Savonlinnan sosiaali- ja terveyskeskus

Kohteen tiedot

Selite&Arvo
Key
Kohteen nimi
Value
Savonlinnan sosiaali- ja terveyskeskus
Key
Tilaaja
Value
Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri
Key
Valmistuminen
Value
2022
Key
Ratkaisut
Value
Isover, Gyproc, Weber
Key
Pääsuunnittelija
Value
Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy
Key
Rakennuttaja
Value
Insinööritoimisto Marttila Oy
Key
Projektin koko
Value
N. 22 M€ ja lähes 10000 m laajuus

Savonlinnan uusi sosiaali- ja terveyskeskus valmis – rakentamisessa käytetty monipuolisesti Saint-Gobainin tuotteita

Savonlinnan uusi sosiaali- ja terveyskeskus valmistui loppukeväästä 2022. Yli nelivuotisen projektin lopputulos on toimiva ja näyttävä.

Savonlinnan uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentaminen oli niin kooltaan kuin kustannukseltaan merkittävä hanke Itä-Savon alueella. Aiemmin erillisissä tiloissa toimineet sosiaali- ja terveyspalvelut koottiin hankkeessa saman katon alle olemassa olevan keskussairaalan yhteyteen. Yhdistämisen tavoitteena oli parantaa asiakaspalvelua ja tehostaa toimintoja keskinäistä synergiaa lisäämällä.

— Kokonaisuutena hanke sujui hyvin, vaikka olikin paikoittain aika tiukka huiske päällä. Kaiken kaikkiaan hankkeeseen kului 4,5 vuotta, joista rakentaminen vei kaksi, kertoo Ilmari Marttila, joka toimi hankkeessa projektipäällikkönä ja rakennuspuolen valvojana.

Saint-Gobain Finlandin suunnittelijapalvelun aluepäällikkö Timo Hakkarainen on myös seurannut hanketta alusta saakka. Saint-Gobain vastasi osaltaan terveydenhoitotiloihin kohdistuviin mittaviin teknisiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin tarjoamalla niihin luotettavat ratkaisut. 

– Pääterveysaseman suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuneiden kanssa on tehty samantyyppisiä hankkeita yhdessä jo aiemmin, joten meidän ratkaisujamme on kokeneiden toimijoiden kesken mieluisaa käsitellä. Ratkaisut ovatkin pääsääntöisesti asiakkaidemme ensimmäinen valinta, etusijalle sijoittuva vaihtoehto. Onnistumisen tunne on yhteinen ja siitä parhaat kiitoksemme kuuluvat rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden taholle, Hakkarainen kertoo.

Hyvän käyttökokemuksen omalta osaltaan takasi se, että kohteen käyttäjät pidettiin mukana prosessissa alusta alkaen.

– Rakentamisen ja käyttökokemuksen osalta lopputulos on ollut erittäin hyvä, Marttila sanoo. 

Samaan havaintoon yhtyy hankkeessa vuoden 2021 lokakuusta asti mukana ollut Eeki Malkki. Malkki toimi hankkeessa LVIA-valvojana ja tilaajan edustajana.

– Tulin hankkeeseen mukaan toteutusvaiheessa. Niin sanotusti myöhään mukaan tulleenakin oli helppo huomata, että suunnitteluvaihe oli toteutettu todella hyvin, sillä toteutusvaiheessa ei ollut enää juurikaan tarpeita muuttaa suunnitelmia, Malkki sanoo.

Muuntojoustavat, terveelliset ja kestävät ratkaisut

Hankkeessa hankinnat on tehty hinta ja laatu huomioiden. Tilojen ja käytettävien ratkaisujen tulee olla toimivia, kestäviä, terveellisiä ja muuntojoustavia, jotta ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuviin tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen ja ovat taloudellisia käyttää ja ylläpitää.

– Pääurakoitsija on vastannut hankinnoista ja tehnyt todella hyviä valintoja, Marttila sanoo.

Esimerkiksi seinärakenteissa on käytetty paljon hyvän muuntojoustavuuden varmistavia kevyitä väliseiniä. Muuntojoustavuuden lisäksi väliseinien avulla on saavutettu tarkoitukseen sopiva akustiikka, kun väliseinät on tehty kipsilevystä ääntä vaimentavan villaeristeen kanssa. 

– Hyvänä esimerkkinä kevyiden väliseinien rakentamisesta toimii Rigidur H -levytysten korvaaminen uudenaikaisin Gyproc Habito® -levytyksin. Moderni Gyproc Habito®
soveltuu kaikista parhaiten käyttötarpeeseen, missä edellytetään erityistä kulutus- ja iskunkestävyyttä. Väliseinätöiden kannalta päästiin työvaiheiden parempaan tahdistamiseen Rigiduria helpomman työstämisen ansiosta, Hakkarainen kertoo.

Myös lattioissa on käytetty muovimattoja, jotka vaimentavat hyvin askelääniä ja ovat helposti puhdistettavia. Helppokäyttöisyyden lisäksi lattiatasoiteratkaisuilla varmistetaan myös rakentamisen terveellisyys.

Kaikki Weberin lattiatasoitteet ovat matala-alkalisia, ja vähintään viiden millimetrin kerroksena matala-alkalinen tasoite yhdessä betonin kosteudenhallinnan kanssa varmistaa, etteivät lattianpäällysteissä olevat aineet reagoi alkalisen betonin kanssa muodostaen sisäilmaan haitallisia yhdisteitä.

– Oman työni kannalta kiitän erityisesti rakenteellisen palo- ja äänitekniikan sekä kosteudenhallinnan ratkaisemista Gyprocin, ISOVERIN ja Weberin järjestelmillä. Suunnitelmiin viedyt valinnat olivat selkeitä. Jos jonkin tuoteartikkelin osalta katsottiin tarpeelliseksi miettiä rinnalle päivitettyä vaihtoehtoa, se tehtiin ammattimaisesti ja oikein, Hakkarainen sanoo. 

Kauan toivottu hanke lunasti odotukset

Itä-Savon alueella on jo kauan toivottu parannusta sosiaali- ja terveyspalvelujen tiloihin. 

– Kokonaisuus on todella hieno ja tilaaja on erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Uudet hienot ja valoisat tilat ovat hienosti toteutettu niin käytännön työnteon kuin viihtyisyyden näkökulmasta. Uusi sosiaali- ja terveyskeskus toimii mielestäni jo rekrytointivalttina, Malkki sanoo.

Timo Hakkarainen yhtyy kommenttiin.
– Kokonaisuus oli huolellinen ja ammattitaitoinen prosessi, jossa terveydenhuollon ammattilaisilla on ollut osaltaan mahdollisuudet vaikuttaa tilojen toiminnallisiin seikkoihin.  Rakentamisen ammattilaiset taas toteuttivat hyvässä vuorovaikutuksessa toimivat hoitotilat käyttäjilleen. Tilat ja niiden uudet teknologiat luovat tarvittavat edellytykset hyvälle hoidolle, Hakkarainen kertoo.

Lue aiemmin julkaistu juttu: Savonlinnan uusi terveysasema rakennetaan kestävillä ratkaisuilla

Ota yhteyttä
Back top