Pohjois-Karjalan keskussairaalan uudet tilat luovat edellytyksiä hyvälle hoidolle ja muuttuville prosesseille

Pe, 24.01.2020 - 12:44

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (PKSSK) painotti J2-siiven hankesuunnitelmassa toimintojen ja tilojen välistä vuorovaikutusta. Uusi laajennus auttaa järjestämään sairaalan prosessit muuttuvia tarpeita vastaaviksi.

public://2020-01/J2_PK_keskussairaala_Raami_Arkkitehdit_750x385_0.jpg

Nykyiset hoitomenetelmät ja tekniikat muuttuvat tulevaisuudessa tavalla tai toisella. Nämä muutokset eivät kaikilta osin ole mahdollisia ilman uusia tilaratkaisuja. Myös sairastavuusennusteet, väestön ikääntyminen ja syntyvyyden väheneminen on otettava huomioon tilasuunnittelussa: samalla kun ikääntyminen lisää erikoissairaanhoidon tarpeita vuosi vuodelta, täytyy tilasuunnittelussa jatkuvasti ennakoida myös tulevia palvelutarpeita.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin mukaan Pohjois-Karjalan keskussairaala on ollut ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan ja järkevien työprosessien ansiosta yksi Suomen tehokkaimmista sairaaloista jo vuosia. Jatkossa tilankäytön ja tilojen muunneltavuuden arvioidaan olevan entistä tärkeämmässä osassa sujuvien hoitoprosessien tuottamiseksi.

Uusi laajennusosa J2 sujuvoittaa prosesseja

Laajennuksella haluttiin muokata keskussairaalan ydintoimintoja parempaan järjestykseen: uudessa rakennuksessa sijaitsevat päivystyspoliklinikka, teho-osasto ja -valvonta, heräämö sekä röntgentiloja. Myös lastenkeskuksen poliklinikka, vuodeosasto ja tehohoito pääsevät yhteisiin uusiin tiloihin.

Uusi rakennus liittyy aiempiin laajennusosiin E ja J1. Noin 42 miljoonaa euroa maksavan hankkeen rakentaminen alkoi vuonna 2017 ja se on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2020 alkupuolella. Uudisrakennus on nelikerroksinen ja sen kerrosala on 13739 m². Samassa urakassa on J1-siiven 1. kerros peruskorjattu täysin. Koko hankkeen laajuus 19140 brm²

Teknisesti ja toiminnallisesti vaativia hoitotiloja luotettavilla rakenneratkaisuilla

Terveydenhoitoalan tiloihin kohdistuu paljon teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia, sillä niihin sijoittuu samanaikaisesti monia erilaisia toimintoja. Esimerkiksi potilashuoneiden väliset seinät joutuvat täyttämään rakenteellisia vaatimuksia ääneneristykseen ja ripustamiseen liittyen. J2-siiven hankesuunnitelmassa suunnittelija kokosi selkeän rakenteen, joka on komponenttiensa puolesta yhteensopiva ja sen järjestelmäominaisuudet täyttävät rakenteelle asetetut vaatimustasot.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa Gyproc Habito-levy oli vasta tulossa lanseeraukseen ja sen rakennetestaukset olivat vielä kesken. Rakennusurakan saanut Rakennustoimisto K Tervo Oy tutustui tuotteen mahdollisuuksiin heti lanseerauksen yhteydessä ja päätyi esittämään Saint-Gobainin valmistaman, vanhemman Rigidur H -levytyypin korvaamista uudella Gyproc Habitolla, jonka merkittävimpiä etuja ovat erinomainen iskun- ja kulutuskestävyys sekä vaivattomampi ja pölyttömämpi työstettävyys.

– Gyproc Habito soveltuu parhaiten kohteisiin, joissa vaaditaan erityistä kulutus- ja iskunkestävyyttä. Toiminnallinen ja korkeatasoinen hoitoympäristö tutkitusti lyhentää potilaiden hoitoaikaa ja parantaa henkilökunnan työtyytyväisyyttä. Saint-Gobain haluaa osaltaan auttaa luomaan edellytyksiä hyvälle hoidolle ja muuttuville terveydenhuollon prosesseille, toteaa Saint-Gobainin suunnittelijapalvelun aluepäällikkö Timo Hakkarainen.

Olemme olleet mukana rakentamassa myös Finnbuild Awards 2016 Rakenna Viisaasti -palkinnon voittaneen Pohjois-Karjalan sairaalan M-rakennusta, lue lisää täältä!

Lisätietoa ja kuvia kohteesta Gyprocin sivuilla.

Lisää uusi kommentti
*
Back top