Hiilineutraalius

Koko konsernimme tavoitteena on olla hiilineutraali toimija vuoteen 2050 mennessä. Suomessa tavoitteemme on nollata hiilidioksidipäästömme vuoteen 2035 mennessä. Tämänhetkisistä 150 000 tonnin kokonaispäästöistämme 20 prosenttia on lähtöisin omasta tuotannostamme ja 80 prosenttia arvoketjun muista osista.

Tähän mennessä olemme onnistuneet kartoittamaan, millä toimenpiteillä voidaan nollata noin kaksi kolmasosaa päästöistämme. Isover ja Gyproc esimerkiksi keräävät ylijäävää materiaalia rakentamisen asiakkailta ja kierrättävät näitä tuotannossaan. Lisäksi Gyproc vastaanottaa kipsilevyjä purkutyömailta, erottelee pahvin ja prosessoi materiaalin tuotannossa hyödynnettäväksi kipsiksi. Kierrätyskipsin osuus Gyproc-kipsilevyistä on tällä hetkellä 20 prosenttia.

Suomessa olemme allekirjoittaneet yhtenä vastuullista energiankäyttöä edistävistä teollisuusyrityksistä kanssa valtion ja eri toimialojen välisen Energiatehokkuus-sopimuksen, jossa sitoudumme vähentämään energiankulutustamme 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Gyprocin Kirkkonummen tehdas oli yksi ensimmäisiä teollisuusyrityksiä Suomessa, jolle myönnettiin keväällä 2012 ISO 50001 -energianhallintasertifikaatti.

Gyprocin kipsinkierrätyslaitos, kuva Antti Kirves
Gyprocin kipsinkierrätyslaitos, kuva Antti Kirves

Hiilineutraalisuus yleisesti

Meille keskeisiä teemoja ovat energiatehokkuuden tukeminen korjausrakentamisessa, vastuullisuus ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen kaikessa toiminnassamme sekä vähähiilisyys ja hiilineutraalisuus. Ennen kaikkea keskitymme oman toimintamme hiilijalanjäljen pienentämiseen ja kiertotalouden ja kierrätyksen edistämiseen ja hyödyntämiseen.

Maailmanlaajuisesti Saint-Gobain-konsernin tavoitteena on hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. Suomessa olemme asettaneet itsellemme tätä kunnianhimoisemman tavoitetason, ja tähtäämme hiilineutraaliuteen jo 2035 mennessä

Aiheeseen liittyvä tutkimus ja tiedon välittäminen on meille myös tärkeää. Esimerkiksi blogissamme kerromme rakennusmateriaalien hiilipäästöjen vertailemisesta sekä raportista niiden vertailemiseksi. Sivuiltamme voit lukea myös työkaluista, joita voidaan hyödyntää hiilijalanjäljen laskennassa

Olemme olleet mukana luomassa vähähiilisyyden tiekarttaa Rakennusteollisuus ry RT:lle, ja siitä lisää voit lukea esimerkiksi Finnsementin artikkelista.  

Saint-Gobain Finlandin biodiversiteettihanke
Kiikalan biodiversiteettihanke

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja kiertotalous

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on meille tärkeää, ja huomioimme toimintamme ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassamme.

Lue esimerkiksi juttumme Kiikalan biodiversiteettihankkeesta, kipsin kierrättämisestä Gyproc-levyjemme raaka-aineeksi sekä Leca-kevytsorasta, joka on itsessään jo luonnontuote.

Osallistumme myös aktiivisesti kiertotaloutta edistäviin kehityshankkeisiin, joista esimerkkinä esimerkiksi Ilmarisen lasikaton kierrättämistä koskeva yhteistyöhanke. Tavoitteenamme on edistää myös kiertotalouteen liittyvää avointa tiedonjakamista esimerkiksi siten, että tulevaisuudessa voidaan rakennuksia purettaessa saada kaikki rakennusmateriaaleja koskevat tiedot esimerkiksi ympäristöseloisteista (EPD), ja siten saada kaikki raaka-aineeksi sopivat materiaalit purkutyön yhteydessä talteen ja uusiokäyttöön. Tuotteidemme EPDistä voit lukea lisää täältä.

Me Saint-Gobain Finlandilla luotsaamme myös EU-tason kiertotaloushanketta WOOL2LOOPia, jossa mineraalivillajätteelle etsitään uusia käyttökohteita. HS Ideat-liitteessä kerroimme hiljattain mm. kierrätyslasista lasivillatuotteidemme raaka-aineena.

Teemme jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä vaihtoehtoisten materiaalien löytämiseksi, ja pyrimme korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita tuotannossamme kierrätysmateriaalein aina kuin mahdollista. 

