Tutkimustilat

Tilavaatimukset: Potilaiden tutkimuksia eri hoitoyksikköjen tarpeen mukaan. Erilaisia tutkimuslaitteita, laitteiden häiriötön toiminta, luottamuksellisuus, hygienia, mahdollisten tutkimusnäytteiden pakkaus ja kuljetus. Tutkimushuoneiden lähellä odotusauloja, joissa potilaat odottavat pääsyä tutkimuksiin.

Tekniset vaatimusryhmät: Väliseinärakenteet häiriöttömään laitteiden toimintaan, akustiikka, äänieristys, valaistus, kestävät pintamateriaalit, hygienia, sisäilma, siivous

Tekniset vaatimuskuvaukset: Huoneiden välinen ääneneristys huomioitava seinärakenteessa ja ilmanvaihdossa sekä oviaukossa.

Ääntä vaimentava alakattojärjestelmä ja akustinen seinälevy vähintään yhdellä seinällä ääneneristyksen ja huoneen akustiikan parantamiseksi.

Väliseinä- ja lattiarakenteissa huomioitava tilan muunneltavuus ja erilaisten tutkimuslaitteiden häiriötön toiminta.

Lattioiden pintamateriaali kulutusta kestävä sekä helposti puhtaana pidettävä. Käytettävien materiaalien tulee olla vähäpäästöisiä ja niiden yhteensopivuus tulee varmistaa. Liimattavia pintamateriaaleja käytettäessä alusrakenteena tulee olla matala-alkalinen tasoitekerros.

Kiinteistöomaisuuden hallinnan vaatimukset: Tutkimushuoneita tulee voida muuttaa tai laajentaa tarvittaessa vastaamaan kunkin ajankohdan tarpeita, mikäli potilasmäärät muuttuvat ja toimintoja on tarpeen siirtää tai laajentaa. Pintojen tulee olla kulutusta kestäviä ja kestää käytön vaatimaa huoltoa sekä puhdistusta, huoltotoimien ja materiaalien uusimisen tulee olla kustannustehokasta. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida LEAN ajattelu ja pisteytys.

Back top