Kuivaketju 10

Ma, 09.12.2019 - 14:06
public://2019-12/kuivaketju_1600x800_template.jpg

Kuivaketju 10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla.

Toimintamalli sisältää Kuivaketju 10 -riskilistan ja -todentamisohjeen, joissa on esitetty kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Näiden kosteusriskien hallinnalla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista. Suunnittelutyön aikana arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat tarkentavat Kuivaketju 10 -riskilistan ja -todentamisohjeen kyseisen hankkeen erityispiirteisiin, millä varmistetaan kosteusriskien kokonaisvaltainen hallitseminen. Erityispiirteet voivat aiheutua esimerkiksi asemakaavasta, rakennuspaikasta, arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisuista tai materiaalivalinnoista.

Eri osapuolten keskinäisen syyttelyn sijaan rakentamisen laadun ja kosteudenhallinnan kehittäminen edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä selkeää vastuun ottamista ja dokumentointia.

-Pekka Seppälä

Rakennustarkastusyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Seppälä muistuttaa, että rakentamisen aikaisen kosteudenhallinnan lisäksi on erittäin tärkeää varata suunnittelulle riittävästi aikaa ja suunnitella rakenteet niin, ettei kosteus pääse esimerkiksi nousemaan kapillaarisesti maaperästä rakenteisiin. Suunnittelijoille on myös maksettava siitä, että he käyvät työmaalla ja voivat varmistua yhdessä urakoitsijan kanssa suunnitelmien toteutuksesta niin ettei rakennukseen jää riskipaikkoja.

Kun kosteudenhallinnasta huolehditaan koko prosessissa ja käytetään matala-alkalisia tasoitteita, muovimattoihin liittyvät riskit voidaan välttää. ”Eri osapuolten keskinäisen syyttelyn sijaan rakentamisen laadun ja kosteudenhallinnan kehittäminen edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä selkeää vastuun ottamista ja dokumentointia koko rakentamisen ketjussa heti hankkeen alusta lähtien”, Pekka Seppälä sanoo.

Kuivaketju10-riskilista:

  1. Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa perustuksia ja lattiarakenteita.
  2. Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen sisälle.
  3. Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen vuotokohdista yläpohjaan.
  4. Kosteutta siirtyy ilmansulkukerroksen vuotokohdista ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin, jonne sitä tiivistyy vedeksi.
  5. Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista ylimääräistä kosteutta vaan pakottaa sen siirtymään rakenteisiin.
  6.  Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön laajoja vesivahinkoja.
  7. Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioittaa ympäröivät rakenteet.
  8. Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa päällystemateriaalin turmeltumisen.
  9. Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa rakennuksen.
  10. Huonolla ylläpidolla rakennus rapistuu hitaasti mutta varmasti.

Lisää tietoa Kuivaketju10 -toimintamallista

Back top