Digitaalisuus

Digitaalinen rakentaminen

Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen rakentamisessa mahdollistaa virheiden eliminoimisen sekä parantaa tuottavuutta. Rakentamisen tuottavuuden ja tehokkuuden kasvu on paitsi tärkeää yhteiskunnalle myös kannattavaa liiketoimintaa meille kaikille rakennussektorin toimijoille.

Mitä rakentamisen digitalisaatiolla tarkoitetaan?

Rakennusala muuttuu koko ajan moniulotteisemmaksi ja alan tuottavuutta on nostettava. Digitaalisilla rakentamisen työkaluille on kasvava tarve rakennusalalla ympäri maailmaa, eikä vähiten Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Rakentamisen digitalisaatio on kiinnostava aihe sekä taloudellisesta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna. Teknologialähtöisen, digitaalisen lähestymistavan avulla voidaan havaita mahdolliset virheet ja tarvittavat korjaustoimenpiteet jo ennen varsinaista rakentamisen aloittamista, ja se:

  • johtaa merkittävään ajansäästöön rakennushankkeissa
  • auttaa vähentämään rakentamisen ympäristövaikutuksia 
  • parantaa rakennusalan kannattavuutta ja vaikuttaa siten positiivisesti myös talouteen.

Rakennusalan digitalisaatioon ja sen hyödyntämiseen tuottavuuden kasvattamiseksi ei keskitytä turhaan. Älykkäät, kestävät rakennukset yleistyvät samalla kun pula osaavasta työvoimasta jatkuu vuodesta toiseen, rakennusmateriaalien ominaisuudet kehittyvät ja tuotevalikoima kasvaa. 

Rakentaminen, käytettävät teknologiat, materiaalit ja alalle sovellettavat parhaat käytännöt kehittyvät jatkuvasti, eikä siis liene yllättävää, että myös rakennusalan digitalisaatio muuttuu entistä tärkeämmäksi.

Miten me voimme vaikuttaa rakentamisen digitalisaatioon?

Rakennusmateriaalien valmistajana meillä on tietoa, osaamista ja asiantuntemusta materiaaleista, tuotteista ja ratkaisuista, niiden ominaisuuksista, yhteensopivuudesta ja suorituskyvystä. Luonnollisesti hallitsemme myös tuotteidemme logistiikan ja toimituksiin liittyvät vaatimukset. Voimme tarjota asiakaskohtaisia ratkaisuja, ja lisätä tuotteidemme helppokäyttöisyyttä sekä asentamisen turvallisuutta. Voimme varmistaa, että oikeat tuotteet saapuvat työmaalle juuri oikeaan aikaan, asiakkaalle optimaalisissa toimitusmäärissä ja pakattuna siten, että tarvittaessa myös varastointi työmaalla on mahdollista. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme opastusta ja tukea pakkausmateriaalien ja mahdollisen ylijäämämateriaalien kierrätyksessä. Kaikkien edellä mainittujen asioiden ansioista meillä on ainutlaatuinen tilaisuus tehdä rakentamisen digitalisaatiosta kannattavaa sidosryhmillemme ja asiakkaillemme. 

Meille rakentamisen tuottavuuden tehostaminen digitaalisten työkalujen avulla on strategiamme ytimessä kuten vastuullisuus ja rakennusten käyttäjien mukavuus ja koko yhteiskunnan hyvinvointi. Kyse ei ole kvartaalitaloudesta ja voiton maksimoinnista vaan tilaisuudesta vahvistaa yhteistyötä ja rakentaa pitkäaikaisia, luottamukseen perustuvia kumppanuuksia. Uskomme, että pitkät kumppanuussuhteet toimivat perustana reilulle, kestävälle ja kannattavalle liiketoiminnalle.

Rakentamisen digitalisaatio on paitsi tärkeää yhteiskunnalle myös kannattavaa liiketoimintaa meille kaikille rakennussektorin toimijoille.

Back top