Tietoa ja työkaluja tulevaisuuden rakentajille

To, 23.04.2020 - 09:16

Kiertotalousratkaisut ja rakennushankkeiden hiilijalanjäljen laskenta ovat yhä keskeisempää osaamista uuden sukupolven insinööreille. Saint-Gobain ja Bionova tarjoavat ammattikorkeakoulu Arcadan opiskelijoille konkreettisia keinoja elinkaarivaikutusten tarkasteluun.

public://2020-04/saint-gobain_220420.png

Kuva: Bionova

Ympäristöministeriön tavoitteissa Suomi on johtava kiertotalousmaa vuonna 2025 ja hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteet merkitsevät muutoksia kiinteistö- ja rakennusalalle; esimerkiksi vähähiilisyys on tulossa osaksi rakennusmääräyksiä seuraavan viiden vuoden kuluessa. Rakennuksista on siis suunniteltava entistä elinkaaritehokkaampia ja vähäpäästöisempiä – mutta miten?

Tässä yhtälössä rakennusten suunnittelijat, mukaan lukien myös energia-, ympäristö-, prosessi- ja materiaalitekniikan asiantuntijat, ovat avainasemassa.

– Teknologiselta kehitykseltä odotetaan helpotusta ympäristöongelmiimme, joten hiilijalanjäljen arviointi ja ilmastovaikutukset kiinnostavat insinööriopiskelijoita. Systeeminen tarkastelu mallinnustyökaluilla auttaa heitä tekemään oikeita valintoja jo suunnittelupöydällä, toteaa Arcadan energia- ja materiaalitekniikan osaston johtaja Mirja Andersson.

Vähähiilisyys ja kiertotalous yhteistyön innoittajina

Arcada osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeeseen, jossa parhaillaan kehitetään monialaisesti kiertotalousopetusta yhteensä 19 AMK:ssa.

– Olemme projektin puitteissa kehittäneet sekä kansainvälisille että ruotsinkielisille insinööriopiskelijoillemme soveltuvaa 15 pisteen valinnaisopintokokonaisuutta, johon kuuluu myös Life Cycle Assessment -kurssi. Kun materiaalitieteen lehtorimme Stewart Makkonen-Craig kutsui Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikön Anne Kaiserin vieraaksi kurssille, yhteistyö lähti etenemään luontevasti, Andersson kertoo.

Rakennustuotteiden ympäristöselosteista opiskelijoille luennoinut Kaiser toi mukanaan kurssille myös Bionovan Tytti Bruce-Hyrkäksen.

– Vaikka meillä on pääsy yleiseen LCA-ohjelmistoon, oli selvää, että Bionovan kehittämän One Click LCA -työkalun oppiminen olisi erittäin hyödyllistä rakennushankkeiden ympäristövaikutusten määrittämiseksi. Saint-Gobain ja Bionova halusivat tukea koulutustamme ja järjestivät yhdessä meille maksuttoman koulutuslisenssin, Stewart Makkonen-Craig kertoo.

Vähähiilinen rakentaminen, kiertotalous ja ihmisten hyvinvointi ovat Saint-Gobainin strategian ytimessä.

– Haluamme olla edelläkävijä ja asiantuntijakumppani rakennetun ympäristön kestävyyden edistämisessä. Opiskelijat rakentavat vähähiilisen tulevaisuutemme. On äärimmäisen tärkeää, että opiskelijoille tarjotaan parhaat työkalut ja ajantasaista tietoa vähähiilisistä rakennusmateriaaleista. Vähähiilisen rakentamisen osaaminen tulee olemaan "kovaa valuuttaa" lähitulevaisuuden työmarkkinoilla, Anne Kaiser sanoo.

