Kenttäkadun päiväkoti, Hyvinkää

Kohteen tiedot

sustainability
Selite&Arvo
Key
tilaaja
Value
Hyvinkään kaupunki
Key
rakennuttaja
Value
Hyvinkään kaupunki
Key
suunnittelija
Value
Arkkitehtitoimisto
RCO Oy
Key
rakennusurakoitsija
Value
Teijo-Talot Oy
Key
sijainti
Value
Kenttäkatu,
Hyvinkää
Key
tyyppi
Value
päiväkoti
Key
valmistumisvuosi
Value
2017
Key
sertifioinnit
Value
Suomen ensimmäinen
Joutsenmerkki-päiväkoti
Key
lisätietoja

Kenttäkadun päiväkoti

”Olemme hyvin ylpeitä, että saimme Hyvinkäälle Suomen ensimmäisen päiväkodin, jolle myönnetty Joutsenmerkki varmistaa rakennuksen olevan materiaaleiltaan ja sisäilmaltaan käyttäjille terveellinen ja turvallinen”, Hannele Salonen sanoo.

Hyvinkäällä Kenttäkadun päiväkodissa on Ecophonin akustiikka- ja alakattoratkaisuja sekä Gyprocin kipsilevyjä. 

Joutsenmerkki asettaa selvästi tiukemmat energiatehokkuus- sekä ympäristö- ja terveysvaatimukset materiaaleille ja sisäilmalle kuin rakentamismääräykset tai M1-luokitus edellyttävät. Siksi Hyvinkään kaupunki katsoi, että Joutsenmerkin vaatimukset sopivat erityisen hyvin päiväkodin rakentamiseen uuden hankintalain mahdollistamana innovatiivisena hankintana.

"Hyvinkään kaupunki halusi hakea uuden Kenttäkadun päiväkodin rakennuttamiseen innovatiivisia ja edistyksellisiä ratkaisuja, joilla varmistetaan terveellinen ja turvallinen sekä toimiva rakennus lapsille ja henkilökunnalle. Päädyimme toteuttamaan Suomen ensimmäisen päiväkodin, joka täyttää Joutsenmerkin asettamat hyvin tiukat vaatimukset materiaaleille ja rakennuksen energiatehokkuudelle."
Hyvinkään kaupungin vastaava rakennuttaja, Hannele Salonen

Tänä vuonna satavuotissyntymäpäiviään viettävä Hyvinkään kaupunki on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin. Kaupunki on esimerkiksi mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostossa, jossa se on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on ilmastotavoitteiden toteuttamisessa keskeisessä asemassa. Lain mukaan päiväkodin E-luvun pitää olla alle 170. Joutsenmerkki sallii päiväkodin E-luvuksi enintään 130, ja Kenttäkadun päiväkodin E-luku on 123.

Tehokkaan lämmöneristyksen lisäksi rakennuksessa on tehokas lämmön talteenotto ja ulkovaipan ilmatiiveyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Rakennuksen tiiveysluku on 1,1, mikä on monimuotoiselle päiväkotirakennukselle erittäin hyvä tulos.

Sisällä on hajutonta ja helppo hengittää

Energiatehokkuuden lisäksi Joutsenmerkin vaatimustaso on myös rakennusmateriaalien sisältämien kemikaalien ja niiden aiheuttamien päästöjen osalta huomattavasti rakennusmääräyksiä tiukempi.

Joutsenmerkki on myös tiukempi kuin rakennusmateriaalien päästöluokituksen korkein M1-luokka. Joutsenmerkki kieltää lukuisten kemikaalien käytön kokonaan sen sijaan että niiden aiheuttamille päästöille annetaan vain jokin yläraja.

Hannele Salosen mukaan tilojen hyvä sisäilma on saanut elokuun alussa käyttöön otetussa päiväkodissa paljon kiitosta.

"Henkilökunta on sanonut, että rakennuksesta puuttuu kokonaan tyypillinen uuden rakennuksen haju ja siellä on helppo hengittää."

Vuoden 2017 alussa voimaan astunut uusi hankintalaki mahdollistaa entistä paremmin innovatiiviset hankinnat, joissa tarjoukset pisteytetään kunnan tärkeinä pitämien tavoitteiden mukaisesti. Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää myös entistä joustavammin erilaisia toteutusmalleja ja käydä markkinavuoropuhelua ennen tarjousten pyytämistä.

