Savonlinnan uusi terveysasema rakennetaan kestävillä ratkaisuilla

To, 21.03.2019 - 09:45
Projektipäällikkö Ilmari Marttila
Projektipäällikkö Ilmari Marttila
Projektipäällikkö Ilmari Marttila Projektipäällikkö Ilmari Marttila

Savonlinnan uuden pääterveysaseman suunnittelussa ja rakentamisessa hankinnat tehdään hinnan ohella laadun perusteella. Tilojen ja käytettävien ratkaisujen tulee olla toimivia, kestäviä, terveellisiä ja muuntojoustavia, jotta ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuviin tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen ja ovat taloudellisia käyttää ja ylläpitää.

Savonlinnan uuden pääterveysaseman määräaikaiseksi projektipäälliköksi vuoden 2018 alusta nimitetyllä rakennusinsinööri Ilmari Marttilalla on pitkä kokemus monenlaisten eri kokoisten rakennushankkeiden johdosta ja valvonnasta. Noin 22 miljoonan euron ja lähes 10000 m²:n laajuinen hanke on Itä-Savon alueella suuri. Uusi pääterveysasema kokoaa aiemmin erillisissä tiloissa toimineet sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alle keskussairaalan yhteyteen. Tällä pyritään parempaan asiakaspalveluun ja toimintojen tehostamiseen keskinäistä synergiaa lisäämällä.

”Tämä on todennäköisesti viimeinen näin suuri projekti, jonka tulen vetämään. Tilaajan lisäksi myös minulle on tärkeää, että suunnittelu ja rakentaminen tehdään hyvin ja hankkeessa käytetään ratkaisuja, joiden kestävyys, terveellisyys ja turvallisuus sekä eri materiaalien yhteensopivuus on huolellisesti tutkittu. Näin pieneltä paikkakunnalta saa muuttaa todella kauas, jos parin vuoden kuluttua todetaan, että esimerkiksi kosteudenhallinta on projektissa pettänyt ja rakennuksessa todetaan kosteusvaurioita”, Ilmari Marttila sanoo.

Marttilalla on Savonlinnassa oma yritys, Insinööritoimisto Marttila Oy, jonka palveluihin kuuluvat projektinjohto- ja rakennuttajatehtävien lisäksi esimerkiksi valvonta- ja suunnittelupalvelut sekä kuntoarviot ja kuntotutkimukset.

Uusi hankintalaki mahdollistaa entistä joustavammin laatupisteiden käytön hankintahinnan rinnalla julkisissa hankinnoissa.

”Ensimmäisenä kilpailutimme suunnittelun, joka oli 1,5 miljoonan euron hankinta. Suunnittelijoiden valinnassa laatupisteet eli osaaminen ja referenssit painoivat valinnassa jopa hintaa enemmän. Seuraavaksi kilpailutamme urakat, joissa hinnan painoarvo on yleensä 60 ja laadun 40 prosenttia”, Marttila sanoo.

Pääsuunnittelijaksi valittiin huhtikuussa 2018 Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy, joka on suunnitellut kymmeniä sairaaloiden ja terveyskeskusten uudis-, laajennus- ja peruskorjaushankkeita Suomessa ja ulkomailla.

 

Kerralla hyvä ja kestävä rakennus

Ilmari Marttila kertoo, että yhteistyö sekä tilaajana toimivan Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin edustajien että suunnittelijoiden kanssa on toiminut hankkeessa erinomaisesti. Marttila on ollut mukana perusterveydenhuollon johtavan ylilääkärin Veikko Karvasen johtaman työryhmän kokouksissa ja työpajoissa, joissa kymmenet henkilökunnan edustajat ovat kertoneet näkemyksiään eri tiloista ja niissä tarvittavista suunnitteluratkaisuista.

”Havainnollistamisessa on käytetty apuna rakennuksesta ja sen eri tiloista tehtyä tietomallia”, Marttila kertoo.

Ilmari Marttilan mukaan ”köyhällä ei ole varaa tehdä huonoa”, vaan julkisen talouden niukat resurssit on käytettävä kestävällä tavalla.

”Uudesta pääterveysasemasta halutaan tehdä kerralla hyvä ja tulevia tarpeita ajatellen myös mahdollisimman muuntojoustava. Siksi henkilökunta on ollut mukana alusta lähtien hankkeen valmistelussa ja kertonut suunnittelijoille millaisia vaatimuksia tiloille sekä niissä käytettäville rakenneratkaisuille ja teknisille järjestelmille asetetaan. Meillä on ollut hankkeessa todella hyvä henki. Sekä henkilöstö että suunnittelijat ovat olleet hyvin motivoituneita niin, että projektia on voitu viedä eteenpäin suunnitellussa aikataulussa”, Ilmari Marttila sanoo.

Materiaali- ja järjestelmähankinnoissa Ilmari Marttila viime kädessä tilaajan edustajana ja rakennusalan asiantuntijana määrittelee suunnittelijoiden kanssa vaatimustason erilaisille rakenteille ja järjestelmille.

