Hassan Raad, kehitys- ja tuotepäällikkö, Weber
Hassan Raad
Kehitys- ja tuotepäällikkö, Weber

Psykoakustiikka auttaa parantamaan asumismukavuutta

Ti, 01.06.2021 - 19:25

Hyvä ääniympäristö parantaa asumismukavuutta, auttaa keskittymään ja vähentää stressiä. Tiesitkö, että kelluva lattiarakenne vähentää askeläänien häiritsevyyttä kiinteää lattiarakennetta paremmin?

Kuvassa kehitys- ja tuotepäällikkö Hassan Raad sekä vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser Saint-Gobainilta.

Kävelystä, huonekalujen siirtelystä, leikkikalujen kolahtelusta lattiaan ja muista vastaavista tapahtumista syntyviä runkoääniä kutsutaan askelääniksi. Kun rakennuksessa on hyvä askeläänieristys, nämä äänet eivät kantaudu asunnosta tai kerroksesta toiseen. Millainen lattiarakenne sitten eristää askelääniä parhaiten – ja vastaako askeläänten koettu häiritsevyys standardimittauksilla saatuja lukuarvoja?

Halusimme Weberillä tietää, miten erilaisten lattiarakenteiden vakioiduilla mittaluvuilla ilmaistu askelääneneristävyys vastaa ihmisten kokemaa askelääneneristävyyttä ja erilaisten askeläänten häiritsevyyttä. Jos esimerkiksi rakennusmääräysten mukainen standardimittaus antaa yhden välipohjarakenteen ääneneristävyydeksi 40 ja toisen 45 desibeliä, halusimme selvittää, koetaanko jälkimmäinen todellisuudessa niin paljon paremmaksi kuin viiden desibelin ero antaa ymmärtää.

Tavoitteena oli myös oikaista markkinoilla olevia käsityksiä, joiden mukaan kelluvan rakenteen tulisi olla huomattavan paksu vaimentaakseen tehokkaasti askelääniä. Tämä käsitys johtaa resurssien haaskaamiseen – olemme nimittäin huomanneet, että askelääneneristävyys paranee oleellisesti myös ohuella kelluvalla lattiarakenteella.

 

Uutta tietoa askeläänten koetusta häiritsevyydestä

Saadaksemme vastauksia yllä mainittuihin kysymyksiin, selvitimme erilaisten lattiarakenteiden koettua askelääneneristävyyttä Turun ammattikorkeakoulussa tehdyllä tutkimuksella. Tekniikan tohtori ja dosentti Valtteri Hongiston vetämässä tutkimushankkeessa testattiin neljää erilaista ääntä: sukilla kävely, kengillä kävely, koripallon pompottelu ja tuolin siirtely. Askeläänimittauksia ja -nauhoituksia varten askeläänilaboratorioon rakennettiin neljä kelluvaa ja kaksi ei-kelluvaa lattiarakennetta, joissa kaikissa kantavana välipohjarakenteena oli 160 mm:n teräsbetonilaatta.

Äänet toistettiin Turun ammattikorkeakoulun psykoakustiikkalaboratoriossa 30 ihmiselle, jotka arvioivat neljä eri askeläänityyppiä kuudelle lattiarakenteelle, eli yhteensä 24 erilaisen äänen häiritsevyyttä. Tulokset analysoitiin tilastollisin menetelmin ja tutkittiin, vastasiko koettu ääneneristävyys standardimittausten mukaista paremmuusjärjestystä eri rakenteiden ääneneristävyydelle.

Kelluvan lattiarakenteen koettiin eristävän paremmin alakertaan kantautuvia ääniä kolmessa tapauksessa neljästä. Sukilla kävelyssä ihmiset eivät kokeneet juurikaan eroa äänen häiritsevyydessä eri lattiarakenteiden välillä, mutta muissa askeläänissä kelluvat lattiat osoittautuivat kiinteitä lattiarakenteita paremmiksi. Erilaisten kelluvien lattiarakenteiden ei sen sijaan koettu paljonkaan eroavan toisistaan ja niiden paremmuusjärjestys vaihteli eri äänilähteillä.

 

Ratkaisuja parempaan askelääneneristävyyteen

Askelääneneristävyyttä voidaan sekä kivi- että puurakenteisissa välipohjissa parantaa kelluvalla lattiarakenteella. Esimerkiksi Weberin Comfort-lattioissa eristekerros on joustava ja tasoitekerros tyypillisesti lähes 40 mm, jolloin siinä on riittävästi massaa ja se täyttää rakennusmääräykset myös matalien taajuuksien osalta.

Toisaalta hyviä tuloksia voidaan saavuttaa myös ohuilla kelluvilla lattioilla. Jos rakenteen paksuutta ei haluta kasvattaa kelluvalla rakenteella paljoa, jo 25 mm:n paksuisella Plaanolla, joka pumpataan 2,7 mm:n askeläänimaton päälle, saavutetaan jopa 20 desibelin parannus välipohjan ääneneristävyyslukuun.

Suunnittelijoiden työn helpottamiseksi Weberillä, Gyprocilla, ISOVERilla ja Ecophonilla on paljon omaan ja Saint-Gobain Finlandin yhteiseen kehitystyöhön pohjautuvia rakenneratkaisuja, joiden ääneneristävyys on laskettu ja testattu uusien määräysten mukaan. Laajan mallidetaljikirjaston lisäksi suunnittelijoiden käytössä on ohjelma rakenteiden askeläänitasoeroluvun laskentaan. Suunnittelijapalvelumme tarjoaa myös henkilökohtaista ja kohdekohtaista asiantuntijaneuvontaa suunnittelijoille ja muille rakennushankkeen osapuolille.

Haluatko tietää lisää tutkimuksesta tai ratkaisuistamme kelluviin lattiarakenteisiin? Lisää kommentti tekstin alle tai ota yhteyttä: hassan.raad@saint-gobain.com

Lue lisää

Kuvassa kehitys- ja tuotepäällikkö Hassan Raad sekä vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser Saint-Gobainilta

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

*
Back top