Vastuullisuus yrityskulttuurin ytimessä

Ti, 08.11.2022 - 10:57

Isona rakennusalan toimijana haluamme toimia vastuullisesti. Vastuullisuus onkin meillä strategian ja yrityskulttuurin ytimessä.

public://2022-11/SG-Vastuullisuus-HR-1920x820.jpg

Kiertotalousinsinööri Tuomas Kohvakka ja ilmastovaikutusinsinööri Päivi Pesu

 

Saint-Gobain on kansainvälinen rakennusmateriaalien suunnittelija ja valmistaja, ja Suomen organisaatiossa liki 60 prosenttia työsuhteista on yli 11 vuotta pitkiä. Meillä ihmisten merkitys on nostettu niin strategiassa kuin arjessakin kärkeen.

Keväällä 2021 rakensimme tiekartan kokonaispäästöjemme leikkaamiseksi nollaan vuoteen 2035 mennessä. Tiekartalla on vielä paljon olettamuksia ja meistä riippumattomia tekijöitä, mutta suuntaviivat tulevaisuuteen on piirretty. Työhön osallistui suuri joukko ihmisiä eri toiminnoista - tuotannosta, ostosta, tuotekehityksestä, myynnistä, markkinoinnista sekä henkilöstö- ja toimitusketjun hallinnasta. Ihan jokaisella toiminnolla ja tiimillä on roolinsa tiekarttamme toteuttamisessa.

Vastuullisuustyön tärkeys näkyy myös tehtävänkuvissa

Kaikki työntekijämme suorittavat Saint-Gobain ja ilmasto 2050 -koulutuksen, jonka lisäksi vastuullisuus- ja ilmastotyö on jalkautettu uusien työntekijöiden perehdytykseen ja jokaisen henkilön ja tiimin palkitsemisperusteisiin. Viime vuosina myös vastuullisuustiimiämme on kasvatettu ainutlaatuisilla vahvistuksilla.

Vuoden 2021 alussa kiertotalousinsinöörinä aloittanut Tuomas Kohvakka on tiettävästi Suomen ensimmäinen kiertotalousinsinööri. Kohvakan uniikki titteli kertoo, että Saint-Gobainilla panostetaan monipuolisesti ja pitkäjänteisesti vähähiiliseen, kiertotaloudelliseen rakentamiseen.

– Kiertotalousinsinöörin palkkaaminen, samoin kuin uusiutuvan sähköenergian ja vähähiilisten kierrätysraaka-aineiden käyttö, ovat investointeja strategiamme mukaisiin tavoitteisiin, toteaa Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser.

Kiertotalouden asiantuntijoita ei tule valmiina mistään, joten on löydettävä oikeat ihmiset ja tehtävä monialaista, poikkitieteellistä ja ennakkoluulotonta yhteistyöstä yli rajojen. 

– Tehtäväni on myös kehittää kiertotaloudesta teollisessa mittakaavassa aidosti tuottavaa, jotta siitä tulee pysyvä toimintamalli. Ympäristönäkökohdat on sovitettava yhteen taloudellisten intressien ja ihmisten hyvinvoinnin kanssa, Kohvakka lisää.

Samassa tiimissä Kohvakan kanssa työskentelevä Päivi Pesu nimitettiin ilmastovaikutusinsinööriksi kesäkuussa 2022. Myös ilmastovaikutusinsinöörin titteli on ensimmäinen laatuaan Suomessa. 

Ilmastovaikutusinsinöörin työ on ilmastovaikutusten, luonnon monimuotoisuuden ja muiden tulevaisuudessa esille nousevien ympäristövaikutusten hallintaa.

– Ilmasto- ja hiilipäästövaikutusten hallinta, organisaation kokonaishiilipäästöjen ja tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutusten laskenta ovat meille keskeistä ”in-house”-osaamista, Kaiser kertoo.

Hiilineutraaliuden ja vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittäminen edellyttää taustalleen kovaa faktaa ja lukuja, joiden avulla myös osallistetaan koko henkilöstö mukaan vastuullisuustyöhön.  

