Matala-alkaliset tasoitteet

Ma, 09.12.2019 - 13:53
public://2019-12/renovating_1600x800_template.jpg

 

Tasoitteen alkalisuus tarkoittaa kemian kielellä ilmaistuna sitä, kuinka emäksistä tasoite on eli mikä tasoitteen pH arvo on. Matala-alkalisetkin tasoitteet ovat pH-arvoiltaan n 10,5 eli neutraalia pH arvoa (pH 7) selvästi emäksisempiä. Tavanomaisen betonin pH-arvo on yli 12,5.

Matala-alkalisen tasoitteen käyttö yhdessä betonin kosteudenhallinnan kanssa on tehokas keino estää esimerkiksi lukuisissa muovimattokohteissa todetut ja kalliisiin korjauksiin johtaneet kosteus- ja sisäilmaongelmat. Nämä rakennusten käyttäjille ja koko yhteiskunnalle vakavia terveyshaittoja ja huomattavia ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavat ongelmat johtuvat siitä, että muovimatoissa käytetyt pehmittimet ja mattoliimat eivät kestä betonin korkeaa alkalisuutta, vaan ne reagoivat alkalisen kosteuden kanssa muodostaen sisäilmaongelmia aiheuttavia haitallisia yhdisteitä.

Muovimattoihin liittyvien ongelmien perussyy on se, että uudet vesiliukoiset liimat eivät kestä betonin voimakasta emäksisyyttä, vaan se alkaa hajottaa mattoliimoja ja ne reagoivat yhdessä muodostaen myrkyllisiä yhdisteitä.

-Pekka Seppälä

”Betonin suhteellisen kosteuden on oltava alle sallitun enimmäisrajan ennen muovimattojen asentamista, mutta se ei yksin riitä. Muovimattoihin liittyvien ongelmien perussyy on se, että uudet vesiliukoiset liimat eivät kestä betonin voimakasta emäksisyyttä, vaan se alkaa hajottaa mattoliimoja ja ne reagoivat yhdessä muodostaen myrkyllisiä yhdisteitä. Tästä aiheutuu haitallisia päästöjä ja sisäilmaongelmia usein vasta vuosien päästä. Viimeaikaiset selvitykset ja tutkimukset tukevat käsitystä, että on käytettävä matala-alkalista tasoitetta betonin päällä, jos ongelmat halutaan välttää” Oulun rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä sanoo.

Aiheesta lisää Rakennuslehden liitteessä

Back top