Ilmarisen lasikaton kierrätys, kuva Mikko Käkelä
Ilmarisen lasikaton kierrätys, kuva Mikko Käkelä

Hiilineutraalius eri käytännön sovellutuksissa

Kiertotalouden ohella pyrimme jatkuvasti kehittämään ratkaisuja esimerkiksi sisäilmaongelmien korjaamiseen rakennusten käyttöiän pidentämiseksi. 

Uskomme, että hiilipäästöjen kannalta keskeinen energiankäytön vähentäminen tapahtuu pitkälti myös energiatehokkuuteen vaikuttamalla. Se on keskeistä erityisesti korjausrakentamisessa. Olemassaolevan rakennuskannan energiatehokkuutta parantamalla voidaan saada aikaan merkittävä muutos rakennuksen käytönaikaisessa energiankulutuksessa. 

ISOVERin energiasäästölaskurilla voit esimerkiksi laskea, kuinka paljon energiaa voit säästää lisäeristämällä vaikkapa oman kotisi. Rakenteiden hiilipäästövertailusta voit puolestaan lukea, mitkä rakenteet ovat hiilijalanjäljen näkökulmasta kaikkein vähäpäästöisimpiä. 

 

1

2

3

Saint-Gobain ja Green Building Council (GBC) -verkosto

Me Saint-Gobainilla olemme rakentaneet vahvat siteet paikallisiin Green Building Council -verkostoihin ympäri maailmaa. Toimimme maailmanlaajuisesti ja olemme yksi merkittävimmistä Green Building Council -verkoston kumppaneista.

Olemme jäseniä yli 35 maan GBC:ssä, ja Pohjoismaiden ja Baltian alueella olemme aktiivisia kaikkien seitsemän toimintamaamme yhteisöissä. Lisäksi olemme mukana Green Building Councilin hallituksessa niin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa kuin Latviassakin.

Toimimme myös GBC:n eurooppalaisen verkoston kumppanina.

Lisäksi olemme mukana maailmanlaajuisen World Green Building Councilin työssä hallituksen neuvonantajana ja yritysedustajan roolissa.

Maailmanlaajuinen yhteistyö

Uskomme, että tarvitsemme tiiviimpää yhteistyötä rakentaessamme kestävämpää yhteiskuntaa. Kumppanuudet ovat meille tärkeitä ja keskeinen osa vastuullista toimintaamme.

Olemme WBCSD-järjestön (World Business Council for Sustainable Development) jäseniä. WBCSD:n kautta haluamme edistää erityisesti ilmastonmuutokseen, rakennusten energiatehokkuuteen, kestäviin kaupunkeihin ja kiertotalouteen liittyviä hankkeita ja aloitteita.

Olemme myös Pariisin COP21-ilmastokokouksessa lanseeratun GABC-aloitteen (Global Alliance for Building and Construction) jäseniä.

Lisäksi olemme yksi SBA-aloitteen (Sustainable Building Alliance) tukijoista. SBA kokoaa yhteen keskeiset kestävän, vihreän rakennetun ympäristön sertifiointia (BREEAM, DGNB) toteuttavat toimijat.

Olemme mukana myös euroopanlaajuisissa aloitteissa kuten rakennusten energiatehokkuutta edistävän liittouman REC-aloitteessa (Renovate Europe Campaign).

Pohjoismaiset ja paikalliset kumppanuudet

Tiedämme, että innovatiivisimmat ratkaisut syntyvät ennen kaikkea paikallistasolla eri toimijoiden yhdistäessä osaamisensa ja voimansa tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseksi. Me Saint-Gobainilla osallistumme innolla tällaisiin yhteistyöhankkeisiin.

Suomessa olemme mukana EU:n rakentamisen ympäristöindikaattorien Level(s) pilotoinnissa ja testauksessa vuosien 2018-2019 aikana. Olemme myös GBC Finland:in kautta on mukana EeMAP-hankkeessa (Energy Eccificient Mortgages Action Plan) asiantuntijaryhmän jäsenenä luomassa suosituksia, joiden pohjalta tullaan kehittämään energiatehokkuuteen kannustavaa, niin sanottua vihreää asuntolainaa Euroopan markkinoille ja myös Suomeen.  

Olemme aktiivisia myös muissa Pohjoismaissa. Tanskassa olemme REBUS-hankkeen (Renovating Buildings Sustainably) kumppaneita. Kohtuuhintaiseen asuinrakentamiseen keskittyvällä yhteistyöhankkeella on kunnianhimoiset tavoitteet: vähentää olemassa olevien asuinkiinteistöjen energiankulutusta 50 %:lla, tehostaa materiaalitehokkuutta 30 %:lla sekä kasvattaa korjausrakentamisen tuottavuutta 20 %:lla, unohtamatta rakennusten terveellisyyttä ja turvallisuutta käyttäjilleen.

Back top