Rakenteiden hiilipäästövertailu auttaa päätöksenteossa

Ti, 23.06.2020 - 11:40

Laskemalla päästövaikutuksia ja panostamalla tuotekehitykseen rakennustuoteteollisuus pystyy löytämään ympäristön kannalta parempia tuotteita ja kommunikoimaan niistä suunnittelijoille luotettavalla ja yhteisesti tunnetulla tavalla.

public://2020-06/Isover_hiilivertailu_uusi4_0.jpg

Suomalaisen Bionovan kehittämä One Click LCA on maailman johtava rakennusalan elinkaariarviointityökalu, jonka avulla rakennuttajat, suunnittelijat ja arkkitehdit voivat helposti ja nopeasti mitata projektien ympäristövaikutuksia ja elinkaarikustannuksia. Työkalu on käytössä jo yli 60 eri maassa, ja sitä käyttää kansainvälisten ympäristökonsulttiyritysten lisäksi laaja joukko tuotevalmistajia, tutkimuslaitoksia ja tilaajia.

– One Click LCA pelaa yhteen kaikkien yleisimpien Suomessa käytettävien tietomallinnusohjelmistojen kanssa. Suunnittelijan on mahdollista nähdä eri vaihtoehtojen päästöt vaikka reaaliajassa ja vastaavasti tuotevalmistajat voivat työkalun avulla tuottaa helposti tietoja tilaajien ja suunnittelijoiden käyttöön. Saint-Gobainilla on järjestelmässä myös valmiita rakenteita, jolloin tieto on entistä helpommin käytettävissä, kertoo Bionovan liiketoimintajohtaja Tytti Bruce-Hyrkäs*.

Isoverin eristeratkaisut tutkitusti vähähiilisiä

Vuonna 2019 Saint-Gobain toteutti yhdessä Bionovan kanssa rakenne- ja rakennustason elinkaarivaikutusselvitykset sekä ISOVER-eristeratkaisuille että Weber Plaano -lattiaratkaisuille. Molemmissa selvityksissä mallinnettiin ensin One Click LCA -työkaluun tyypilliset ISOVER-eristeitä käyttävät yläpohja- ja ulkoseinärakenteet sekä tyypilliset välipohja- ja alapohjarakenteet Weber Plaanolla.

Eri rakenteiden hiilipäästöjä verrattiin sitten tyypillisiin vaihtoehtoisiin betoni- ja kipsitasoiterakenteisiin sekä vaihtoehtoisilla eristemateriaaleilla tyypillisesti toteutettaviin yläpohja- ja ulkoseinärakenteisiin sekä puu- että betoni päärakenneratkaisuissa. Elinkaarivaikutusselvitykset perustuvat viimeisimpään, verifioituun julkiseen tietoon.

Hiilipäästöt puurunkoisessa pientalossa yli 6 % pienemmät

Selvitys osoitti, että ISOVER-eristeratkaisuilla saavutetaan pienimmät hiilipäästöt sekä rakenne- että rakennustasolla. ISOVER-eristeratkaisujen hiilipäästöt ovat puurunkoisen pientalon elinkaarella 0,1-6,2 % pienemmät. Betonirunkoisen asuinkerrostalon elinkaarella ISOVER-eristeratkaisujen "hiilisäästö" on suurimmillaan 2,6 %.

ISOVER-eristeratkaisujen vähähiilisyys perustuu lasivillan pienempään tiheyteen samalla lämmöneristystasolla. Lisäksi ISOVER-lasivillan tuotannossa käytetään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä ja Forssan tehtaalla myös paikallisesti tuotettua biokaasua.

Kaikki selvityksessä käytetyt ISOVER-eristeitä käyttävät yläpohja- ja ulkoseinärakenteet on mallinnettu valmiiksi One Click LCA -työkaluun rakennuttajien, suunnittelijoiden ja arkkitehtien käyttöön.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää kiinteistö- ja rakennusalalta yhteistyötä, innovaatioita ja konkreettisia tekoja. Viisiosainen juttusarjamme esittelee Saint-Gobainin käytännön ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseen ja kiertotalouden edistämiseen rakentamisessa. Lue lisää vähähiilisen rakentamisen eriskoisjulkaisustamme!

* Bruce-Hyrkäs on jutun kirjoittamisen jälkeen siirtynyt Granlundille, jossa hän vastaa yhtiön hiilineutraaliuspalveluista.

Tutustu ISOVERin raporttiin

Lisää uusi kommentti
*
Back top