Tavoitteellinen kuivattaminen parantaa työmaan johtamista

Ke, 22.06.2022 - 10:57

Kun rakennusmateriaalien asiantuntija ja rakennusalan uudistaja ryhtyvät yhteistyöhön, syntyy taatusti markkinoiden tarpeeseen vastaava palvelu. Saint-Gobain Finlandin ja Sitedrive Oy:n yhdessä kehittämä kosteudenhallinnan ratkaisu mahdollistaa rakenteiden kuivattamiseen tavoitteellisesti. Tavoitteellinen kuivattaminen nopeuttaa todennetusti rakentamista, vähentää kustannuksia ja pienentää hiilijalanjälkeä vähentämällä kuivatuksesta syntyvää energiahukkaa.

public://2022-06/Tavoitteellinen-kuivattaminen-header-1920x820.jpg

Rakenteiden kuivattaminen ja kuivatusajan suuri vaihtelu työmailla on yksi rakentamisen läpimenoaikaan ja laatuun vaikuttavista haasteista. Runkorakentamisessa rakenteiden kuivattamisen tarkoituksena on poistaa mahdollisimman paljon kosteutta mahdollisimman vähällä lisälämmittämisellä, jotta voidaan aloittaa seuraavat työvaiheet aikataulun mukaisesti. 

Saint-Gobainin ja Sitedriven kehittämässä kuivatuspalvelussa työmaan kuivatusaikaa saadaan lyhennettyä ja vakioitua nykyisen 12-20 viikon sijaan 6-8 viikkoon. Kun vakioidun toimintamallin lisäksi käytetään tueksi kehitettyjä laitteisto- ja sovellusratkaisuja, kuivatusaikaa sekä -vaihtelua saadaan vähennettyä huomattavasti. 

– Kosteudenhallinnan ratkaisulla luodaan digitaalinen jalanjälki kuivumisen ajalta, jolloin on helpompi määritellä oikea lattioiden pinnoitusaika todistetusti, sanoo Saint-Gobainin Data & Development Manager Wilma Siitonen.

Automatisointi vähentää manuaalista työtä ja kehittää tiedonhallintaa

Sitedrivella tunnetaan työmaiden arki ja myös niiden haasteet.

– Tällä hetkellä työmailta usein puuttuu tarkka ja todennettu tilannekuva, joka olisi läpinäkyvästi kaikkien osapuolten saatavilla. Yhteistyöllä kehittämämme kosteudenhallinnan ratkaisun avulla on tarkoitus tuoda työvaiheisiin lisää näkyvyyttä, joka perustuu dataan ja siten lisätä työmaiden tavoitteellista johtamista ja parantaa rakentamisen laatua, sanoo Sitedriven Head of Concept & Partnerships Tomi Pitkäranta.

Kosteudenhallinnan ratkaisu on kehitetty helpottamaan työnjohtajien töitä. 

–Tärkeä osa yhdessä toteutettua ratkaisua on automatisoitu olosuhdemittaustulosten kerääminen. Enää työmaalla ei tarvitse käydä toteuttamassa mittauskierroksia vaan riittää, että sensorit asennetaan paikoilleen. Tällä tavalla olosuhdeseurannasta tehdään työmaata kuormittamaton, palvelullistettu kokonaisuus, Tomi kuvailee.

Automatisointi muuttaa myös tiedonhallintaa, kun tietoja ei tarvitse enää siirtää ruutupaperilta koneelle. Digitaalisesti kerättävä data on luotettavaa ja helpottaa työn tekemistä ja johtamista.

Kuivattamisen ennustetta rikastetaan todennetulla datalla

Tavoitteellisella kuivattamisella johdetaan olosuhteita työmaalla, eikä vain reagoida niihin. Samalla parannetaan myös rakentamisen laatua, kun oikea-aikainen kuivattaminen varmistetaan todennetulla datalla. 

– Tuotevalmistaja vastaa siitä, että tuotteet ovat laadukkaita ja on tärkeää, että niitä käytetään suunnitellulla tavalla, Wilma sanoo.

Saint-Gobainin Paraisten laboratoriossa tehdään tuotekehitystä laboratorio-olosuhteissa. 

Nyt aloitetussa yhteistyöprojektissa tuotteet ja kuivuminen testataan oikeassa ympäristössä. 

– Nykyisin tiedetään jo hyvin, miten tuotteet toimivat teoriassa fysikaalisesti ja kemiallisesti, mutta nyt niitä on tarkoitus testata vielä kentällä oikeissa olosuhteissa, Wilma kertoo.

Projektissa käytetään Saint-Gobainin kehittämiä IoT-sensoreita, joiden avulla data siirtyy suoraan mittareista koneelle sekä Weberin MoistureCalc-laskuria, jolla voi ennustaa lattiatasoitteiden kuivumista. Laskuri auttaa arvioimaan kuivumisaikaa, valitsemaan oikean tuotteen sekä kuvaamaan kuivumista ja sisäilmaston vaikutusta rakenteiden kuivumiseen.

Tavoitteellinen kuivattaminen parantaa työmaan johtamista
 

Sitedrive tuo projektiin oman data-alustansa, jolloin kaikki kuivumiseen liittyvä tieto voidaan toimittaa helposti työmaalle. Kun käytössä on Sitedriven tilamalli kaikkine tietoineen ja dataa rikastetaan Saint-Gobainin tuottamalla tiedolla tuotteiden kuivumisajoista ja eri elementtien vaikutuksesta niihin, voidaan tekemistä ohjata paremmin työmaalla. 

