Älykäs rakentaminen tuo mukanaan asiakaslähtöisiä ratkaisuja

Pe, 08.03.2019 - 14:12
Rakennusalaa pidetään usein vanhanaikaisena ja hitaasti muuttuvana. Älykästä teknologiaa hyödynnetään kuitenkin kiihtyvään tahtiin rakennetun ympäristön suunnittelussa.
Nicolaj Hvid & Akos Hamar

Saint-Gobainin älykkään rakentamisen asiantuntijat, digitaalisen rakentamisen johtaja Nicolaj Hvid ja VDC-implementointipäällikkö Akos Hamar, uskovat älykkään rakentamisen tuovan parannuksia niin rakentamisen prosesseihin kuin asiakaspalveluun. Sekä tanskalainen Hvid että unkarilainen Hamar ovat alun perin koulutukseltaan arkkitehteja; molemmilla on pitkä kokemus älykkään rakentamisen saralta ja BIMin parissa työskentelystä.

– Saint-Gobainin näkökulmasta älykäs rakentaminen tarkoittaa kaikkia prosesseja ja työkaluja, jotka liittyvät rakentamisen optimointiin ja teknologiaan. Siihen sisältyvät esimerkiksi tietomallinnus, virtuaalinen suunnittelu ja rakentaminen, tekoälyn ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen sekä esineiden internet. Yhtä lailla käsite kattaa myös muotoiluajattelun. Rakentamista voidaan optimoida paitsi digitaalisin, myös monilla muilla tavoin, Nicolaj Hvid selventää.

Akos Hamarille älykäs rakentaminen tarkoittaa ennen kaikkea asiakaslähtöisten ratkaisujen kehittämistä.

– Asiakaslähtöiset ratkaisut koostuvat fyysisistä tuotteista ja ratkaisuista, joihin yhdistetään digitaalisia palveluita sekä asiantuntijaosaamisemme. Nämä kolme asiaa yhdessä auttavat meitä tavoitteessamme luoda erinomaisia elinympäristöjä. Arkkitehtina se on osa DNA:tani, Hamar toteaa.

BIMistä älykkääseen rakentamiseen

Saint-Gobainilla on siirrytty pelkästä BIM-asiantuntijuudesta älykkääseen rakentamiseen, jossa tietomallinnus on osa huomattavasti laajempaa kokonaisuutta. BIM ei yksin riitä ratkaisemaan rakennusalan tuottavuus- ja kommunikaatio-ongelmia.

– Se toimii kyllä suunnittelun työkaluna, jossa yhä kehittyneemmät toiminnallisuudet tukevat arkkitehdin työtä, mutta valitettavasti rakentamisen ei ole havaittu tehostuneen, eikä tuottavuus ole kehittynyt rakennusalalla muiden alojen mukaisesti, Hvid toteaa.

Kyse onkin oikeastaan siitä, että tietomallit aletaan hahmottaa digitaalisten piirustusten sijaan datana. Nicolaj Hvidin mukaan oikeita muutoksia rakennusalalla tullaan havaitsemaan siinä vaiheessa, kun tietomalleista tulee todellinen osa viestintää rakennushankkeen toimijoiden välillä. Sen toteutumiseksi koko alalla tarvitaan kuitenkin asennemuutosta.

– Meidän on keskusteltava aidosti datasta ja sen luomista mahdollisuuksista.

Ajureina rakentamisen digitalisoitumiselle ovat Hvidin mukaan olleet toimialan realiteetit.

– Keskeisimmät syyt kehitykseen ovat pula osaavasta työvoimasta, luonnonvarojen niukkuus ja yhteiskunnallinen paine tehdä toimialastamme tehokkaampi, joustavampi ja ennakoitavampi. Tuottavuus ja tehokkuus menettävät merkityksensä, jos toistamme rakentamisessa samoja virheitä kuin aina ennenkin. Meidän on pystyttävä rakentamaan tavalla, joka on ennakoitava, laadukas ja vastuullinen, Hvid painottaa.

Yksi perinteisen rakentamisen ongelmista on osaoptimointi, jossa rakennushanketta optimoidaan jokaisen toimijan muttei kokonaisuuden näkökulmasta. Tämän ongelman ratkaisemiseksi olisi tärkeää suhtautua rakennusalan kehittämiseen kokonaisvaltaisesti.

– Älykäs rakentaminen on sitä, että yksinkertaistamme rakennustyömaiden toimintaa ja lisäämme niiden tuottavuutta, minimoimme niillä syntyvän jätteen määrän ja optimoimme materiaalivirtoja, summaa Hamar.

Jatkuvaa kehittymistä ja räätälöityjä ratkaisuja

Saint-Gobain on nykyisin läsnä monessa sellaisessa yhteydessä, jota ei perinteisesti katsota rakentamisen arvoketjussa toimittajan tehtäväksi.

– Kehitämme palveluita esimerkiksi rakennushankkeiden suunnitteluun sekä rakennustyömaan ohjauksen ja logistiikan optimointiin. Rakentamisessa täytyy panostaa erityisesti niihin osa-alueisiin, jossa on kosketuspintaa rakennusten loppukäyttäjiin. Jotta ala voi uudistua, meidän on kyseenalaistettava perinteiset tavat kilpailuttamiselle ja yhteistyölle hankkeen eri vaiheissa, Hvid uskoo.

Älykäs rakentaminen on toisin sanoen myös sitä, että rakennusalalla opitaan epäonnistumaan nopeasti ja kokeilemaan uutta.

– Jos rakennusalaa verrataan esimerkiksi autoteollisuuteen, on jälkimmäinen kehittynyt valtavin harppauksin eteenpäin: autoja ei ajeta enää kuten 40-luvulla ja liikenteessä liikkumisesta on tullut huomattavasti turvallisempaa. Autoteollisuudessa on onnistuttu oppimaan jatkuvasti, ja Lean-ajattelu on osa kaikkea alan toimintaa, Hvid pohtii.

Hyviä vertailukohtia löytyy muualtakin: esimerkiksi menestyneet huonekalualan yritykset aloittavat suunnittelun aina logistiikasta ennen tuotteen viemistä markkinoille.

– Siellä pohditaan, miten tuote saadaan jakeluun ympäri maailmaa, ennen kuin sitä edes aletaan valmistaa. Myös rakentamisen suunnittelussa tulisi ottaa vahvemmin huomioon käytettävissä olevat resurssit ja teknologia.

Digitaalisuus nivoo kehitysaskeleet yhteen

Akos Hamar näkee digitaalisuuden yhdistävänä linkkinä kehitysaskeleiden välillä.

– En odota, että näemme lähitulevaisuudessa robotteja, tekoälyä tai virtuaalitodellisuutta osana arkea kaikilla rakennustyömailla, mutta kaikkien näiden hyödyntämiselle on tilaa rakentamisen toimialalla. Meidän täytyy vain löytää niille oikeat käyttökohteet.

Muutoksia tapahtuu myös rakennusmateriaalien tuotannossa. Saint-Gobainillakin siirrytään sarjatuotannosta massaräätälöintiin, jonka avulla pyritään vastaamaan asiakkaiden kohdekohtaisiin tarpeisiin. Samalla rakentaminen siirtyy tuotteista ratkaisuihin ja palveluihin.

– Aktiivisena rakennushankkeen osapuolena meidän on otettava myös enemmän vastuuta antamiemme neuvojen ja tarjoamiemme palveluiden ja ratkaisujen laadusta, Hvid muistuttaa.

Back top