Olli Nikula
Olli Nikula
Toimitusjohtaja, Saint-Gobain Finland

Rohkein mielin yhteisen haasteen edessä

To, 16.04.2020 - 13:09

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii uusiutuviin energiamuotoihin siirtymistä, rakennuksiin sitoutuneen hiilen vähentämistä ja ennakkoluulotonta yhteistyötä.

Olli Nikula, Saint-Gobain Finland Oy:n toimitusjohtaja
Kuva: Suvi Suovaara, Cuvaya

New Yorkissa syyskuussa 2019 järjestetty YK:n ilmastokokous siivitti suuren määrän valtioita, kaupunkeja ja kansainvälisiä suuryrityksiä entistä kunnianhimoisempiin hiilineutraaliustavoitteisiin. Kokouksessa mm. 77 maata ja 87 yritystä sitoutuivat hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä tavoitteenaan rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen. Saint-Gobain oli yksi allekirjoittajista: tavoitteemme on olla hiilineutraali toimija globaalisti vuonna 2050 ja Pohjoismaissa jo aiemmin, kansallisten tavoitteiden mukaisesti.

Kokous käynnisti vyöryn, jossa eri teollisuuden ja elinkeinoelämän alat asettivat kilvan omia tavoitteitaan ja ryhtyivät rakentamaan tiekarttoja kohti hiilineutraaliutta. On ilahduttavaa, että kaikki toimialat vievät tiekarttoja vauhdikkaasti eteenpäin ja pyrkivät saamaan ensimmäiset vaiheet julki. Tämän jälkeen on mahdollista purkaa päällekkäisyyksiä ja todentaa yhteistyötä.

Maailmanlaajuisten sitoumusten ja paikallisten tiekarttojen lisäksi tarvitaan rohkeaa, koko rakentamisen arvoketjun ylittävää yhteistyötä.

Ratkaisevassa roolissa on rakennusten käytönaikainen energiatehokkuus sekä energiantuotanto ja uusiutuviin, vähähiilisiin energiamuotoihin siirtyminen. Tämän myötä rakennusmateriaalien valmistuksesta, kuljetuksesta, rakentamisesta ja purkamisesta syntyvien päästöjen eli rakennuksiin sitoutuneen hiilen osuus rakennuksen elinkaarella tulee kasvamaan.

Rakennuksiin sitoutuneen hiilen leikkaaminen on rakennussektorille valtava haaste. Tässä rakennustuotteiden valmistajat ovat avainasemassa: laskemalla tuotteiden elinkaaren vaikutuksia, panostamalla tuotekehitykseen, energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan, vähähiiliseen energiaan pystymme tulevaisuudessa valmistamaan vähähiilisempiä materiaaleja ja tuotteita.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on niin iso asia, että erilaisia yhteistyökuvioita ja verkostoja tuntuu syntyvän luontaisesti. Tämän lisäksi on tietoisesti astuttava epämukavuusalueelle ja oltava avoimempia omista tekemisistä, kuin mihin olemme rakennusalalla perinteisesti tottuneet. Hyvien käytäntöjen jakaminen ja toisaalta ratkaisujen etsiminen avoimesti voivat synnyttää yllättäviä synergioita ja kollaboraatioita.

Isoja muutoksia tulee tapahtumaan. Nähkäämme muutos ennen kaikkea mahdollistajana, joka synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia koko alalle.

Lue lisää juuri ilmestyneestä vähähiilisen rakentamisen erikoisjulkaisustamme!

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

*
Back top