Opiskelijoilla käytössä maailman johtava elinkaariarviointityökalu

Suomalaisen Bionovan kehittämä One Click LCA on maailman johtava rakennusalan elinkaariarviointityökalu, jonka avulla rakennuttajat, suunnittelijat ja arkkitehdit voivat helposti ja nopeasti mitata ympäristövaikutukset ja elinkaarikustannukset. Työkalu on käytössä jo yli 60 eri maassa, ja sitä käyttää kansainvälisten ympäristökonsulttiyritysten lisäksi laaja joukko tuotevalmistajia, tutkimuslaitoksia ja tilaajia.

– One Click LCA pelaa yhteen kaikkien yleisimpien Suomessa käytettävien tietomallinnusohjelmistojen kanssa. Suunnittelijan on mahdollista nähdä eri vaihtoehtojen päästöt vaikka reaaliajassa ja vastaavasti tuotevalmistajat voivat työkalun avulla tuottaa helposti tietoja tilaajien ja suunnittelijoiden käyttöön, kertoo Bionovan liiketoimintajohtaja Tytti Bruce-Hyrkäs.

Kiinnostus hiilijalanjäljen arviointiin on kasvussa, niin työmailla kuin oppilaitoksissa. Vielä ei kuitenkaan olla riittävällä tasolla tiedoissa ja taidoissa tavoitteisiin nähden.

– Meneillään on hyviä kursseja, mutta opetusta saisi olla paljon enemmän. Elinkaarilaskennan painoarvo ei ole vielä riittävä, sen tulisi kuulua ympäristötekniikan lisäksi myös arkkitehtien, rakennusarkkitehtien, LVI-suunnittelijoiden ja rakennetekniikan opintoihin. Kun pystyy arvioimaan, mistä vaikutukset syntyvät ja ymmärtää millainen vaikuttavuus eri toimilla on, pystyy paremmin edistämään vähähiilisiä ratkaisuja osana suunnitteluryhmää, Bruce-Hyrkäs toteaa.

Käytännön eväitä tulevaan työhön

Yritysyhteistyön kautta oppilaitokset voivat tarjota opiskelijoille kiinnostavia ja ajankohtaisia käytännön esimerkkejä kursseille ja opintoprojekteihin.

– Meillä ei ole taloudellista mahdollisuutta hankkia kaikkia uusia työkaluja edes kokeiltavaksi, etenkään valinnaisopintojen ja lopputyöprojektien osalta. Siksi on hienoa, että voimme tehdä yhteistyötä sekä uusien työkalujen testaamisessa että asiantuntemuksen jakamisessa. Tavoitteena on valmentaa uuden sukupolven insinööreistä kestävän tulevaisuuden kehittäjiä, Andersson toteaa.

Insinöörit ovat keskeisiä päätöksentekijöitä suurissa hankkeissa, joissa heidän on yhä useammin punnittava vastuullisuutta ja kestävyyttä.

– Heidän on laskettava kaikki projektiin liittyvät materiaali- ja energiavirrat sekä prosessit, ja määritettävä ympäristövaikutukset kansainvälisten standardien mukaisesti. Ainoa keino saada luotettavaa tietoa hankkeen elinkaarivaikutuksista on käyttää LCA-ohjelmistoa, joka hyödyntää suuria, korkealaatuisia tietokantoja sekä insinöörejä, joilla on LCA-mallinnusosaamista. He osaavat kuvata hankkeen tarkasti, paikantaa hotspotit (prosessi tai virta, joka aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia) ja löytää ratkaisuja ympäristövaikutusten minimoimiseen. Laskentatyökalut ovat välttämätön digitaalinen työväline insinöörien uudelle sukupolvelle, Makkonen-Craig toteaa.

– Tarjoamme oppilaitoksille lisenssejä kurssikäyttöön ja toivon, että tätä mahdollisuutta hyödynnettäisiin laajemminkin. On valtavan tärkeää, että tulevilla ammattilaisilla on viimeisin oppi ja ymmärrys, Bruce-Hyrkäs painottaa.

Lisää uusi kommentti
*
Back top