen mukaisesti.

 

Pienimmät hiilipäästöt sekä rakenne- että rakennustasolla

Selvitykset osoittavat, että Weber Plaano -lattiaratkaisuilla ja ISOVER-eristeratkaisuilla saavutetaan pienimmät hiilipäästöt sekä rakenne- että rakennustasolla. Plaano-lattiaratkaisun hiilipäästöt ovat rakennustasolla koko elinkaaren aikana 2,5 % pienemmät verrattuna betonilattiaan ja 1,2 % kipsitasoitteeseen verrattuna riippumatta rakennuksen runkoratkaisusta. Mikäli energiaverkon päästöt laskevat tulevaisuudessa ympäristöministeriön skenaarion mukaisesti on Plaano-lattiaratkaisun "hiilisäästö" jopa 4 % koko elinkaaren päästöistä. ISOVER-eristeratkaisujen hiilipäästöt ovat puurunkoisen pientalon elinkaarella 0,1–6,2 % pienemmät. Betonirunkoisen asuinkerrostalon elinkaarella ISOVER-eristeratkaisujen "hiilisäästö" on suurimmillaan 2,6 %.

ISOVER-eristeratkaisujen vähähiilisyys perustuu lasivillan pienempään tiheyteen samalla lämmöneristystasolla. Lisäksi ISOVER-lasivillan tuotannossa käytetään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä ja Forssan tehtaalla myös paikallisesti tuotettua biokaasua. Weber Plaano -lattiaratkaisujen vähähiilisyys perustuu myös tarvittavan materiaalin pienempään määrään eli massaan. Lisäksi hiilipäästöihin vaikuttaa työmaalla syntyvän materiaaliylijäämän määrä ja kuivatukseen tarvittava energia.

Kaikki selvityksessä käytetyt Weber Plaano -lattiarakenteet ja ISOVER-eristeitä käyttävät yläpohja- ja ulkoseinärakenteet on mallinnettu valmiiksi One Click LCA -työkaluun rakennuttajien, suunnittelijoiden ja arkkitehtien käyttöön. Elinkaarivaikutusraportit ovat luettavissa alla olevista linkeistä.

Jatkamme työtämme hiilineutraalin, kiertotaloudellisen ja hyvinvointia tuottavan rakennetun ympäristön eteen. On myös muistettava, että rakennusmateriaalien hiilipäästöt ovat vain yksi kriteeri niiden vastuullisuuden ja kestävyyden arvioinnissa. Vähähiilisyyden vuoksi ei pidä tehdä kompromisseja muiden ympäristövaikutusten, resurssitehokkuuden, kiertotalouden, paikallisen arvonluonnin ja tärkeimpänä ihmisten terveyden ja rakennusten turvallisuuden osalta.

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

*
Back top