Julkisessa rakentamisessa tarvitaan vähähiilisiä, kustannustehokkaita ja laadukkaita rakennusmateriaaleja

To, 05.11.2020 - 07:52

Rakennusten hiilijalanjälkilaskenta on tulossa osaksi rakennusmääräyksiä jo muutaman vuoden kuluttua. Fiksut materiaalivalinnat auttavat varautumaan kiristyviin vaatimuksiin laadusta tinkimättä.

public://2020-11/Gyproc-kuvaaja_1920x820.jpg

Suomen kansallisena tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja kiertotalouden johtava maa 2025. Rakentamisen ympäristöohjauksessa ollaankin siirtymässä ainoastaan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta ja käytönaikaisten päästöjen suitsimisesta materiaaleihin sitoutuneen hiilen vähentämiseen nopeampien päästövähennysten toivossa. Valmisteilla olevassa rakentamisen ohjauksessa tarkasteluun on otettu etenkin rakennuksen elinkaaren alku- ja loppupää eli rakennusmateriaalien valmistus, rakentaminen, rakennusjätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys.

Ympäristöministeriön laatimat vähähiilisen rakentamisen kriteerit otetaan ensin käyttöön julkisissa rakennushankkeissa. Tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä viimeistään vuonna 2025.

– Materiaalivalinnoilla on suuri vaikutus rakenteiden hiilidioksidipäästöihin, ja sitä kautta koko rakennuksen hiilijalanjälkeen. Julkisessa rakentamisessa, etenkin kampus-, koulu- ja päiväkotihankkeissa, kiinnitetään nyt yhä tarkempaa huomiota rakennusmateriaalien ja -ratkaisujen ympäristövaikutuksiin terveellisyyden ja turvallisuuden ohella. Meillä on näihin vaatimuksiin vastaavia ratkaisuja, jotka osaltaan auttavat esimerkiksi kuntia ja sairaanhoitopiirejä saavuttamaan rakennushankkeille asetetut kestävyyskriteerit, toteaa Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser.

Vähähiilisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja julkiseen rakentamiseen

Saint-Gobain Finland toteutti vuosina 2019–2020 rakenne- ja rakennustason elinkaarivaikutusselvitykset keskeisille rakennetyypeille asiantuntijayritys Bionovan kanssa. Bionovan One Click LCA -arviointityökalulla suoritettu vertailu tehtiin Gyproc-väliseinäratkaisuille, ohutmuurattaville Kahi-sisäseinärakenteille, Weber Plaano -lattiaratkaisuille sekä ISOVERin ulkoseinä- ja yläpohjaeristeratkaisuille.

Selvitysten mukaan kaikki rakennetyyppimme ovat todistetusti vähähiilisiä– toiminnallisuudesta, terveellisyydestä ja kestävyydestä tinkimättä. Esimerkiksi Gyproc-kipsilevyväliseinän päästöt olivat opetustilojen välisten seinien ääniluokassa (44 dB) 10,83 kgCO2e / m2, kun vastaavan geneerisen teräsrunkoisen kevytväliseinän päästöt olivat lähes kaksinkertaiset: 19,97 kgCO2e / m2.

– Hiilijalanjälki korreloi vahvasti massan kanssa. Poikkeuksellisen luja ja kestävä Gyproc Habito vaatii vain yhden levykerroksen per puoli, kun vastaavissa kipsiväliseinärakenteissa on kaksi. Myös kevyempi Gypsteel-teräsranka ja hiilipäästöiltään alhainen, kierrätyslasia hyödyntävä ISOVER-lasivilla pienentävät Gyproc-väliseinärakenteen hiilijalanjälkeä, kertoo Saint-Gobain suunnittelijapalvelun myyntipäällikkö Mikael Nyholm.

Askeleen edellä – pitkäjänteinen kehitystyö ja vastuulliset valinnat tuottavat tulosta

Pitkäjänteinen tuotekehitys sekä valinnat uusiutuvan energian ja kierrätysmateriaalien käytössä kantavat nyt konkreettista hedelmää.

– Olemme julkaisseet tuotetietoa EPD-ympäristöselosteiden muodossa jo kohta 10 vuoden ajan. Kokonaisten rakenteiden elinkaariselvitykset ovat kuitenkin suunnittelijoille ja rakentajille paljon hyödyllisempiä, sillä ne helpottavat koko rakennuksen hiilijalanjäljen laskentaa. Gyprocin vertailuista selviää lisäksi, että pienimmän hiilijalanjäljen ratkaisu voi olla myös kustannustehokkain, Nyholm huomauttaa.

Rakenne- ja rakennustason elinkaarivaikutusten arvioinnit ovat hyviä esimerkkejä työkaluista, joiden avulla rakennusmateriaalien valmistajat voivat kehittää yhä vähähiilisempiä ratkaisuja.

– Pitkällä aikavälillä olemme tehneet edelläkävijän valintoja, minkä seurauksena tuotteidemme ja keskeisten rakenneratkaisujemme hiilijalanjälki on matala. Elinkaarivertailut tekevät näiden valintojen merkityksen näkyväksi myös muille, Saint-Gobain Finlandin markkinointijohtaja Viktor Lax toteaa.

Kuvassa elinkaarivertailun tuloksia. Ääniluokassa 44 dB alhaisimman päästötason saavuttaa Gypsteel XR 95/95 H-H M50 -ratkaisu (ensimmäinen pylväs vasemmalta): 10,83 kgCO2e / m2. Vastaavan geneerisen teräsrunkoisen kevytväliseinän (neljäs pylväs vasemmalta) päästöt olivat samassa ääniluokassa lähes kaksinkertaiset: 19,97 kgCO2e / m2.

Tutustu raportteihin

Lisää aiheesta

Tervetuloa myös FutureCon Virtual Takeoff -tapahtumaan 11.11., jossa on mielenkiintoista asiaa ilmastonmuutoksesta, rakentamisesta ja tulevaisuudesta – ilmoittaudu mukaan 9.11. mennessä!

Lisää uusi kommentti
*
Back top