Pakkausmateriaaleihin kierrätysmuovia – mitä vaatimuksia kierrätysmuovin pitää täyttää?

Ke, 25.05.2022 - 08:35

Saint-Gobain Finland on sitoutunut lisäämään kierrätysmuovin käyttöä pakkausmateriaaleissaan, mutta mitä kaikkea tulee huomioida, kun muovi kiertää?

public://2022-05/kierratysmuovi-artikkeli-750x385.png

Saint-Gobain Finland käyttää muovia muun muassa rakennustarvikkeiden ja -materiaalien pakkauksissa. Sen lisäksi, että pakkausmuovi suojaa tuotetta, se myös sisältää tärkeää ja yleensä jopa lakisääteistä tietoa käyttäjälle. Pakkausmuovin tulee siten olla kestävää ja hyvälaatuista kaikissa olosuhteissa. 

Neitseellisestä raaka-aineesta valmistetun muovin rinnalle on noussut kierrätysmateriaalista valmistettu muovi ja myös Saint-Gobainilla on tavoitteita pakkausmateriaalin kierron suhteen. 

– Saint-Gobainin tavoite Suomessa on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki pakkausmateriaali on kierrätettävää ja vähintään 70 prosenttia materiaalista on joko kierrätettyä tai biopohjaista, kertoo Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser.

Saint-Gobain on sitoutunut muovin kierrätykseen

Saint-Gobain on sitoutunut Rakentamisen muovit green deal -sopimukseen, koska yritys haluaa toimia suunnannäyttäjänä koko alalle ympäristövastuullisuusasioissa. 

– Alan isona toimijana me haluamme tehdä kaiken mahdollisen muovien kierrättämisen ja uudelleenkäytön edistämiseksi ja tuoda samalla hyviä käytänteitä kaikille hyödynnettäväksi, kertoo Anne.

Kierrätysmateriaalista valmistetun muovin käytössä on kuitenkin otettava useampi vaatimus huomioon. 

Hyvälaatuisen kierrätysmuovin metsästys

Saint-Gobain Finlandilla pakkausmuovien hankinnoista vastaava Katri Naatti kertoo, että varsinkin hyvälaatuisen materiaalin saaminen on usein vielä haaste.

– Yksityistalouksilta kerättävä kierrätysmuovi on usein epäpuhdasta, kun kierrätysmuovin seassa on pahvia, metalleja ja muita epäpuhtauksia. Sen puhdistaminen on haastavaa, eikä sitä voi juurikaan käyttää pakkausten kierrätysmuovina. Kierrätysraaka-aineemme tulee useinmiten yrityksiltä, Katri kertoo.

Jotta muovi kestää tuotantolaitteiden läpiajoa, sen on oltavaa pehmeää ja täytettävä laaditut kriteerit. 

Suomessa on kierrätysmuovin valmistajia ja muovia tulee myös muualta Euroopasta suomalaisten pakkausmateriaalivalmistajien käyttöön. Saint-Gobain on myös kartoittanut oman hylkymuovin käyttöä.

– Kierrätysmateriaalia lisätään koko ajan enemmän tuotteisiin ja myös regulaatio ajaa kehitystä eteenpäin. Kierrätysmateriaalin käytön lisäksi muovin ohentaminen on yksi keino, jolla voi vähentää pakkausmateriaaleissa käytetyn muovin määrää, sanoo Katri. 

Kierrätysmuovin tärkein kriteeri on kestävyys

Kaikki kierrätysmuovi testataan tarkasti tuotannon prosessilaitteissa ennen käyttöönottoa. Muovin pitää kestää koneen läpiajoa ja pakkausten kuljetusta. Pakkauksissa käytetty muovi on yleensä aika ohutta ja siten herkkää esimerkiksi säävaihteluille.

– Testaamisvaihe kestää usein kauan, esimerkiksi puoli vuotta, sillä tuotetta on pakko testata useassa erässä, sanoo Katri.

Ensin testataan pieni erä ja jos testauksesta saadaan hyvä tulos, niin testataan isompi erä kierrätysmuovia. 

– Joskus käy niinkin, että tuote toimii pienessä erässä, muttei kestäkään läpiajoa isommalla määrällä. Tuotteen testaamiseen pitää käyttää tarvittava määrä resursseja, sillä kierrätysmuovin käyttäminen pakkauksissa ei saa näkyä laadussa loppukäyttäjälle niin, että pakkaus on rikkoutunut ja sisällä oleva tuote on pilalla, Katri sanoo.

Sitoutuminen kannattaa

Saint-Gobain Finland käy jatkuvaa vuoropuhelua pakkausmateriaalien toimittajien kanssa materiaaleissa käytettävien kierrätysraaka-aineiden ja pakkausten kierrätettävyyden osalta. 

– Rakentamisen muovit green dealiin sitoutuminen todella kannattaa, koska sitä kautta saa myös tukea ja apua. Suomella on tietyt tavoitteet kierrätyksen osalta ja yritysten on myös tehtävä siten osansa, Katri sanoo.

Sitoutuminen antaa myös uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön yli koko rakentamisen arvoketjun sekä oman toimitusketjun. 

– Haluamme olla osa ekosysteemiä, jonka avulla Suomeen luodaan toimiva ja taloudellisesti kannattava muovien kierto, Anne sanoo.

Lisää uusi kommentti
*
Back top