Hiilineutraalien tuotteiden kehitystyö on kannattava investointi

Pe, 01.10.2021 - 15:16

Hiilineutraaliuden tavoitteleminen tuotekehityksessä vaatii investointeja, mutta Saint-Gobain-konsernissa sitä pidetään kannattavana sijoituksena tulevaisuuteen ja hyvinvointiin. Tavoitteena on vauhdittaa koko rakennustuoteteollisuuden vastuullisuutta. Työtä tehdään yhteistyössä koko rakennusalan kanssa, ja esimerkiksi rakennuttajien ilmastotavoitteita kuunnellaan tarkasti

public://2021-10/saint-gobain_vastuullisuustiekartta_3_artikkeli_1920x820.jpg

 Laadukkaiden rakennustuotteiden ja -materiaalien tuominen markkinoille vaatii aina pitkällistä kehitystyötä ja investointeja. Kun yhtälöön lisätään tavoite pienentää tuotteen hiilijalanjälkeä suorituskyvystä tinkimättä, matkasta tulee vielä monivaiheisempi.

Ennen kuin rakennusmateriaalien vähähiilisyydestä tulee alalla normi, suunnannäyttäjältä vaaditaan rautaista ammattitaitoa, sitoutumista vastuullisuustavoitteisiin sekä näkemystä tulevaisuuden trendeistä. Vaikka vähähiilisten tuotteiden kehittäminen ei ole helpoin tie, Saint-Gobainilla muita vaihtoehtoja ei nähdä.

– Hiilineutraaliuden täytyy olla koko konsernin tahtotila. Saint-Gobainilla ilmastotavoitteet koskevat kaikkia – konsernijohdosta tuotantolaitosten työntekijöihin. Vähähiilisyys näkyy vahvasti niin strategian kuin päivittäisen tekemisen ja osastokokousten tasolla, kertoo Saint-Gobain Finlandin tuotekehitysjohtaja Niklas Engblom.

Materiaali- ja tuotetieto avainasemassa

Vähähiilisten rakennusmateriaalien tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään Saint-Gobainilla sekä paikallisesti että konsernitasolla. Konsernin lattiatuotteiden kehitys tapahtuu Suomessa Paraisilla Weberin tuotantolaitoksen yhteydessä. Yhteistyö konsernin Ranskassa sijaitsevan keskustuotekehitysosaston kanssa on tiivistä.

Saint-Gobainin tuotekehityksen lähtökohta on, että omat tuotteet ja tuotantoprosessit sekä asiakkaiden tarpeet on tunnettava läpikotaisin. Tärkeää taustatietoa on saatu elinkaarilaskennasta, jota Saint-Gobainilla on tehty jo pitkään. Uraauurtavaa työtä on tehty myös ympäristöselosteiden (EPD) laatimisessa.

– Tuotimme maailman ensimmäiset EPD:t lattiatuotteille jo vuonna 2014, jolloin moni ei vielä ymmärtänyt, mihin niitä tarvitaan. Ympäristöselosteiden ansiosta meillä on hyvä käsitys siitä, mistä tuotteidemme hiilijalanjälki syntyy. Näemme myös, millaisia parannuksia saavutetaan, jos tuotetta muutetaan, kertoo Saint-Gobain Finlandilla Weberin tuotekehityspäällikkönä työskentelevä Gunnar Laurén.

Weberin kuivatuotteiden hiilijalanjäljestä 75 prosenttia aiheutuu raaka-aineista, etenkin sideaineista eli erilaisista sementeistä. Tämän vuoksi panostus tuotekehitykseen on huomattavaa: noin kolmasosa resursseista on kiinni hiilijalanjäljen pienentämisessä ja vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttöön saamisessa. Eristeiden ja kipsilevyjen päästöistä suurin osa syntyy valmistusprosessissa, joten painopiste on tuotantokehityksessä.

Laboratoriosta tuotantoon ilmastoystävällisesti

Vähähiilisten rakennustuotteiden kehitysprosessi on pitkä ja sitoo paljon resursseja. Kun laboratoriossa tapahtuva tutkimustyö saadaan valmiiksi, on edessä koevalmistuksia ja materiaalin testausta työmailla. Vähähiilisyys pitää saavuttaa tuotteen suorituskyvystä tinkimättä.

Testausta tehdään kontrolloidusti eri olosuhteissa ja eri vuodenaikoina. Näytteitä tutkimalla varmistetaan, että lopputuote pysyy samanlaisena kuin laboratorio-olosuhteissa. Tuotantoon asti päässyt materiaali voi aiheuttaa muutoksia tehtaiden prosesseissa.