”Julkisena hankintana tämä on raskasta sarjaa, koska EU-tasolla tehtävien hankintojen 5,5 miljoonan euron kynnysarvo ylittyy. Siksi hankintojen toteutusta koskevat vaatimukset ovat hyvin tarkkoja”, Marttila sanoo.

Muuntojoustavuutta kevyillä väliseinillä

Ilmari Marttilalla on sekä julkisista että yksityisistä hankkeista pitkä kokemus yhteistyöstä Saint-Gobain Finland Oy:öön kuuluvien Ecophonin, Gyprocin, ISOVERin ja Weberin kanssa.

”Gyprocin ja koko Saint-Gobainin yhteisistä rakenneratkaisuista on hyvin tarkat testaus- ja tutkimustulokset esimerkiksi ääneneristävyydestä, palonkestävyydestä ja lujuusominaisuuksista. Gyprocin Habito Slimwall on hyvä esimerkki muuntojoustavasta kevyestä väliseinäratkaisusta, jolla saavutetaan kaikki huoneistojen väliseltä seinältä vaaditut ominaisuudet. Seiniin voidaan kiinnittää yksinkertaisella tavalla painaviakin laitteita, joita terveydenhuollon tiloissa tarvitaan”, tuotepäällikkö Timo Hakkarainen Gyproc Saint-Gobainin suunnittelumyynnistä sanoo.

Marttilan mukaan rakennuksen runko ja välipohjat tehdään betonielementeistä niin, että välipohjat ovat ontelolaattoja ja ainakin osassa rakennusta käytetään teknisten järjestelmien helpon asennettavuuden ja muuntojoustavuuden mahdollistavia Delta-palkkeja.

”Seinärakenteissa hyvän muuntojoustavuuden varmistavia kevyitä väliseiniä on paljon, ja ne on luontevaa tehdä kipsilevystä ääntä vaimentavan villaeristeen kanssa. Lattioihin tulee muovimatot, jotka vaimentavat hyvin askelääniä ja ovat helposti puhdistettavia. Alas laskettuihin kattoihin tarvitaan talotekniikan hyvän huollettavuuden mahdollistavia helposti avattavia kipsilevy- tai muita järjestelmiä ja ääntä vaimentavia akustiikkalevyjä”, Ilmari Marttila sanoo.

Saint-Gobain Weber voi tarjota terveydenhuollon hankkeisiin hyvin kattavan valikoiman yhteensopivia tuotteita lattiamassoista seinä- ja lattiatasoitteisiin ja vedeneristysjärjestelmiin. Itsestään tasoittuva ja pumpattava Plaano-tasoite on hyvä esimerkki ratkaisusta, jolla saavutetaan lukuisia hyviä ominaisuuksia. Sillä saadaan nopeasti ja taloudellisesti hyvin tasainen ja sileä alusta lattianpäällysteiden asentamiselle.

Matala-alkalinen tasoite turvaa hyvän sisäilman

Kaikki Weberin lattiatasoitteet ovat myös matala-alkalisia, ja vähintään viiden mm:n kerroksena matala-alkalinen tasoite yhdessä betonin kosteudenhallinnan kanssa varmistaa, etteivät lattianpäällysteissä olevat aineet reagoi alkalisen betonin kanssa muodostaen sisäilmaan haitallisia yhdisteitä.

Tampereen yliopiston Rakennustekniikan tutkimus osoittaa, että matala-alkalinen tasoite muodostaa suojavyöhykkeen alkalisen betonin ja lattianpäällysteen väliin ja estää haitallisten yhdisteiden muodostumisen sisäilmaan. Siksi myös Rakennusteollisuus RT suosittelee, että asennuksessa käytetään alustana aina vähintään viiden millimetrin paksuista matala-alkalista tasoitekerrosta.

Tietoa terveydenhuollon hankkeisiin

”Me olemme nyt saaneet huonekortit valmiiksi kaikista tiloista ja olemme valmiina hankintojen kilpailuttamiseen”, Ilmari Marttila sanoo.

Seuraavassa vaiheessa suunnitelmia täsmennetään konkreettisten ratkaisujen osalta. Terveydenhuollon rakentamisessa käytettäviin ratkaisuihin kohdistuu hyvin monenlaisia vaatimuksia. Terveellisyyden ja turvallisuuden lisäksi niiden täytyy olla kovaa kulutusta kestäviä, pitkäikäisiä ja helposti siivottavia. Terveydenhuollon tiloilta ja niissä käytetyiltä materiaaleilta vaaditaan myös hyvää ääneneristävyyttä, äänenvaimennusta ja akustiikkaa sekä paloturvallisuutta.

Saint-Gobainin helmikuussa avatuilta verkkosivuilta terveydenhuollontilat.fi saa tietoa terveydenhuollon tiloissa käytettävistä ratkaisuista ja niiden suunnittelusta sekä referenssikohteista. Sivusto on suunnattu terveydenhuollon, toiminnallisen suunnittelun ja kiinteistöomaisuuden asiantuntijoille.

 

Teksti ja kuvat Sampsa Heilä

Back top