Terveydenhuollontilat Referenssit

 • Pohjois-Karjalan keskussairaala, M-talo Pohjois-Karjalan keskussairaala
 • Lappeenrannan keskussairaala Lappeenrannan keskussairaala
 • Seinäjoen keskussairaala Seinäjoen keskussairaala
 • TYKS, T-sairaala TYKS, T-sairaala
 • Pohjois-Karjalan keskussairaala, L-talo Pohjois-Karjalan keskussairaala, L-talo
 • Satakunnan keskussairaala Satakunnan keskussairaala – Lasten- ja naistentalo
 • TAYS Acuta & keittiö TAYS Acuta & keittiö
 • Vaasan keskussairaala, Y-rakennus
 • TEHYKE TEHYKE
 • Karoliininen yliopistosairaala, Tukholma Karoliininen yliopistosairaala (Nya Karolinska Sjukhuset), Tukholma
 • Kiteen terveyskeskus Kiteen terveyskeskus
 • KYS Puijon sairaala KYS Puijon sairaala
 • Tammenlehväkeskus Tammenlehväkeskus
 • Muita referenssejämme

  KYS, Sädesairaala & KYS Uusi sydän
  TAYS

  Suunnitteilla: Savonlinnan terveysasema, lue artikkelimme aiheesta täällä

Pohjois-Karjalan keskussairaala, M-talo

Pohjois-Karjalan keskussairaala
Pohjois-Karjalan keskussairaala
Pohjois-Karjalan keskussairaala
Pohjois-Karjalan keskussairaala

Finnbuild Awards 2016:n Rakenna Viisaasti -palkinnon voittanut Pohjois-Karjalan keskussairaalan M-rakennus Joensuussa sisältää uusimmalla tekniikalla varustetun ravintokeskuksen, henkilöstöravintolan sekä työterveyshuollon ja hallinnon toimistotiloja, auditorion ja kokoustiloja. Hankkeessa on hyödynnetty niin Gyprocin, Isoverin, Weberin kuin Ecophoninkin ratkaisuja.

Hyvä esimerkki yhteistyöstä ratkaisutasolla on ISOVER-eristeiden käyttö Gyproc-väliseinissä. Ratkaisulla saavutetaan hyvä ääneneristävyys ja helppo muuntojoustavuus, jos sairaalan tilantarpeet tulevaisuudessa muuttuvat.
Jussi Hämäläinen, Rakennustoimisto K Tervo Oy:n toimitusjohtaja

Muuntojoustavuus, terveellisyys ja turvallisuus ovat kaikessa sairaalarakentamisessa keskeisiä vaatimuksia, joihin rakenneratkaisuilla ja talotekniikalla on kyettävä vastaamaan. Saint-Gobainin rakennusmateriaalit valikoituivat hankkeeseen yhteistyössä hankkeen eri toimijoiden välillä. Toimisto- ja työterveystilojen ääneneristävyydelle ja akustoinnille asetettiin korkeat vaatimukset, sillä aiemmissa rakennuksissa on todettu ongelmaksi äänten kantautuminen tilasta toiseen. Samoin tarve korkealle paloturvallisuudelle korostui tiiviisti rakennetulla alueella.

Saint-Gobainin tuotteet yhdistyvät rakenneratkaisuissa yhdeksi yhteensopivaksi, toimivaksi ja testatuksi järjestelmäksi.

 

Lappeenrannan keskussairaala

Lappeenrannan keskussairaala
Lappeenrannan keskussairaala
Lappeenrannan keskussairaala
Lappeenrannan keskussairaala
Lappeenrannan keskussairaala
Lappeenrannan keskussairaala
Lappeenrannan keskussairaala
Lappeenrannan keskussairaala

Lappeenrannassa Saimaan rannalla sijaitseva uusi K-sairaala rakennettiin laajennusosaksi Etelä-Karjalan keskussairaalan nykyisille tiloille. Uudesta sairaalayksiköstä on luotu monipuolinen hyvinvoinnin ja terveydenhuollon keskittymä.

– Rakennuksessa aloittavat toimintansa muun muassa päivystys-, vuode- ja kuntoutusosastot. Päivystystoimintaan on yhdistetty myös kotisairaanhoito, joka toimii jatkumona muille palveluille, kertoo projektipäällikkö Tanja Kaarna.