– Neitseellistä raaka-ainetta korvattaessa käytetään tyypillisesti useampaa kuin yhtä komponenttia. Esimerkiksi vaihtoehtoinen sideaine täytyy aktivoida erillisellä aktivaattorilla, Gunnar Laurén kertoo.

Hiilineutraalien ja kiertotaloudellisten tuotteiden kehittämiseksi Saint-Gobain tekee yhteistyötä muun muassa raaka-ainetoimittajien ja muiden teollisten toimijoiden kanssa. Yrityksellä on meneillään raaka-ainevalmistajien kanssa kemikaaleihin ja polymeereihin liittyviä yhteistyöhankkeita, jotka auttavat koko kuivatuoteteollisuutta menemään ilmastoystävällisempään suuntaan.

Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä nähdään Saint-Gobainilla valtavasti potentiaalia.

– Paraskaan olemassa oleva valmistusteknologia ei tällä hetkellä mahdollista sitä, että tuotantolaitoksilla ei syntyisi lainkaan sivuvirtoja. Haluamme saada pienetkin määrät hyötykäyttöön, Niklas Engblom toteaa.

Tästä tuore esimerkki on Weberin uutuustuote Pihabetoni, joka on löytänyt tiensä monelle pihalle. Tuotteesta on myös valmistettu näyttävä pihalaatoitus Lohjan Asuntomessujen Pyörre-talon pihalle. Kiertotaloudellisen Pihabetonin valmistuksessa pystytään hyödyntämään tuotannon sisäisiä sivuvirtoja entistä tehokkaammin. Lisäksi kierrätysmateriaalien käyttömahdollisuuksia tutkitaan jatkuvasti. Tällä hetkellä kierrätyslasin osuus ISOVER-lasivillasta on noin 80 prosenttia. Gyproc-kipsilevyjen materiaalista puolestaan noin 20 prosenttia on kierrätettyä kipsiä.

Rakennuttaja luo sukupolvelta toiselle kestäviä ratkaisuja

Myös rakennuttajan näkökulmasta rakennustuotteiden ja materiaalien vähähiilisyydellä on merkitystä. Työeläkeyhtiö Ilmarinen on Suomessa huomattava kiinteistösijoittaja, ja sille on tärkeää olla kehittämässä alaa rakennuttajana, vuokranantajana sekä tilojen ylläpitäjänä.

Myös Ilmarisella uskotaan yhteistyön voimaan. Se käy vuoropuhelua asiakkaidensa, energiayhtiöiden, rakennusliikkeiden ja muun verkostonsa kanssa sekä sitouttaa ja innostaa myös vuokralaisiaan toimimaan entistä energiatehokkaammin.

Hiilineutraalien tuotteiden kehitystyö on kannattava investointi

– Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme ja näkyy käytännön tekoina. Haluamme jatkuvasti kehittää kohteistamme entistä energiatehokkaampia. Kiinteistösijoittajana katsomme tulevaisuuteen ja luomme kumppaneidemme kanssa ratkaisuja, jotka kestävät sukupolvelta toiselle, Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Niina Nurminen kertoo. 

Ilmarisen tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku vuoden 2035 loppuun mennessä ja yhtiö rakentaa parhaillaan ilmastotiekarttojaan sitä kohti.

– Rakennustuotteilla ja materiaaleilla on keskeinen osa tässä työssä. Rakennustoiminnassa kaksi kolmasosaa hiilijalanjäljestä syntyy nimenomaan materiaaleista. Näistä merkittävästi suurimmat hiilijalanjäljet liittyvät betoniin ja teräkseen. Laskemme hiilijalanjäljen koko rakennukselle sen elinkaaren aikana – huomioiden myös perustuksen ja pysäköintiratkaisut. Materiaaleissa suosimme kiertotalousmateriaaleja, joiden toivon kehittyvän edelleen, Niina Nurminen sanoo.

Myös tuotteiden muilla ominaisuuksilla on merkitystä rakennuttajalle. Vähähiilisyys on tärkeä kriteeri, mutta sen lisäksi materiaalien tulee aina olla myös suorituskykyisiä, terveellisiä, turvallisia, kestäviä ja taloudellisia.

– Ylipäätään kiinnitämme huomiota kaikkiin hiilidioksidipäästöjen lähteisiin ja pyrimme minimoimaan päästöt kaikkialla missä mahdollista. Kiinnitämme huomiota esimerkiksi työmaalla käytettävään energiaan sekä vähäpäästöiseen logistiikkaan ja sähköisiin työkoneisiin. Tässä yhteistyö on keskeistä yhteistyö rakennusliikkeiden kanssa, Ilmarisen Nurminen sanoo.

