Saint-Gobainin pääkonttorissa uudistettiin omilla tuotteilla tilat ja työkulttuuri

Kohteen tiedot

Selite&Arvo
Key
Kohde
Value
Saint-Gobain Finlandin pääkonttori
Key
Rakennusurakoitsija
Value
SaneerAri Oy
Key
Kaupunki
Value
Helsinki
Key
Projektin valmistuminen
Value
2022
Key
Projektityyppi
Value
peruskorjaus
Key
Käytetyt ratkaisut
Value
Ecophon, Gyproc, Isover, Leca, PAM, Weber

Saint-Gobain Finlandin pääkonttorissa uudistettiin omilla tuotteilla tilat ja työkulttuuri

Saint-Gobain Finland Oy:n pääkonttori remontoitiin käyttäen monipuolisesti yrityksen brändien tuotteita. Projektin sujuvuus saa runsaasti kiitosta mukana olleilta tahoilta.

Saint-Gobain Finland Oy:n pääkonttorin remontti alkoi vuonna 2021 käyttäjäkartoituksella, jonka tavoitteena oli osallistaa ja kuunnella henkilöstöä sekä selvittää heidän tilatoiveitaan. Käyttäjäkartoituksen jälkeen projektiin otettiin mukaan sisustussuunnittelija, joka tuntee hyvin Saint-Gobainin tuotteet ja perustaa suunnittelun työntekijäkokemuksen edelläkävijyyteen. Kohteessa käytettiinkin monipuolisesti kaikkien Saint-Gobainin brändien tuotteita: Ecophonin, Gyprocin, Isoverin, Lecan, PAMin ja Weberin.

– Remontti toteutettiin vaiheittain, koska samalla haluttiin mahdollistaa sujuva työskentely. Käyttäjätutkimuksen perusteella tiloihin rakennettiin erilaisia toimintatapoja tukevia työskentely- ja lepotiloja sekä neuvotteluhuoneita. Myös huoneakustiikkaan ja äänen eritykseen tilojen välillä panostettiin aiempaa enemmän, kertoo Tapani Tuononen Ecophonilta. Tuononen oli mukana projektin työryhmässä ja vastasi sujuvasta Saint-Gobainin materiaalien käytöstä projektissa.

Näkyvimpiä muutoksia remontissa olivat vastaanoton siirtäminen neljännestä kerroksesta ykköskerrokseen ja perinteisistä toimistohuoneista siirtyminen monitilatoimistoon.

– Ajatuksemme on, että tilat muodostuvat ihmisten ja heidän tarpeidensa mukaan. Rakennuksessa on nyt erilaisia tiloja kerroksittain, yhteisistä taukotiloista vuorovaikutteisen työskentelytilan kautta keskittymistä vaativan työn vyöhykkeisiin. Vastaanoton siirrolla sekä uuden showroomin rakentamisella ala-aulaan taas mahdollistetaan tuotteidemme ja ratkaisujemme esittely jo heti tiloihin saapuessa, Tuononen kertoo. 

Remontissa oli myös mahdollista toimia kiertotalouden hengessä.

– Purettuja materiaaleja, kuten akustiikkalevyjä, annettiin esimerkiksi henkilöstölle ja Tuusulaan Tuomalan koululle. Myös esimerkiksi tiloissa aiemmin käytössä olleet SOLO-levyt otettiin remontin alussa varovaisesti pois, jotta ne pystyttiin laittamaan remontin edetessä takaisin kattoon, Tuononen sanoo.  

Suunnittelussa lähtökohtana yrityksen arvot

Saint-Gobainin tilojen sisustussuunnittelusta vastasi Rune & Berg Design, johtavana suunnittelijana Riina Ruska.

– Suunnittelun lähtökohtana ja tavoitteena toimivat Saint-Gobainin arvot: edelläkävijyys, vastuullisuus, esteettisyys ja hyvinvointi. Yrityksen tuotteet ovat jo edelläkävijöitä alalla, joten pääkonttorin tilat haluttiin myös päivittää vastaavaksi. Samalla tavoitteena oli myös muuttaa työntekemisen tapaa, Ruska kertoo.

Erityisesti akustiikkaan panostettiin luomalla tiloihin miellyttävät ja hyvin vaimennetut ääniympäristöt käyttämällä Ecophonin ja Isoverin tuotteita.

– Projektin kautta opimme itsekin paljon akustiikasta, koko toimisto menee seuraavaksi akustiikkakurssille! Ecophonin loistavia tuotteita löytyy nyt pääkonttorilla niin katosta kuin seinistä. Väliseinissä käytettiin Gyprocin sekä Isoverin tuotteita ja lattiamattojen kiinnityksessä Weberin turvallisia mattoliimoja. Isoverin tuotteilla luotiin tiloihin suunniteltu hyvä äänieristys. Weberin tuotteista myös Design Plaano on näyttävästi esillä niin showroomissa kuin eri kerrosten taukotiloissakin, kertoo Ruska. 

Tuotteita haluttiin myös käyttää innovatiivisesti ja totutuista käyttötavoista poiketen. Muun muassa vastaanottotiski on valmistettu PAM:in vesiputkista ja tiskin kirjoitustaso on valettu Weberin hobby concrete Askartelubetonista.

