Hiilineutraalius

Saint-Gobain toimii suunnannäyttäjänä tarjoamalla vähähiilisiä, kiertotaloutta tukevia ja hyvinvointia edistäviä rakennustuotteita sekä toimimalla kestävän, vihreän rakentamisen asiantuntijakumppanina. Olemme sitoutuneet toiminnassamme hiilineutraalisuuteen Suomessa vuoteen 2035 mennessä ja globaalisti vuoteen 2050 mennessä.

Koko konsernimme tavoitteena on olla hiilineutraali toimija kaikissa 67 toimintamaassa vuoteen 2050 mennessä. Suomessa tavoitteemme on nollata hiilidioksidipäästömme vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2019 syntyneistä 150 000 tonnin kokonaispäästöistämme 20 prosenttia on lähtöisin omasta tuotannostamme ja 80 prosenttia syntyy arvoketjun toiminnasta.

Vuoteen 2035 yltävä tiekarttamme sisältää toimenpiteet, joilla voidaan nollata noin kaksi kolmasosaa kokonaispäästöistämme. Itse voimme vaikuttaa esimerkiksi tuotantoprosessiemme energiatehokkuuteen, käytettäviin energiamuotoihin, kierrätysraaka-aineiden määrään, prosessijätteen minimoimiseen, tuotekehitykseen sekä siihen miten matkustamme työasioissa. Monessa asiassa olemme kuitenkin riippuvaisia arvoketjumme toimijoista; raaka-ainetoimittajistamme, kumppaneistamme, asiakkaista ja muiden toimialojen ilmastotoimista sekä kehitystyöstä tulevina vuosina. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön saavuttaminen edellyttää arvoketjujen ja toimialojen yhteistyötä ja me haluamme toimia näissä verkostoissa edelläkävijänä.
 

Gyprocin kipsinkierrätyslaitos, kuva Antti Kirves
Gyprocin kipsinkierrätyslaitos, kuva Antti Kirves

Hiilineutraalisuus yleisesti

Meille keskeisiä teemoja ovat energiatehokkuuden tukeminen korjausrakentamisessa, vastuullisuus ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen kaikessa toiminnassamme sekä vähähiilisyys ja hiilineutraalisuus. Ennen kaikkea keskitymme oman toimintamme hiilijalanjäljen pienentämiseen ja kiertotalouden ja kierrätyksen edistämiseen ja hyödyntämiseen.

Maailmanlaajuisesti Saint-Gobain-konsernin tavoitteena on hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. Suomessa olemme asettaneet itsellemme tätä kunnianhimoisemman tavoitetason, ja tähtäämme hiilineutraaliuteen jo 2035 mennessä

Aiheeseen liittyvä tutkimus ja tiedon välittäminen on meille myös tärkeää. Esimerkiksi blogissamme kerromme rakennusmateriaalien hiilipäästöjen vertailemisesta sekä raportista niiden vertailemiseksi. Sivuiltamme voit lukea myös työkaluista, joita voidaan hyödyntää hiilijalanjäljen laskennassa

Olemme olleet mukana luomassa vähähiilisyyden tiekarttaa Rakennusteollisuus ry RT:lle, ja siitä lisää voit lukea esimerkiksi Finnsementin artikkelista.  

Saint-Gobain Finlandin biodiversiteettihanke
Kiikalan biodiversiteettihanke

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja kiertotalous

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on meille tärkeää, ja huomioimme toimintamme ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassamme.

Lue esimerkiksi juttumme Kiikalan biodiversiteettihankkeesta, kipsin kierrättämisestä Gyproc-levyjemme raaka-aineeksi sekä Leca-kevytsorasta, joka on itsessään jo luonnontuote.

Osallistumme myös aktiivisesti kiertotaloutta edistäviin kehityshankkeisiin, joista esimerkkinä esimerkiksi Ilmarisen lasikaton kierrättämistä koskeva yhteistyöhanke. Tavoitteenamme on edistää myös kiertotalouteen liittyvää avointa tiedonjakamista esimerkiksi siten, että tulevaisuudessa voidaan rakennuksia purettaessa saada kaikki rakennusmateriaaleja koskevat tiedot esimerkiksi ympäristöseloisteista (EPD), ja siten saada kaikki raaka-aineeksi sopivat materiaalit purkutyön yhteydessä talteen ja uusiokäyttöön. Tuotteidemme EPDistä voit lukea lisää täältä.

Me Saint-Gobain Finlandilla luotsaamme myös EU-tason kiertotaloushanketta WOOL2LOOPia, jossa mineraalivillajätteelle etsitään uusia käyttökohteita. HS Ideat-liitteessä kerroimme hiljattain mm. kierrätyslasista lasivillatuotteidemme raaka-aineena.

Teemme jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä vaihtoehtoisten materiaalien löytämiseksi, ja pyrimme korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita tuotannossamme kierrätysmateriaalein aina kuin mahdollista. 

Ilmarisen lasikaton kierrätys, kuva Mikko Käkelä
Ilmarisen lasikaton kierrätys, kuva Mikko Käkelä

Hiilineutraalius eri käytännön sovellutuksissa

Kiertotalouden ohella pyrimme jatkuvasti kehittämään ratkaisuja esimerkiksi sisäilmaongelmien korjaamiseen rakennusten käyttöiän pidentämiseksi. 

Uskomme, että hiilipäästöjen kannalta keskeinen energiankäytön vähentäminen tapahtuu pitkälti myös energiatehokkuuteen vaikuttamalla. Se on keskeistä erityisesti korjausrakentamisessa. Olemassaolevan rakennuskannan energiatehokkuutta parantamalla voidaan saada aikaan merkittävä muutos rakennuksen käytönaikaisessa energiankulutuksessa. 

ISOVERin energiasäästölaskurilla voit esimerkiksi laskea, kuinka paljon energiaa voit säästää lisäeristämällä vaikkapa oman kotisi. Rakenteiden hiilipäästövertailusta voit puolestaan lukea, mitkä rakenteet ovat hiilijalanjäljen näkökulmasta kaikkein vähäpäästöisimpiä. 

 

Back top