"Kutsuimme ensin rakentajia markkinavuoropuheluun, jossa kartoitimme rakentajien halukkuutta lähteä hakemaan Joutsenmerkkiä päiväkotirakennukselle. Halukkaita löytyi neljä, joiden kanssa neuvottelimme ja totesimme että hanketta on mahdollista lähteä viemään eteenpäin."

Joutsenmerkki varmistaa terveellisyyden käyttäjille

Tarjouspyynnöt lähetettiin tarjoajiksi ilmoittautuneille yrityksille, joista rakentajaksi valikoitui pisteytyksen perusteella Teijo-Talot Oy.

"Rakentaja sitoutui Joutsenmerkin hankintaan hyvin vahvasti. Olemme hyvin ylpeitä, että saimme Hyvinkäälle Suomen ensimmäisen päiväkodin, jolle myönnetty Joutsenmerkki varmistaa rakennuksen olevan materiaaleiltaan ja sisäilmaltaan käyttäjille terveellinen ja turvallinen."

Rakentaja joutui hyväksyttämään lähes kaikki materiaalit Motivalla, joka myöntää Joutsenmerkin. Erilaisia kemikaaliselvityksiä hankittiin runsaasti.

Rakennus on tehty tilaelementeistä.

”Kosteudenhallinta oli hankkeessa erinomainen, koska rakennus rakennettiin tehtaalla kuivissa sisäolosuhteissa lähes valmiiksi ja tilaelementit kuljetettiin hyvin suojattuina rakennuspaikalle. Rakennuksen hoidosta ja huollosta on laadittu huoltokirja, jonka mukaan taloa huolletaan”, Salonen sanoo.

”Tulemme varmasti käyttämään hyviksi todettuja kriteerejä myös tulevissa hankinnoissamme, vaikka mitään varmaa päätöstä Joutsenmerkin hakemisesta seuraaviin kohteisiin ei ole vielä tehty. Terveellisyys, turvallisuus ja kuivaketjun mukainen rakentaminen tulevat jatkossakin olemaan hankkeissamme vahvasti mukana”, Hannele Salonen sanoo.

Merkin hakeminen ei rajoita arkkitehtisuunnittelua

Kenttäkadun päiväkodin pääsuunnittelija on toimitusjohtaja, rakennusarkkitehti Juha Laine Arkkitehtitoimisto RCo Oy:stä.

”Joutsenmerkin hakeminen ei ole vaikuttanut tilasuunnitteluun millään muulla tavalla kuin päivänvalokertoimen osalta. Tämä vaatimus lisäsi näillä leveysasteilla leikki- ja lepohuoneiden ikkunapinta-alaa viidellä prosentilla, mikä on tavallaan ristiriidassa Joutsenmerkin energiatehokkuusvaatimusten kanssa. Ero on kuitenkin hyvin pieni”, Juha Laine sanoo.

Sen sijaan rakentajaksi valitulle Teijo-Taloille Joutsenmerkin hakeminen ensimmäistä kertaa Suomessa päiväkotirakennukselle aiheutti Laineen mukaan melko paljon lisätöitä rakennusmateriaalien ominaisuuksien selvittämisessä ja valinnassa. Seuraavan Joutsenmerkki-päiväkodin rakentaminen onkin jo selvästi helpompaa.

”Joutsenmerkki kieltää kokonaan esimerkiksi PVC-muovin käytön. Sen yhteisvaikutus liimojen kanssa on yksi mahdollinen sisäilmaongelmien aiheuttaja”, Laine sanoo.

Joutsenmerkin asettamien vaatimusten lisäksi sisäilman hyvänä pysymistä edesauttaa Laineen mukaan esimerkiksi keinonurmipiha leikkialueilla.

”Kun pihalla ei ole paljon luonnonnurmea eikä sorakenttää, sisälle kulkeutuvan hiekan ja pölyn määrä on vähäinen. Tilaaja on halunnut selvästi panostaa hankkeen ohjaukseen ja valintoihin muutenkin kuin Joutsenmerkin kautta niin, että päiväkodissa on mahdollisimman hyvät olosuhteet lapsille ja henkilökunnalle”, Juha Laine sanoo.

Haastattelu ja kuvat: Sampsa Heilä

Back top