Mikael Nyholm, suunnittelijapalvelu, Saint-Gobain Finland
Mikael Nyholm
Päällikkö, Saint-Gobain suunnittelijapalvelu

Tulevaisuuden tilat ovat terveellisiä, kestäviä ja joustavia

Ma, 08.06.2020 - 13:53

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sitä voi ennakoida. Toimiva työympäristö rakentuu jatkossakin kestävistä, muuntojoustavista ratkaisuista, jotka lisäävät ihmisten mukavuutta ja hyvinvointia.

Mikael Nyholm

Future Spaces -tapahtuma kokosi kesäkuun ensimmäisellä viikolla kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset keskustelemaan tulevaisuudesta ja erityisesti tulevaisuuden tiloista. Koska tapahtuman keskiössä on koko rakennettu ympäristö, monissa puheenvuoroissa sivuttiin aikamme suuria, elinympäristöjä muovaavia megatrendejä: ilmastonmuutosta, kaupungistumista, digitalisaatiota ja työnteon tapojen muuttumista.

Nämä ovat asioita, joita myös me Saint-Gobainilla jatkuvasti mietimme. Jos haluamme olla mukana tulevaisuuden parhaiden työympäristöjen luomisessa, meidän on kiikarit silmillä yritettävä pohtia, kuinka tilojen käyttäjien tarpeet tulevaisuudessa muuttuvat.

Suomessa hoivatilojen tarve tulee kasvamaan väestön ikääntyessä. Esimerkiksi suurin osa nykyisistä sairaalarakennuksista on rakennettu lähes puoli vuosisataa sitten. Useimmat näistä rakennuksista ovat nykymittapuulla epätarkoituksenmukaisia sekä toiminta- ja ylläpitokustannuksiltaan kalliita. Tämä, yhdessä hoitotyön tuottavuuteen kohdistuvien vaatimusten ja todennäköisen henkilöstöpulan kanssa, luo paineita rakentaa muuntojoustavia ja tekniseltä käyttöiältään pidempään palvelevia kiinteistöjä.

Myös paikasta riippumaton etätyö tulee varmasti lisääntymään, mikä kääntää huomion erilaisten työympäristöjen hyvinvointi- ja mukavuustekijöihin. Tähän mennessä tietotyöläiset ovat tottuneet toimistotiloihin, joissa on tietyt standardiratkaisut mm. huonejaon, akustiikan, valaistuksen ja lämmönsäätelyn suhteen. Nyt koronakevään jälkeen, kun monet ovat tehneet töitä osittain tai kokonaan etänä, hyvinvointia tukevat ratkaisut ovat varmasti olleet mielen päällä entistä enemmän ja hyvien sisäolosuhteiden tärkeys on huomattu myös kotona. Osa on varmasti kaivannut myös toimitilojen tarjoamaa yhteisöllisyyttä ja sosiaalista ulottuvuutta.

Tekivätpä ihmiset tulevaisuudessa töitä kotoa tai toimistolta, toimivan työympäristön edellytysten, kuten hyvän ääneneristyksen ja akustiikan tai käyttäjien kohtaamisiin kannustavien suunnitteluratkaisujen, merkitys ei tule katoamaan.

Lisäksi on huomioitava megatrendeistä ehkä suurin, ilmastonmuutos, johon sopeutuminen vaatii toimia koko kiinteistö- ja rakennusalalta. Vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja ja uusiutuvia energiamuotoja suosimalla sekä toimitilojen käyttöastetta tehostamalla ala voi olla ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Uskon, että tulevaisuuden tiloja suunniteltaessa voittava resepti on sellainen, joka huomioi kestävyyden, hyvinvoinnin ja muunneltavuuden erilaisten käyttötarpeiden mukaan, tilojen sosiaalista kiinnostavuutta unohtamatta.

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

*
Back top