Sisääntuloaulat ja odotustilat

Tilavaatimukset: Ensimmäinen tila, jonne saavutaan. Opastus ja kulkuväylien löytäminen tärkeää, esteettömien reittien huomioiminen liikuntaesteisille. Paljon käyttäjäliikennettä. Opastinkylttejä, lattiaopastusteippauksia, kaiteita ja kulumisensuojauksia. Pintamateriaalit kovalla kulutuksella. Akustiikan huomioinen suuren määrän erilaisia ääniärsykkeitä tuottavassa käytössä. Palvelutiskien luottamuksellinen keskustelu huomioitavaa.

Tekniset vaatimusryhmät: Kestävät pintamateriaalit, opastukset, siivous, akustiikka, äänieristys, valaistus, hygienia, sisäilma

Tekniset vaatimuskuvaukset: Ääntä vaimentava alakattojärjestelmä sekä seinillä ääntä vaimentavia seinälevyjä  akustiikan ja ääneneristävyyden varmistamiseksi tilassa.

Seinärakenteissa huomioitava erilaiset kiinnitystarpeet sekä mekaaniset rasitukset runsaasta potilas- ja tavaraliikenteestä.

Lattioiden pintamateriaali kulutusta kestävä sekä helposti puhtaana pidettävä. Käytettävien materiaalien tulee olla vähäpäästöisiä ja niiden yhteensopivuus tulee varmistaa. Liimattavia pintamateriaaleja käytettäessä alusrakenteena tulee olla matala-alkalinen tasoitekerros.

Kiinteistöomaisuuden hallinnan vaatimukset: Sisääntuloaulojen ja odotustilojen tulee kestää runsasta käyttöä ja suurta mekaanista kulutusta, mikäli toiminnat järjestyvät uudelleen ja potilasmäärät muuttuvat tulee tiloja pystyä muuttamaan tarvittaessa vastaamaan kulloistakin tarvetta. Pintamateriaalien tulee kestää tiloissa runsasta käyttöä, suuria potilasmääriä sekä käytön vaatimaa huoltoa sekä puhtaanapitoa, kunnossapito pitää olla kustannustehokasta. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida LEAN ajattelu ja pisteytys.

Back top