Joutsenmerkki varmistaa rakennuksen terveellisyyden ja energiatehokkuuden

Ma, 09.12.2019 - 14:03
public://2019-12/8_sisälto_3000x1000-1024x341 (1).jpg

 

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Joutsenmerkki asettaa selvästi tiukemmat energiatehokkuus- sekä ympäristö- ja terveysvaatimukset materiaaleille ja sisäilmalle kuin rakentamismääräykset tai M1-luokitus edellyttävät.

Esimerkiksi Hyvinkään kaupunki halusi hakea uuden Kenttäkadun päiväkodin rakennuttamiseen innovatiivisia ja edistyksellisiä ratkaisuja, joilla varmistetaan terveellinen ja turvallinen sekä toimiva rakennus lapsille ja henkilökunnalle. Kaupunki päätyi toteuttamaan Suomen ensimmäisen päiväkodin, joka täyttää Joutsenmerkin asettamat hyvin tiukat vaatimukset materiaaleille ja rakennuksen energiatehokkuudelle.

Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä korkeat elinkaariajatteluun pohjautuvat ympäristövaatimukset, joissa otetaan huomioon tuotteiden raaka-aineet, valmistus, käyttö ja loppusijoitus. Vaatimuksia asetetaan myös laadulle, terveellisyydelle ja turvallisuudelle. Joutsenmerkki takaa, että tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista on tehty perusteellinen arvio ja asiantuntijat ovat tarkastaneet myös sen laatu- ja terveysvaikutukset.

Sertifikaatin elinkaarinäkökulmasta laadittujen kriteerien tarkoituksena on varmistaa talon ympäristöystävällisyys koko elinkaaren aikana. Siksi vaatimuksia asetetaan erityisesti talon energiatehokkuudelle, rakennusmateriaaleille, rakennusprosessille ja rakentamisen laadunhallinnalle.

Vaarallisten aineiden käyttö kielletty kokonaan

Rakentamisessa ei saa käyttää ympäristölle ja terveydelle vaarallisia aineita. Talolle on laadittava käyttö- ja kunnossapitosuunnitelma, jolla varmistetaan esimerkiksi se että myös siivouksessa käytetään turvallisia aineita ja rakenteiden ja talotekniikan ylläpidosta huolehditaan niin että sisäilma säilyy hyvänä ja rakennus toimii energiatehokkaasti.

Energiatehokkuuden lisäksi Joutsenmerkin vaatimustaso on myös rakennusmateriaalien sisältämien kemikaalien ja niiden aiheuttamien päästöjen osalta huomattavasti rakennusmääräyksiä tiukempi. Joutsenmerkki on myös tiukempi kuin rakennusmateriaalien päästöluokituksen korkein M1-luokka. Joutsenmerkki kieltää lukuisten kemikaalien käytön kokonaan sen sijaan että niiden aiheuttamille päästöille annetaan vain jokin yläraja.
Tilojen hyvä sisäilma on saanut syksyllä 2017 käyttöön otetussa Kenttäkadun päiväkodissa paljon kiitosta. Henkilökunnan mukaan rakennuksesta puuttuu kokonaan tyypillinen uuden rakennuksen haju ja siellä on helppo hengittää.

Vuoden 2017 alussa voimaan astunut uusi hankintalaki mahdollistaa entistä paremmin innovatiiviset hankinnat, joissa tarjoukset pisteytetään kunnan tärkeinä pitämien tavoitteiden mukaisesti. Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää myös entistä joustavammin erilaisia toteutusmalleja ja käydä markkinavuoropuhelua ennen tarjousten pyytämistä.

Energiatehokkuus tärkeä vaikuttaja ilmanlaatuun

Rakennukselle myönnetty Joutsenmerkki varmistaa rakennuksen olevan materiaaleiltaan ja sisäilmaltaan käyttäjille terveellinen ja turvallinen.
Päiväkodin rakentajan tuli hyväksyttää lähes kaikki materiaalit Motivalla, joka myöntää Joutsenmerkin. Erilaisia kemikaaliselvityksiä hankittiin runsaasti.

Hyvinkään kaupunki on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin. Kaupunki on esimerkiksi mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostossa, jossa se on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on ilmastotavoitteiden toteuttamisessa keskeisessä asemassa. Lain mukaan päiväkodin E-luvun pitää olla alle 170. Joutsenmerkki sallii päiväkodin E-luvuksi enintään 130, ja Kenttäkadun päiväkodin E-luku on 123.

Hyvä energiatehokkuus vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä ja sitä kautta varmistaa maapallon ilmasto-olosuhteiden ja ilmanlaadun säilymisen mahdollisimman hyvänä.

Sisäolosuhteet pysyvät aina hallittuina

Tehokkaan lämmöneristyksen lisäksi päiväkodissa on tehokas lämmön talteenotto ja ulkovaipan ilmatiiveyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Rakennuksen tiiveysluku on 1,1, mikä on monimuotoiselle päiväkotirakennukselle erittäin hyvä tulos.

Vaipan hyvä energiatehokkuus ja ilmatiiveys mahdollistavat myös sisäilman olosuhteiden ja lämpötilan hallinnan parhaalla mahdollisella tavalla, kun rakennuksessa ei vedä ja ilma vaihtuu hallitusti esimerkiksi tuulenpaineen vaihteluista riippumatta.

Yksi Joutsenmerkin pääteemoista on rakentaminen ja rakennusala, koska ne vaikuttavat hyvin paljon ympäristöön ja muodostavat ihmisten tärkeimmän elinympäristön, sillä vietämme yli 90 prosenttia ajasta sisätiloissa.

Back top