Hiilineutraalius on henkilöstölle kunnia-asia ja yhteinen päämäärä

Ma, 11.10.2021 - 13:38

Organisaation vastuullisuustavoitteet ovat kaikkien yhteisiä mutta samalla jokaisen omia. Saint-Gobainilla työ ilmaston hyväksi ja rakennusratkaisujen hiilijalanjäljen pienentämiseksi ovat osa työntekijöiden arkea ja ammattiylpeyttä.

public://2021-10/saint-gobain_vastuullisuustiekartta_HR_1920x820.jpg

Saint-Gobain Finlandin tavoite on nollata vuoden 2019 150 000 tonnin hiilidioksidipäästöt vuoteen 2035 mennessä. Haaste on koko 670 henkilöä käsittävän organisaation yhteinen, eikä muutosta voida saada aikaan muuten kuin yhteisvoimin.

Koska päästövähennykset syntyvät lukuisista eri asioista, jokaisen työntekijän osa on tärkeä tavoitteen saavuttamisessa.

– Kaikki alkaa siitä, että jokainen miettii omalla kohdallaan, miten vastuullisuustavoitteet liittyvät omaan työhön. Tämä koskee aivan jokaista eri puolilla organisaatiota, sanoo Saint-Gobain Finlandin vs. henkilöstöjohtaja Jenni Vienola.


Tietoa helposti saataville

Ympäristöstä huolehtiminen on kirjattu Saint-Gobain-konsernin arvoihin jo kymmeniä vuosia sitten, mutta erityisesti viime vuosina teema on kasvattanut tärkeyttään ja kasvanut koskemaan kaikkea tekemistä. Tietoa vastuullisesta toiminnasta ja vähähiilisyystavoitteista jaetaan Saint-Gobainilla monisuuntaisen viestinnän keinoin.

Aiheina ovat olleet niin rakenteiden hiilijalanjäljen laskeminen kuin innovointikilpailu päästöjen vähentämiseksi. Myös henkilöstön uutiskirjeeseen nostetaan poikkeuksetta vastuullisuusaiheita ja onnistumisia vastuullisuuden saralla.

Vastuullisuusperehdytys kuuluu jo uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaan. Perehdytyksiin voivat osallistua myös muut, ja niihin osallistuminen on ollut suosittua.

– Tarve saada tietoa on suuri. Olemme järjestäneet vastuullisuusteemasta sisäisiä tiedotustilaisuuksia ja koonneet aiheesta omat sivut intranetiin, Jenni Vienola kertoo.

Samat teemat ovat esillä yhtä lailla sekä toimistoissa että tuotantolaitoksilla.

– Tuotannon puolella voidaan hyödyntää tuotantolaitoksen omia sisäisiä viestintäkanavia, kuten kuukausittaisia infotilaisuuksia, kertoo Saint-Gobain Finlandilla teknisenä päällikkönä työskentelevä Paavo Tammi.


Esihenkilöt tiedonvälittäjinä

Vastuullisuus on Saint-Gobain -konsernin strategian kulmakivi tuotteidemme ja ratkaisujemme suorituskyvyn lisäksi. Strategian jalkauttamisessa keskeistä on, että esihenkilöt jakavat tietoa ja edistävät toimenpiteitä omilla osastoillaan.

– Vastuunotto on laajentunut viime vuosina. Meillä on työryhmä, jossa eri osastot ovat hyvin edustettuina. Tämä auttaa viemään viestiä laajasti eteenpäin, Jenni Vienola kertoo.

Tueksi esihenkilöille on valmistettu esitys, jonka avulla aihetta voi käsitellä tiimin kanssa. Esihenkilöiden aktiivisuus ilmenee myös vastuullisuusmateriaalin räätälöimisenä oman osaston tarpeisiin.

– Joillakin osastoilla on erikseen koottu osaston tarpeisiin sopiva vastuullisuustietopaketti, Jenni Vienola sanoo.


Jokainen osaksi muutosta

Tavoitteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi vaikuttavat jokaiseen, vaikka toteutustavat vaihtelevat työympäristön mukaan.

– Pyrimme valitsemaan tavoitteiksi sellaisia asioita, joihin jokainen voi omassa työssään vaikuttaa. Yksi tällainen alue on energiankulutus, Paavo Tammi kertoo.

Muutoksiin, joita on tehty hiilipäästöjen vähentämiseksi, on suhtauduttu avoimin mielin. Muutokset ovat vaikuttaneet käytössä olevien energiamuotojen lisäksi muun muassa uuden kaluston hankintaan.

– Kun päivitämme tuotantolaitoksien kalustoa, suosimme mahdollisimman vähäpäästöisiä vaihtoehtoja. Esimerkiksi kun olemme korvanneet dieseltrukkeja sähkötrukeilla, käyttäjien palaute on ollut erittäin hyvää, Paavo Tammi sanoo.


Mittarit ovat osa kannustinjärjestelmää

Saint-Gobainilla vastuullisuus on sisällytetty jokaisen henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja vastuullisuudella on osansa kannustinjärjestelmissä.

– Jokaiselle osastolle on määritelty omat vastuullisuustavoitteet ja vastuualueet. Esimerkiksi toimihenkilöille vähimmäistavoite on konsernin vastuullisuuskoulutuksen suorittaminen, Jenni Vienola kertoo.

Konsernin vastuullisuuskoulutuksessa yhdistyvät onnistuneesti informatiivisuus ja hauskuus. Pelin kaltaisessa koulutusympäristössä henkilö johtaa kuvitteellista yritystä, ja peli kehittyy pelaajan tekemien ratkaisujen mukaan. Onnistumista mitataan talouden, henkilöstön ja ympäristön osa-alueilla. Pelin edetessä on välitestejä, joissa vastataan kysymyksiin.

– Koulutus auttaa hahmottamaan, miten nyt tehtävät ratkaisut vaikuttavat tulevaisuuteen. Vaikka vastuullinen tapa toimia ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavin juuri tällä hetkellä, täytyy katsoa kokonaiskuvaa, Jenni Vienola selittää.

Vastuullisuus on sekä kaikkien yhteinen että jokaisen oma asia.

– Kokemukseni mukaan useimmat työntekijämme näkevät vastuullisuuden kilpailuvalttina ja ammattiylpeyden aiheena, Jenni Vienola toteaa.
 

Lisää uusi kommentti
*
Back top