– Työnjohtaja voi johtaa rakenteiden kuivattamista paremmin, kun hän saa omaan käyttöliittymäänsä päivittyvät tiedot tilakohtaisesti kuivumisajankohdasta ja tavoiteolosuhteista. Automatisoituna siirtyvä data myös vähentää manuaalista työtä ja helpon käyttöliittymän avulla on mahdollista saada reaaliaikainen data päätösten tueksi pienemmällä vaivalla, Tomi kuvailee.

Tavoitteellinen kuivattaminen tukee tahtituotantoa

Rakenteiden tavoitteellinen kuivattaminen on kriittisen tärkeää työmailla, joilla hyödynnetään tahtituotantoa, koska se on hyvin herkkä ulkoiselle vaihtelulle. Käytettävät materiaalit ja vuodenajat vaikuttavat kuivatusprosesseihin ja niiden kestoon merkittävästi. Jotta tahtituotanto onnistuu työmailla, pitää pystyä minimoimaan kuivatusajan vaihtelu ja vakioida sen kesto. 

– Tahtituotannon hyöty työmaille on se, että työmaajohto ja työntekijät voivat helpommin ja paremmin suunnitella eri työvaiheet läpinäkyvästi. Joskus tahtituotannon uskotaan tarkoittavan, että työmailla joudutaan kiirehtimään. Päinvastoin tahtituotannossa työlle varataan oma, sopiva aika jokaista asennusta koskien. Tarkoituksena on tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan ja tarvittaessa varata työvaiheisiin kunnolla aikaa, jotta taataan parempi laatu ja vältetään turhaa korjaamista jälkikäteen, Tomi kertoo.

Fira Oy:lla saavutettiin vuoden 2021 pilottityömailla yli 30 prosenttia nopeampi läpimeno rakentamisessa. 

– Tällä hetkellä keskiverto asuntorakentamisen työmaalla asuntoon käytetään noin 480 tuntia työaikaa. Laskennallisesti asunnon rakentamiseen tarvittaisiin vain 120 tuntia työaikaa. Näin ollen on selvää, että rakennusaikaa voidaan merkittävästi lyhentää kehittämällä edelleen tuotantoprosesseja, Tomi kuvailee.

– Kuivattaminen on pullonkaula työmailla. Tahtituotanto vaatii erilaisia tuotteita ja palveluita, ja asettaa kovemmat vaatimukset tuotantoajoille ja niiden hallinnalle. Kun kuivattaminen tehdään hallitusti ja optimoidusti, ei ole tarve kiirehtiä ja silti parannetaan rakentamisen laatua, Wilma sanoo.

Kehittämällä yhdessä lisätään asiakasarvoa

Saint-Gobainin tavoitteena on luoda edellytykset työmaan digitalisaatiolle lisäämällä myös tehtaan ja työmaan yhteistä kehitystyötä. 

– Ihmisten käyttäytymisen pitää muuttua, jotta digitalisaatiosta saa hyötyä, sanoo Wilma Siitonen.

Tavoitteellinen kuivattaminen parantaa työmaan johtamista

Tuotteiden esivalmistus on jo lisääntynyt ja tietyt prosessit voidaan tehdä jo tehtailla ennen työmaalle toimittamista. Kaikki minkä voi tehdä helpommin hallittavissa olosuhteissa, nopeuttaa rakentamista ja nostaa tuotteiden valmiusastetta. Tällöin hallitaan myös paremmin työvaiheita.

Tavoitteellinen kuivattaminen vähentää energiahukkaa

Suomen sääolosuhteet ovat haasteelliset rakennettaessa ja työmaiden sääsuojauksen taso vaihtelee. Varsinkin talvirakentaminen Suomessa vaatii paljon energiaa, mikä nostaa kustannuksia ja tuottaa merkittävän määrän energiahukkaa. Jos runkorakentamisvaiheessa hyödynnettäisiin dataan perustuvaa tavoitteellista kuivattamista ja vakioituja kuivatusaikoja, myös energiahukka vähenisi. Energiahukan väheneminen vaikuttaa suoraan rakentamisen hiilijalanjälkeen. 

– Rakentamisessa tulisi huomioida paikalliset olosuhteet ja välttää tarpeetonta energiankulutusta, Wilma sanoo. 

–Osastoimalla työmaan kuivatettavien tilojen mukaisesti sekä toteuttamalla dataohjattuja kohdennettua kuivatustoimenpiteitä voimme merkittävästi vähentää kuivattamiseen tarvittavaa energiaa, Tomi jatkaa.

Lopuksi Wilma ja Tomi haluavat haastaa muutkin alan toimijat mukaan kehittämään yhdessä parempaa ekosysteemin rakennusalalle. Lisäämällä toimialan yhteistyötä voidaan taklata systeemiset haasteet ja parantaa rakentamisen laatua.

Jutussa käytetyt kuvat: © Aparaatti Media

Ensimmäisessä henkilökuvassa vasemmalta oikealle:
Otto Alhava, CTO, Flow Technologies Oy, Jussi Aho, CEO, Flow Technologies Oy, Olli Nikula, CEO, Saint-Gobain Finland Oy, Wilma Siitonen, Data & Development Manager, Saint-Gobain Finland Oy ja Tomi Pitkäranta, Head of Concept & Partnerships, Sitedrive Oy

Toisessa henkilökuvassa: 
Wilma Siitonen ja Tomi Pitkäranta

 

Lisää uusi kommentti
*
Back top