Kahi-harkot ja -tiilet puhtaan ja terveen sisäilman puolesta

Ma, 09.12.2019 - 13:59
public://2019-12/9_sisälto_3000x1000 (1).jpg

Hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Sen lopulliseen laatuun vaikuttavat monien muiden tekijöiden ohella keskeisesti sisätilojen rakennusmateriaalit. Kalkkihiekka-harkot ja -tiilet ovat luonnonmukaisia kestäviä rakennusmateriaaleja, jotka valmistetaan poltetun kalkin, kvartsipitoisen hiekan ja veden seoksesta korkeassa höyrynpaineessa ja lämpötilassa karkaisemalla. Ne on hyväksytty rakennusmateriaalien sisäilmastoluokituksessa parhaaseen M1-luokkaan ja kestävät erinomaisesti kosteutta muodostaen siten vankan perustan hyvälle sisäilmalle.

Kahi-harkot ja tiilet ovat luonnonmukaisia, kestäviä ja hyvin mittatarkkoja rakennusmateriaaleja, joista voi rakentaa kätevästi niin väliseinät kuin julkisivutkin. Kahi-harkoista rakentaminen on rationaalista, nopeaa ja edullista. Järjestelmän runkona ovat ohutsaumamuurattavat Kahi-ponttiharkot, joista syntyy nopeasti lujaa ja kosteutta kestävää seinää.

Rakennusmateriaalien päästöluokitus pyrkii edistämään vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä. Kahi-harkoille ja -tiilille on myönnetty paras M1-luokitus. Rakennustietosäätiön ylläpitämässä sisäilmastoluokituksessa myönnetty M1-merkki kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja sen päästöt ovat vähäisiä.

Myöskään Weberin standardien mukaisesti suorittamien liukoisuustestien perusteella Kahi-muurauskappaleista ei vapaudu ympäristöön haitallisia aineita.

Kosteusteknisesti turvallisia materiaaleja

Kahi-muurauskappaleille myönnetty EPD-ympäristöseloste kertoo niiden olevan ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja.

Kahi-harkot ja tiilet säästävät luonnonvaroja, sillä korkean puristuslujuutensa ansiosta hoikka rakenne kantaa suuren kuorman. Suuren tiheyden ansiosta seinien ääneneristävyys on hyvä. Esimerkiksi Kahi Facade -julkisivua voidaan siksi käyttää hyvin myös lento- ja liikennemelualueilla, joilla kasvukeskusten uudisrakentaminen entistä useammin tapahtuu.

Kahi-muurauskappaleet ovat kosteusteknisesti turvallisia ja kosteutta kestäviä rakennusmateriaaleja, jotka soveltuvat erinomaisesti seinämateriaaliksi märkätiloihin ja rappausalustaksi julkisivuihin. Julkisivurakenteille tehdyt ankarat testit sekä laskennalliset kondensoitumis- ja homehtumistarkastelut osoittavat, että Kahi-harkkoja ja -tiiliä voidaan käyttää turvallisesti sekä ulkoseinissä että väliseinissä, joihin kohdistuu voimakkaita kosteusrasituksia.

Kahi-muurauskappaleet ovat tehtaalta lähtiessään saavuttaneet lopullisen lujuutensa. Ne eivät sisällä eivätkä tuo kosteutta rakennuskohteeseen.

Ilmastonmuutosta kestäviä julkisivuja

Ilmastonmuutos lisää julkisivuihin kohdistuvaa rasitusta, joka korostuu erityisesti ranta-alueilla. Koska Kahi Facade -järjestelmä on todettu hyvin kestäväksi myös vaativissa rantarakentamisen olosuhteissa, se on kosteusteknisesti ja hyvän sisäilman kannalta turvallinen vaihtoehto rakennusten julkisivuihin.

Kahi Facade -julkisivulle on tehty Tampereen teknillisen yliopiston ja VTT:n homemallin mukaisesti rakennusfysikaalinen simulointi sekä Espoon että Sodankylän ilmasto-oloissa. Asteikolla 0–6 rakenteen homeindeksi oli luokassa nolla, jolloin pinta on puhdas eikä siinä esiinny homekasvua. Laskenta tehtiin viiden vuoden ajalle rasittavimpien sääolojen mukaisesti.

Weber on tehnyt omassa laboratoriossaan Kahi Facade -julkisivurakenteelle jäädytys-sulatus- ja vedenimutestejä, joissa saavutetut tulokset ovat olleet huomattavasti normien vaatimuksia parempia. Facade-seinä on läpäissyt vaurioitumatta myös standardin vaatimusta kuusi kertaa pidemmän eli 300 peräkkäisen jäädytys-sulatusvaiheen testin. Kun samanlainen testi on suoritettu muihin julkisivuissa käytettäviin muurauskappaleisiin, tulokset ovat olleet selvästi huonompia, eli vaurioita on esiintynyt huomattavasti aiemmin kuin kalkkihiekkatiilissä tai -harkoissa.

Kahi-rakenteet ovat massiivisia kivirakenteita, joiden terminen massa sitoo itseensä lämpöä ja tasaa siten sisälämpötilan vaihteluita. Hyvä lämmönvarauskyky parantaa viihtyvyyttä ja säästää lämmitys- ja jäähdytysenergiaa. Kahi-rakenne varaa päivällä itseensä auringon lämpöenergiaa ja luovuttaa sitä yöllä.

Ratkaisujen yhteensopivuus testattu

Myös kaikki Weberin tasoitteet on hyväksytty parhaaseen M1-päästöluokkaan. Weberin ratkaisuissa kaikki tuotteet ja niiden yhteensopivuus on huolellisesti testattu, joten ne ovat myös valmiina rakenteena kosteusteknisesti turvallisia ja varmistavat omalta osaltaan terveellisen sisäilman. Ratkaisut on todettu Suomen ankarissa olosuhteissa kestäviksi ja toimiviksi eurooppalaisia vaatimuksia huomattavasti ankarimmin testein, joten sekä oman asunnon rakentajat ja remontoijat että rakentamisen ammattilaiset voivat luottaa niihin.

Esimerkiksi Kahi-väliseinä ja Weberin vedeneristysjärjestelmä varmistavat yhdessä märkätilan kosteusteknisen toimivuuden ja turvallisuuden. Weberin ratkaisuilla syntyy ammattitaitoisella suunnittelulla ja toteutuksella koteja ja muita tiloja, joissa on helppo hengittää.

Weber | Kahi-tiilet ja -harkot

Back top