Saint-Gobain on kesätyöntekijöille vastuullinen valinta

Ke, 29.06.2022 - 14:12

Saint-Gobain haluaa tukea nuoria työntekijöitä pääsemään työelämään kiinni jo varhaisessa vaiheessa ja toisaalta tukea myös eri alojen opiskelijoita opinnoissaan. Yrityksellä on tänä kesänä reilut 30 kesätyöntekijää eri tehtävissä.

public://2022-06/SG-kesatyontekijat-header-1920x820.png

Saint-Gobainilla on tänä kesänä reilut 30 työntekijää eri tehtävissä ympäri Suomen. Moni kesätyöntekijä on myös ollut yrityksessä kesätöissä useampana kesänä.

– Moni on ollut meillä jo aiemmin ja esimerkiksi työllistynyt myöhemmin myös muihin tehtäviin. Erityisesti tuotannon organisaatiossa moni on aloittanut uransa Saint-Gobainilla kesätyöntekijänä, kertoo HR Specialist Lotta Eklund.

Kun työskentelee yrityksessä useampana kesänä, työntekijälle tulee tutuksi työtavat ja -yhteisö, jolloin on myös helpompi päästä kiinni työhön nopeasti. 

– Toki varmistamme aina asianmukaisen perehdytyksen uusiin työtehtäviin ja uusille työntekijöille ylipäätänsä, Lotta sanoo.

Asiakaspalvelusta monipuolista työkokemusta

Yksi palaavista kesätyöntekijöistä on asiakaspalvelukoordinaattorina toimiva Maria Grandén, joka on jo kolmatta kesää töissä asiakaspalvelussa. Maria työskentelee myyntitiimin puolella Isoverin, Gyprocin ja Weberin tuotteiden parissa.

– Olen viihtynyt hyvin Saint-Gobainilla, työkaverit ovat kivoja ja töissä on hyvä meininki. Joka kesä olen myös saanut lisää vastuuta, kun osaamiseni on kasvanut. Olen päässyt tekemään esimerkiksi reklamaatioita ja haastavampia tilauksia, Maria kertoo.

Asiakaspalvelutyö on monipuolista. Työhön kuuluu tilausten hoitamisen ja asiakkaiden kanssa viestimisen lisäksi muun muassa toimitustietojen ja saatavuuden selvittäminen tehtailta ja kuljetuksesta.

– Asiakaspalvelu on kuin liima, joka yhdistää myynnin, asiakkaat, kuljetuksen ja tehtaat. Kaikki tieto kulkee yleensä meidän kauttamme, Maria sanoo.

Samaan huomioon yhtyy asiakaspalvelukoordinaattorina ensimmäistä kesää työskentelevä Julia Kangas. Julian tehtävänä on tukea Weberin myyntitiimiä.
 
– Iso osa asiakaspalvelutyöstä ei näy muille. Tavoitteena on saada asiakkaan toiveet, tuotteiden saatavuus ja kuljetussuunnittelu kohtaamaan. Tämä vaatii paljon viestintää ja koordinointia eri suuntiin. Tekemistä on pakko oppia priorisoimaan, jotta homma toimii, Julia kuvailee.
 
Kesätyöstä on myös hyötyä Julian materiaalitekniikan insinöörin opinnoissa.
 
– Työssä saa paljon kokemusta Weberin materiaaleista, ja tulevaisuudessa haluaisin päästä tutustumaan myös Saint-Gobainin valmistamiin vaihtoehtoisiin materiaaleihin. Tuotekehitys erityisesti kiertotalouden näkökulmasta kiinnostaa!, Julia sanoo.

Asiakaspalvelu on yrityksen käyntikortti. Hyvä asiakaspalvelukokemus vaatii usein paljon panostusta, Julia Kangas sanoo.

Saint-Gobain on kesätyöntekijöille vastuullinen valinta
Kuvassa vasemmalla Julia Kangas ja koirat Lottis ja Mili. Milli on ollut kesällä Julian mukana töissä toimistokoirana muutaman kerran. Oikealla kuvassa Maria Grandén.


Tehtaalla panostetaan viihtyvyyteen ja turvallisuuteen

Kirkkonummen tehtaalla on myös Saint-Gobainille palaava työntekijä, Miki Jurmu. Mikille Saint-Gobain oli jo entuudestaan tuttu yritys isän työn kautta ja hän onkin nyt jo toista kertaa lastaamassa rekkoja.

– Sain jo aiemmin koulutuksen lastaamiseen, joten sitä on ollut helppo jatkaa, Miki kertoo. 

Kesätyön avulla Miki voi keskittyä rauhassa syksyllä jatkuviin sähköautomaatioinsinöörin opintoihinsa Kokkolan AMK:ssa.

Ensimmäistä kesää tehtaalla varastotyöntekijänä työskentelevä Ras Hjelt taas pakkaa kipsilevyjä. Työ on pääosin hyvin fyysistä, mutta Ras on päässyt hoitamaan myös toimituslähetyksiä. 

– Lähetysten hoitaminen tuo vaihtelua fyysiseen työhön. Se myös lisää vastuuntuntoa, kun tehtävänä on huolehtia, että asiakkaille lähtevä materiaali toimitetaan hyvässä kunnossa ja vaaditussa aikataulussa, Ras kuvailee. 

