Potilashuoneet

Tilavaatimukset: Potilaan käytössä oleva tila, jossa suoritetaan tarvittaessa hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia. Potilaiden lisäksi tilassa on henkilökuntaa ja mahdollisesti myös potilaan omaisia. Hyvä kommunikointiyhteys, luottamuksellisien asioiden keskustelun huomioiminen ja potilaan viihtyvyys pitkienkin ajanjaksojen aikana tärkeitä. Sänkyliikennettä ja kuljetettavia lääkintälaitteita  sovitettava tiloihin tarvittaessa. Potilasmäärä per tila osastokohtaisen tarpeen mukaan.

Tekniset vaatimusryhmät: Akustiikka, äänieristys, valaistus, kestävät pintamateriaalit, hygienia, sisäilma, väliseinärakenteet, siivous

Tekniset vaatimuskuvaukset:  Ääntävaimentava kattojärjestelmää sekä vähintään yhdellä seinällä myös ääntävaimentavia seinälevyjä akustiikan ja ääneneristyksen parantamiseksi tilassa.

Huoneiden välinen ääneneristys huomioitava, kuten myös ääntävaimentavat katto- ja seinälevyt käytäville huoneen ulkopuolelle.

Väliseinärakenteessa huomioitava tutkimuslaitteiden häiriötön toiminta ja muuntojoustavuus seinän siirtämisen / purkamistarpeen tullen.

Lattioiden pintamateriaali kulutusta kestävä sekä helposti puhtaana pidettävä. Käytettävien materiaalien tulee olla vähäpäästöisiä ja niiden yhteensopivuus tulee varmistaa. Liimattavia pintamateriaaleja käytettäessä alusrakenteena tulee olla matala-alkalinen tasoitekerros.

Kiinteistöomaisuuden hallinnan vaatimukset: Potilashuoneita tulee voida muuttaa tarvittaessa toiselle osastolle toiminnaltaan sopivaksi, mikäli potilasmäärät muuttuvat tulee voida muuttaa tilojen kokoa ja varustelutasoa. Pintamateriaalien tulee kestää käytön vaatimaa huoltoa, huoltotoimien ja materiaalien uusimisen pitää olla kustannustehokasta. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida LEAN ajattelu ja pisteytys.

Back top