Mukavuus

Terveelliset ja viihtyisät sisätilat parantavat elämänlaatuamme

Vietämme keskimäärin 90 % ajastamme sisätiloissa. Asuin-, opiskelu- ja työympäristöllämme on siis iso vaikutus terveyteemme ja hyvinvointiimme. Meille mukavuus koostuu neljästä eri tekijästä: siihen vaikuttavat sisäilma, ääniympäristö, valaistus sekä lämpötila.

Sisäilman laatu

Hengittäminen on elinehtomme ja vietämme jopa 90 % ajastamme sisätiloissa. Aikuinen ihminen hengittää keskimäärin 15 000-20 000 litraa ilmaa päivässä. Sisäilman laadulla on siis merkittävä vaikutus hyvinvointiimme. Siksi on tärkeää varmistua siitä, että sisäilma on puhdasta, terveellistä ja vapaata kemikaaleista ja haitallisista yhdisteistä. 

Puhdas

Positiivinen vaikutus

Hyvä sisäilma on tärkeää. Sisäilman pitää olla puhdasta, raikasta ja ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas. Tunkkainen sisäilma vaikuttaa vireystasoomme ja epäpuhtauksia sisältävä sisäilma voi aiheuttaa hengitystieoireita tai sairauksia. Erityisesti lapset ovat alttiita ympäristön saasteille, sillä lapset hengittävät suurempia määriä ilmaa suhteessa kokoonsa kuin me aikuiset. Puhdas sisäilma auttaa meitä pysymään terveinä, tuottavina ja iloisina.
 

Rakennuksen

 

Hyvä ääniympäristö

Rakennuksen ääniympäristöllä on merkittävä vaikutus siihen, miten viihtyisinä sen tilat koetaan. Rakennuksessa, missä on hyvä, toimiva ääniympäristö, ei kuulu ääniä ulkopuolelta, äänet eivät siirry huoneiden ja kerrosten välillä ja ääni ei myöskään kaiu tiloissa. Toimiva huoneakustiikka on erittäin tärkeää rakennettaessa tiloja erilaisen toimintaan; työskentelyyn, oppimiseen, rentoutumiseen tai jopa sairaudesta toipumiseen. Hyvä ääniympäristö vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, parantaa viestintäämme ja tekee ihmisistä tyytyväisempiä ja tuottavampia.

Mukavia ääniä

Meluton, hyvä ääniympäristö parantaa unen laatua, lisää keskittymiskykyä ja helpottaa keskustelemista. Äänien ja melun havaitseminen on yksilöllistä. Viihtyisän äänimaailman luominen onnistuukin parhaiten hyvällä äänen eristämisellä ja äänenvaimennuksella, joiden toimivuutta mitataan mm. äänenpaineella (dB), jälkikaiunta-ajalla ja puheen selkeyttä kuvaavin tunnusluvuin.

Lämpömukavuus

Lämpötila on oikea silloin, kun se on rakennuksen käyttäjille sopiva, eikä rakennuksessa ole liian kuuma tai liian kylmä. Vedottomat, viihtyisät sisätilat lisäävät rakennuksen käyttäjien hyvinvointia ja tuottavuutta. 

Sopiva lämpötila edistää ihmisten hyvinvointia ja lisää tuottavuutta. Sisäilman lämpötilan lisäksi on tärkeää varmistaa, että ilmankosteus, lämmönlähteiden lämpötila ja ilmanvaihto ovat optimaalisessa tasapainossa. 

Lämpötilalla on merkitystä

Lämpömukavuuteen vaikuttavat tekijät kuten lämpötila ja ilmankosteus määräytyvät käyttäjien yksilöllisten tarpeiden lisäksi sen mukaan mitä tilassa tarkoitus tehdä. Lämmitysratkaisujen suunnittelussa on huomioitava myös valitun ratkaisun energia- ja kustannustehokkuus sekä kestävyys vaikkapa uusiutuvia energialähteitä hyödyntämällä.

estetiikka

Valoisaa ja värikästä

Luonnonvalolla on terveyttä edistävä vaikutus. Lisäksi estetiikka vaikuttaa merkittävästi tilan käyttäjäkokemukseen. 

optimaalinen lämpötila

Oikea lämpötila

Lämpömukavuudella tarkoitetaan sitä, että tilan käyttäjillä ei ole liian kylmä eikä kuuma, vaan tilan lämpötila on sopiva.

Valaistuksen merkitys

Valaistus ja päivänvalon määrä vaikuttavat hyvinvointiimme ja tuottavuuteemme. Valo on myös yksi ihmisten unirytmiin vaikuttavista tekijöistä. Valaistuksen avulla voidaan korostaa rakennuksen arkkitehtuuria ja parantaa turvallisuutta rakennuksessa ja sen ympäristössä. Valaistuksen tärkein tehtävä on varmistaa tiloissa tapahtuvan toiminnan kannalta riittävä valon määrä ja laatu.  

Rakennuksen visuaalinen miellyttävyys on kuitenkin paljon muutakin kuin valaistusta. On tärkeätä suunnitella rakennukset siten, että käyttäjillä on mahdollisuus nauttia rakennusta ympäröivistä ulkomaailmasta ja maisemista. Valaistussuunnittelussa tulee myös huomioida valaistusratkaisujen energiatehokkuus ja kestävyys.

Värien vaikutus

Kun tavoitteena on luoda visuaalisesti miellyttävä ympäristö, on tärkeää huomioida oikean valaistuksen ohella myös värimaailma.

Esimerkiksi rakennusten pintojen väritys, kuten julkisivun ja lattian väri, vaikuttavat merkittävästi tilan yleisilmeeseen. Tilan väreillä voidaan myös vaikuttaa tilan käyttäjien viihtymiseen ja mielialaan sekä siihen, miten avarana tila koetaan.

Julkisivu- ja lattiaratkaisujenalakatto- ja akustiikkaratkaisujen sekä valaistussuunnittelun avulla voit tehdä tilasta sen käyttäjien tarpeisiin parhaiten sopivan. Jos kyseessä on monitoimitila, jota sovelletaan moneen eri käyttöön, voidaan väritystä ja valaistusta käyttää myös ratkaisuna tilan jakamiseen. 

Pauli Pallaskorpi
Kouluissa rauhallinen ääniympäristö edesauttaa oppimista ja tekee koulusta viihtyisämmän. Oikeilla materiaalivalinnoilla vaikutetaan ratkaisevasti tilan kaikuun, opettajan ja oppilaiden tarvitsemaan puheäänen voimakkuuteen ja sitä myöten jaksamiseen.
Pauli Pallaskorpi
Konseptikehittäjä / Opetustilat, Ecophon
Antti Saajanlehto
Koulutamme suunnittelijoita, isännöitsijöitä sekä urakoitsijoita sisäilma-asioissa. Puhdas sisäilma on terveytemme ja hyvinvointimme perusta.
Antti Saajanlehto
Tuotepäällikkö, Weber
Viktor Lax
Hyvä sisäilmasto tarkoittaa puhdasta ilmaa, miellyttävää lämpötilaa, hyvää ääniympäristöä sekä riittävästi valoa. Näiden kaikkien on oltava tasapainossa, jotta voimme vastata rakennusten käyttäjien tarpeisiin.
Viktor Lax
Markkinointijohtaja
Olli Nikula
Olemme sitoutuneet tuottamaan innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja. Kehitämme osaamista ja konsepteja, joiden avulla luomme erinomaisia elinympäristöjä, jotka parantavat päivittäistä elämää ja lisäävät hyvinvointia.
Olli Nikula
Saint-Gobain Finlandin toimitusjohtaja
Back top