– Teemme jatkuvaa yhteistyötä tuotekehityksen, osto-organisaation ja tuotantomme kanssa, jotta voimme innovoida uutta ja vaikuttaa päästöihimme, Pesu sanoo.

Pienilläkin teoilla on vaikutus isoon kuvaan.

– Saattaa vaikuttaa, että kokonaisuuden kannalta ei ole merkittävää miettiä ja laskea henkilöstömme matkustamisen ja esimerkiksi etätyön tekemisen vaikutusta kokonaispäästöihin, mutta todellisuudessa jokainen teko auttaa muuttamaan ja kehittämään ihmisten ajatusmaailmaa, Päivi sanoo.

Työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen kannattaa

Saint-Gobain Finland on vuosien varrella edistänyt työhyvinvointia monin keinoin ja työntekijöiden terveyttä sekä työskentelyn turvallisuutta on painotettu konsernin arvoissa jo pitkään. Tuorein esimerkki keinoista on työsuhdepolkupyörien hankinta. 

Työmatkapyöräilyä tuetaan asentamalla kaikille toimipaikoille asianmukaiset katetut pyörätelineet ja turvallinen tila pyörien säilytykseen. Ajatus sai alkunsa henkilöstön ideakilpailussa ja työsuhdepolkupyörän onkin ottanut käyttöön jo yli 50 saint-gobainilaista.

– Moni on ottanut työsuhdepyörän innokkaasti käyttöön. Työmatkapyöräily on hyvä kannuste ympäristö- ja terveysystävälliseen liikuntaan, sanoo Kaiser.

Työnantajan aidosta välittämisestä kertovat esimerkiksi henkilöstökyselyn tulokset: 85 prosenttia Saint-Gobain Finlandin työntekijöistä suosittelee yritystä hyvänä työnantajana. 

Top Employer jo kuudetta vuotta peräkkäin

Saint-Gobainin hyvä työ henkilöstöasioissa näkyy myös puolueettomassa selvityksessä huipputyönantajan TOP Employer -tunnustuksena. Sen saaminen ei ole läpihuutojuttu, sillä prosessiin kuuluu tiukka selvitys 20 eri aihealueesta ja 400:sta henkilöstön johtamisen toimintatavasta. Globaali tunnustus osoittaa, että sitoutumisemme erinomaisten työskentelyolosuhteiden ja turvallisten työympäristöjen luomiseksi on koko Saint-Gobainin yhteinen tavoite.

Henkilöstön työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja monimuotoisuus ovat meillä keskiössä ja työhyvinvointiin panostetaankin monella tavalla. Koko henkilöstöllä on käytössä laajat työterveyshuollon palvelut ja kattava vakuutusturva, joka kattaa myös vapaa-ajan haaverit. Mielen hyvinvointiin tarjotaan monipuolisia matalan kynnyksellä hyödynnettäviä palveluita, jotta arjen haasteet eivät pääsisi kasvamaan liian kuormittaviksi. 
– Kehitämme henkilöstölle tarjottavia etuja koko ajan. Työsuhdepyöräetu on osoittautunut henkilöstön keskuudessa huippusuosituksi. Nyt kesällä virike-etua laajennettiin kattamaan hierontapalveluja, kertoo Saint-Gobain Finlandin HR-asiantuntija Lotta Eklund.

Vastuullisuus näkyy monella tapaa valinnoissa, myös henkilöstön autotarjonnassa.

– Uuden autopolitiikkalinjauksemme mukaisesti autojen päästörajaa on alennettu 180 CO:sta 120 CO:een. Henkilöstön on myös mahdollista valita ladattava auto, Eklund sanoo.

 

Top Employer –huipputyönantaja

• Saint-Gobainilla on Top Employer -tunnustus, jonka myöntää riippumaton Top Employers -instituutti. Se arvioi ja auditoi vuosittain työnantajia ympäri maailman sekä vertaa niiden HR-käytäntöjä parhaisiin työnantajiin.
• Saint-Gobain sai tunnustuksen viime vuonna jo kuudetta vuotta peräkkäin.
• Auditointiin kuuluu muun muassa osaamisen johtaminen, työkulttuuri, rekrytointikäytännöt, työhyvinvointi ja perehdytys.

Lisää uusi kommentti
*
Back top