Opinmäen koulu ja päiväkoti

Kohteen tiedot

Selite&Arvo
Key
tilaaja
Value
Espoon kaupunki
Key
rakennuttaja
Value
Espoon kaupunki Tilapalvelut liikelaitos
Key
suunnittelija
Value
arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy
Key
rakennusurakoitsija
Value
SRV Rakennus Oy
Key
sijainti
Value
Espoo
Key
tyyppi
Value
monitoimikeskus
Key
valmistumisvuosi
Value
2015
Key
lisätietoja

Opinmäen koulu ja päiväkoti

Anne-Marie Rapo on tyytyväinen avariin ja valoisiin uusiin tiloihin. “Uudet tilat mahdollistavat monenlaisen opiskelun, kannustavat uudenlaiseen oppimiseen ja tukevat pedagogista lähestymistapaamme”, sanoo rehtori Anne-Marie Rapo.

Opinmäki on Espoon Suurpellon alueelle vuonna 2015 valmistunut moderni oppimiskeskus. Tilat on rakennettu kannustamaan oppilaita kommunikoivaan työskentelyyn ja yhdessä oppimiseen. Peruskoululaisten ja päiväkotilasten ohella tiloja pääsevät käyttämään alueen seurat ja järjestöt. Kohteen rakentamiseen on käytetty sekä Ecophonin, ISOVERin, Weberin että Gyprocin ratkaisuja.

Pedagogisena ajatuksena Opinmäessä on tiimi- ja yhteisopettajuus. Opetustiloja voidaan yhdistellä ja erottaa toisistaan liikuteltavien seinien avulla. Muunneltavat oppitilat tukevat monimuotoista oppimista ja erilaisten ryhmien muodostamista eri oppiaineissa.

Kannustaminen vuorovaikutukseen on yksi hyvän akustiikan tehtävistä. Huonon akustiikan tuomia oireita ovat keskittymisvaikeudet, väsymys ja stressi. Opinmäen opetustilojen suunnittelua ohjasi akustinen suunnitelma, jossa jokaiseen tilaan määriteltiin erilaiset akustiset vaatimukset teknisine ohjeineen. Opettajien ja oppilaiden jaksamisen ja työmukavuuden kannalta hyvä akustiikka, äänen riittävä kantavuus ja vaimennus ovat kouluissa ensiarvoisen tärkeitä.

Back top