Hiilineutraalius vaatii investointeja

Hiilineutraaliuden tavoitteleminen käytännön tasolla vaatii investointeja, mutta Saint-Gobain-konsernissa sitä pidetään kannattavana sijoituksena tulevaisuuteen ja hyvinvointiin.
Konserniin perustettiin keväällä 2021 sisäinen, muusta investointirahasta erillinen Carbon Fund -rahasto. Rahaston kautta jaettiin jo noin 2,5 miljoonaa euroa aloitteille, joita on esitetty sisäisesti hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi.

– Ratkaisujen ei tarvitse olla mullistavia. Kun pieniä puroja on riittävästi, yhteisvaikutus on merkittävä, Niklas Engblom Saint-Gobain Finlandilta sanoo.

Vähähiilisyyteen tähtääville hankkeille voi saada tukea myös ulkopuolisista rahoitusohjelmista. Saint-Gobain luotsaa kiertotalouden innovaatiohanketta WOOL2LOOP:ia, jota rahoittaa EU:n Horizon 2020 -ohjelma. Hanke tähtää mineraalivillan hyödyntämiseen uusiomateriaaleissa, esimerkiksi tulevaisuuden vähähiilisen betonin sideaineena. Yksi innovatiivisen kehitystyön tuloksista nähdään Asuntomessujen Pyörre-talossa, jonka autohuoneen lattia on valettu masuunikuonapohjaisesta geopolymeeribetonista.

Miten vähähiilisyys vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin

Tuotteelta halutut tekniset ominaisuudet saavutetaan helpoimmin neitseellisiä raaka-aineita käyttämällä. Tämä selittää muun muassa sitä, miksi luonnonhiekkavarannot uhkaavat ehtyä maailmanlaajuisesti. Joissain maissa hiekanottolupia on jo vaikea saada eikä sopivaa hiekkaa kuivatuote- ja betoninvalmistukseen löydy. Sama trendi on odotettavissa myös Suomessa.

Helppous ei kuitenkaan ole tärkein kriteeri, kun toisessa vaakakupissa painavat ympäristövaikutukset, kuten luonnonvarojen ehtyminen ja ympäristön monimuotoisuus.

– Hiekka on häviävä luonnonvara, jota tulee suojella. Tutkimme jatkuvasti mahdollisuuksia hyödyntää vaihtoehtoisia täyte- ja sideaineita. Yksi optio on myös käyttää valimohiekkaa, jonka kierrätykseen ja puhdistamiseen suomalainen Finn Recycling Oy on kehittänyt prosessin, Saint-Gobain Finlandin Gunnar Lauren kertoo.

Vähähiilisten ja kiertotaloudellisten ratkaisujen kehitystyössä ei tingitä tuotteiden suorituskyvystä. Päinvastoin kehitysvaiheessa huomioidaan tuotteen koko elinkaari ja sen aikaiset päästöt.

– Ratkaisuillamme saadaan esimerkiksi vähennettyä rakennuksen käytönaikaista energiankulutusta. Tästä esimerkki on Comfort-lämpölattia, joka on ohut ja nopeasti reagoiva, Gunnar Laurén mainitsee.

Vähähiilisen tuotteen ominaisuudet voivat joskus poiketa siitä, mihin on totuttu.

– Tuotteelta vaaditut ominaisuudet pitäisi aina suhteuttaa käyttötarpeeseen. Selvitämme aina ensiksi, mitä asiakkaat todella tarvitsevat. Esimerkiksi kaikkia niitä ominaisuuksia, joita perinteisellä Portland-sementillä saadaan aikaan, ei aina tarvita, Gunnar Laurén selittää.

Hiilineutraaliudelle on rakennusalalla vasta vähän kysyntää

Saint-Gobainin tuotekehitystyöstä tekee poikkeuksellista se, että toistaiseksi rakennustuotteiden ja -materiaalien vähähiilisyys on ominaisuus, jonka kysyntä on vasta oikeasti kasvamassa. 

Toisin kuin voisi kuvitella, ympäristövaikutukset vaikuttavat alalla tuotevalintoihin edelleen yllättävän vähän – siitäkin huolimatta, että hiilidioksidipäästöjen hinta on ennätyskorkealla ja koko Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

– Raha on vielä tänäkin päivänä monelle toimijalle tärkeämpää kuin tuotteen hiilijalanjälki. Hintapaine on valtava. Rakennusliikkeille tuotto ja nopeus ratkaisevat, ja tätä vanhaa rataa on vaikea saada muutettua, Gunnar Laurén sanoo.

Vaikka alan vastuullisuuden kehittäminen on haastavaa, tulevaisuudennäkymät ovat myönteiset.

– Ideaalitilanne on, että tuotteet säästäisivät hiilidioksidia, luontoa ja kustannuksia. Uskon vahvasti, että siihen suuntaan ollaan menossa, Gunnar Laurén sanoo.

Lisää uusi kommentti
*
Back top