Märkätilat

Palovaatimuksena on yleensä vähintään EI 30.
Ääneneristysvaatimuksena kokonaiseristävyydelle on R´w > 34 dB (Luokka C, kun välissä on ovi)
SRakMK C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet 1998

Back top