Työtekijöiden viihtyvyyteen ja turvallisuuteen panostetaan tehtaalla.

– Työympäristö ja -kaverit ovat kivoja. Meillä on myös yhteisiä palavereja sekä turvallisuuskoulutuksia ja etuja yrityksen puolelta, joten olen viihtynyt työssä hyvin, Ras sanoo.

Vastuullisuustyöstä tukea opintoihin

Saint-Gobainin kesätyöntekijöistä osa on tekemässä harjoittelua opintojaan varten. 

Ville Mielonen työskentelee yritysvastuutiimissä osana Karelian AMK-opintojaan. Valmistuttuaan hänestä tulee rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan erikoistunut rakennusinsinööri. Rakennusala on Villelle jo tuttu muutoinkin, hän on työskennellyt ennen opintojaan rakennus- ja purkumiehenä kymmenisen vuotta.

– Saint-Gobain ei ollut minulle yrityksenä tuttu, mutta brändien tuotteet olivat hyvin tuttuja työmaa-ajoilta. Kun tutustuin yritykseen hakuprosessissa, huomasin, että arvomme kohtaavat hyvin, Ville kertoo.

Ville on päässyt tekemään monenlaisia tehtäviä harjoittelussaan ja oppinut paljon uutta ympäristöpuolen asioista.

– Olemme hakeneet raakamateriaalista tietoja ympäristöselosteiden päivittämistä ja tuotteiden elinkaarivaiheiden selvitystä varten. Olemme myös päivittäneet Saint-Gobainin rakennekirjastoa, Ville kuvailee.

Ville on ollut tyytyväinen kokemukseen, sillä työn kautta on saanut uutta perspektiiviä rakennusalaan, paljon tietoa tuotteista ja päässyt verkostoitumaan monipuolisesti työntekijöiden kanssa.

– Koen työn ehdottomasti merkitykselliseksi ja kokemuksesta on varmasti hyötyä tulevaisuuden kannalta. Kaikki ovat myös ottaneet meidät avosylin vastaan ja kannustaneet työssä, Ville kertoo.

Teemme työtä yhteisen hyvän ja tulevaisuuden vuoksi. Vastuullisuustyön avulla tulkinnanvara vähenee, kun toiminta on läpinäkyvää ja luvut todennettuja, Ville Mielonen sanoo.

Villen kanssa samassa tiimissä työskentelee Anastasia Antoniadou. Anastasia on alkuperäiseltä koulutukseltaan arkkitehti. Hän on suorittanut opintonsa Iso-Britanniassa ja työskennellyt Iso-Britannian ohella Saksassa ja Kreikassa.

– Opiskelen nyt rakennusinsinööriksi Karelia AMK:ssa, koska haluan oppia lisää siitä, miten Suomessa rakennetaan ja paikallisesta lainsäädännöstä. Samalla olen voinut laajentaa ammatillista verkostoani Suomessa ja parantaa suomen kielen taitoani, Anastasia kertoo.

Saint-Gobain oli yrityksenä Anastasialle jo tuttu aikaisemman arkkitehtityökokemuksen kautta.

– Kokemukseni Saint-Gobainista on erittäin positiivinen. Yritys on vastuullinen niin ympäristöä, asiakkaita kuin työntekijöitäkin kohtaan. On ollut hieno nähdä mitä työtä yritys tekee energiatehokkaiden tuotteiden lisäksi innovaatioiden, kuten WOOL2LOOP-hankkeen parissa, Anastasia sanoo.

Kuten Ville, myös Anastasia on päässyt tekemään monipuolisesti eri tehtäviä harjoittelussa.

– Esimerkiksi tällä hetkellä tutkin tietomallin suhdetta tiettyjen tuotteiden hiilidioksidipäästöihin, mutta myös sitä, kuinka parantaa internetin käyttäjäkokemusta tarjoamalla tuotetiedot mahdollisimman käyttäjäystävällisellä tavalla, Anastasia kuvailee.

Saint-Gobain on kesätyöntekijöille vastuullinen valinta
Kuvassa vasemmalla Anastasia Antoniadou Versaillesin palatsin edessä. Saint-Gobain on toimittanut palatsiin peilisaliin peilit 1600-luvulla. Oikealla Ville Mielonen Lappeenrannan Hiekkalinnassa.


Vastuullisuus yhdistää

Haastattelujen perusteella on helppo todeta, että Saint-Gobainin vastuullisuus ja arvot ovat myös monia kesätyöntekijöitä yhdistäviä arvoja. Erityisesti kiertotalous kiinnosti useampaa haastateltavaa ja moni pitikin vastuullista työnantajaa myös kesätyön ja harjoittelujen kannalta merkittävänä tekijänä.

Kesätyöntekijät tarjoavat myös Saint-Gobainille arvokasta uutta katsontakantaa esimerkiksi turvallisuusasioihin.

– Uudet työntekijät, mukaan lukien kesätyöntekijät, katsovat toimintatapojamme ja -ympäristöämme aina uusin silmin ja huomaavat sekä kyseenalaistavat asioita meille arvokkaalla tavalla, sanoo henkilöstöjohtaja Kaisa Ara.

Lisää uusi kommentti
*
Back top