Ylipäätänsä kaikki remontissa käytetyt tuotteet valittiin Saint-Gobainin monipuolisesta tuoteperheestä, aina vastuullisuus huomioiden. 

– Myös itse punatiilinen rakennus inspiroi meitä väreillään, samoin Saint-Gobainin sateenkaarenvärinen logo. Valitsimme työtiloihin rauhoittavaa sinistä, jonka vastapainona yhteisöllisissä tiloissa ja neuvotteluhuoneissa taas on terrakotan ja punaisen sävyjä. Vastavärit luovat yhdessä harmonisen kokonaisuuden, Ruska selittää. 

Ruskan mukaan koko projekti oli erittäin onnistunut.

– Tämä on ollut ihana projekti, koska asiakas ymmärtää syvällisesti rakentamisen ja rakennustuotteiden päälle. Olemme oppineet itsekin paljon remontin aikana, Ruska kehuu.

Myös rakennuttajalle vastuullisuus on tärkeää

Mikael Wahlman edusti projektissa rakennuttajaa, Newseciä. 

– Projektinjohdon näkökulmasta projekti sujui hyvin ja vaivattomasti. Riittävän hyvä ja kattava suunnittelu takasi hyvän pohjan projektin toteutuksen sujuvuudelle ja suurempien yllätyksien välttämiseksi. Tähän saumaton yhteistyö niin käyttäjän kuin projektin muiden osapuolien kanssa oli tärkeää ja se toteutui loistavasti, Wahlman sanoo.
 
Kohdetta remontoidessa on huomioitu vastuullisuus niin materiaalivalintojen kuin tiloissa käytettyjen ratkaisuiden ja järjestelmien osalta. Esimerkiksi energiankulutuksen säästämisessä auttavat tilojen tasapainotettu lämmitys -ja ilmanvaihtojärjestelmä, jonka lisäksi rakennuksessa on myös parannettu yleisesti automaatiotoimintaa. Huonesäätimillä voidaan säätää tarpeen mukaan lämmitystä ja jäähdytystä, sekä automatisoiduilla valaistuksen liike- ja läsnäolotunnistimilla taataan tarpeen mukainen valonkäyttö. Myös jätteenlajitteluun on panostettu. Kaikilla näillä toimilla autetaan säästämään ympäristöä.
 
– Saint-Gobainin syvä ymmärrys rakentamisesta ja erinomaiset tuotteet auttoivat paljon projektissa. Kun kaikki palaset ovat kohdillaan, on ollut helppo päästä hienoon lopputulokseen, Wahlman sanoo.

Rakennukselle BREEAM In-Use -sertifiointi
 
Saint-Gobainin pääkonttorin omistaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, joka suunnitelmallisesti hakee sertifiointeja suoriin kiinteistösijoituksiinsa.
 
– BREEAM In-Use on alalla tunnettu ja Suomessa laajasti käytetty sertifiointityökalu. Sertifioinnin avulla voi systemaattisesti kehittää kiinteistöjen toimintaa todennetusti ja samalla kiinteistöjen vertailu toisiinsa helpottuu. BREEAM In-Use soveltuu hyvin pohjoisen ilmastoon, mikä olikin yksi kriteeri juuri tämän sertifikaatin valintaan, kertoo Pilvi Kataja Nordea Henkivakuutuksesta.
 
Saint-Gobainin pääkonttorin BREEAM In-Use -sertifikaatti on tasoa Good.
 
– Kohteen osalta hyväksi koettiin esimerkiksi sen sijainti hyvien julkisen ja kevyen liikenteen yhteyksien äärellä. Isot ikkunat puolestaan mahdollistavat tilan käyttäjille työskentelyn päivänvalossa, joka tukee yleistä hyvinvointia ja lisää viihtyvyyttä. Erilaiset taukotilat taas tarjoavat käyttäjille palautumispaikkoja työpäivän aikana. Kohde on myös muuntojoustava, jolloin tiloja on mahdollista muuttaa eri käyttötarpeiden mukaan, Kataja sanoo.
 
Kataja yhtyy myös muiden kiitoksiin koko projektin sujuvuudesta.
 
– Projekti oli hyvin ennakoitu esimerkiksi materiaalihankintojen osalta, mikä mahdollisti aikataulussa pysymisen, Kataja kertoo.

Hyvät tuotteet takasivat onnistuneen urakan

Pääurakoitsijana kohteessa toimi Saneerari Oy.

– Koko projekti meni oikein hyvin myös meidän näkökulmasta. Kohde oli pitkälti perusrakentamista sinällään, mutta asiakkaan monipuoliset tuotteet alakatoista lattialiimoihin ja tasoitteisiin saivat aikaan erittäin hyvän lopputuloksen, urakoitsijana toiminut Ari Suomalainen kertoo.

Urakoitsija hyötyi myös asiakkaan puolelta tulleesta tuotetuesta.

– Kohteen alakatoissa on käytetty Ecophonin koko mallisto. Meille uusien tuotteiden osalta saimme hyvää tukea niin Saint-Gobainin tuoteneuvonnasta kuin Ecophonin myynniltä, Ari sanoo. 

Myös pääurakoitsijan on helppo yhtyä kehuihin.

– Saa kyllä kiittää koko mukana ollutta porukkaa, kaikki on toiminut todella hyvin yhteen, Ari tiivistää.
 

Ota yhteyttä
Back top