Käytävät ja kulkuväylät

Tilavaatimukset: Paljon käyttäjäliikennettä. Opastinkylttejä, lattiaopastusteippauksia, kaiteita ja kulumisensuojauksia. Asiakasvirrassa potilaat, sairaalasänkykuljetuksia, hoitohenkilökuntaa, teknistä huoltoa, siivous, logistiikkaliikennettä. Pintamateriaalit kovalla kulutuksella.

Tekniset vaatimusryhmät: Kestävät pintamateriaalit, opastukset, siivous, akustiikka, äänieristys, valaistus, hygienia, sisäilma

Tekniset vaatimuskuvaukset: Ääntä vaimentavia ja akustisia levyjä seinille sekä ääntä vaimentava kattojärjestelmä akustiikan, ääneneristyksen ja viihtyvyyden parantamiseksi tiloissa.

Lattioiden pintamateriaali kulutusta kestävä sekä helposti puhtaana pidettävä. Käytettävien materiaalien tulee olla vähäpäästöisiä ja niiden yhteensopivuus tulee varmistaa. Liimattavia pintamateriaaleja käytettäessä alusrakenteena tulee olla matala-alkalinen tasoitekerros.

Seinärakenteissa huomioitava mekaaniset rasitukset potilaiden siirrossa, tavaraliikenteessä sekä erilaiset seinäkiinnitystarpeet rakennuksen elinkaaren aikana.

Kiinteistöomaisuuden hallinnan vaatimukset: Käytävien ja kulkuväylien tulee kestää mekaanista kulutusta ja muuttuvia potilasmääriä, mikäli potilasmatkat muuttuvat ja potilasmäärät kasvavat käytön aikana tulee käytävien ja kulkuväylien kestää kulutusta tai niitä tulee voida muuttaa kustannustehokkaasti kulloistakin käyttöä vastaamaan. Pintamateriaalien tulee kestää runsasta käyttöä ja käytön vaatimaa huoltoa sekä puhtaanapitoa, kunnossapito pitää olla kustannustehokasta. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida LEAN ajattelu ja pisteytys.

Back top