Ensimmäiset potilaat hoidettiin uusissa tiloissa touko-kesäkuun vaihteessa. Lähes 20 000 bruttoneliömetrin laajuisessa K-sairaalassa on parisataa vuodeosastopaikkaa, ja siellä tulee toimimaan yli 600 työntekijää. Vanhat, 1950-luvulla rakennetut tilat jäivät sairaalatoiminnalle liian pieniksi.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote toimi rakennuttajana valtavassa ja haastavassa laajennusprojektissa, joka vaati osapuolten sitoutumista niin uudistusprojektiin kuin toimintamallien muutokseen.

Potilasnäkökulma oli olennainen osa projektin suunnittelua. Hoitoprosessista on pyritty tekemään asiakkaalle mahdollisimman yksinkertainen ja mukava sekä tiloista miellyttävät niin potilaille kuin työntekijöillekin.

– Esteettömyys ja erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet on otettu suunnittelussa huomioon, kertoo projektiarkkitehti Arja Björk. Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy toimi projektin pääsuunnittelijana.

Terveydenhuollon tiloja suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee huomioida tilojen näkyvien ominaisuuksien lisäksi myös se, miten tilat koetaan. Tilojen akustiset olosuhteet vaikuttavat sekä potilaiden toipumiseen että henkilökunnan työterveyteen ja työssä viihtymiseen.

– Potilaat ovat erityisen herkkiä aistiärsykkeiden aiheuttamalle stressille ja kuormitukselle. Hyvä ääniympäristö edistää myös sairaalahenkilökunnan työssä jaksamista ja siitä palautumista, muistuttaa Ecophonin terveydenhuollon tilojen konseptikehittäjä Jyrki Kilpikari.

Tekniikan lisensiaatti Kilpikari on työskennellyt Saint-Gobainin rakennus- ja akustiikkatuotteiden parissa yli 30 vuotta. Hän innostuu edelleen paremmista ääniympäristöistä ja niiden kehittämisestä. Muut sisäilmaston elementit, kuten ilmanvaihto, valaistus ja lämpötila, ovat tarkkaan säädeltyjä, ja niillä on selkeät raja-arvot. Usein akustiikan merkitys kuitenkin unohtuu – jopa tilojen suunnittelijalta.

– Tehtäväni on levittää tietoa ja tarjota ratkaisuja ääniympäristöjen ongelmakohtiin. Sairaala-akustiikan parissa tehty pitkäaikainen tutkimustyö ja Ecophonin asiantuntemus mahdollistavat sen, että pystymme tarjoamaan akustisesti, hygieenisesti ja esteettisesti toimivat tuotteet kaikkiin terveydenhuollon tiloihin. Tästä haluamme pitää kiinni myös jatkossa, kertoo Kilpikari.

Seinäjoen keskussairaala

Seinäjoen keskussairaala
Seinäjoen keskussairaala
Seinäjoen keskussairaala
Seinäjoen keskussairaala
Seinäjoen keskussairaala
Seinäjoen keskussairaala
Seinäjoen keskussairaala
Seinäjoen keskussairaala
Seinäjoen keskussairaala

Suomen ensimmäinen yhden hengen potilashuoneista koostuva tehohoito- ja -valvontayksikkö edistää hoitohenkilökunnan yhteistyötä ja potilaiden toipumista. Ecophon toimi uraauurtavan EVICURES-hankkeen yhtenä yhteistyökumppanina.

Seinäjoen keskussairaalan uusi 24 potilaspaikan yksikkö otettiin käyttöön huhtikuun alussa. Sairaalan kaikkien erikoisalojen tehohoito ja -valvonta yhdistettiin uuteen yksikköön, mistä hyötyvät niin potilaat kuin hoitajatkin.

– Kun osaaminen on keskitetty samojen seinien sisälle, henkilöstön monipuolinen tietotaito on tehokkaammin hyödynnettävissä. Nyt meillä on niin sisätautien, kirurgian kuin neurologiankin osaamista ja konsultaatioapua samassa yksikössä, kertoo sairaanhoitaja Kati Hämäläinen.

Keskitetyn toiminnan tavoitteena on parantaa myös kustannustehokkuutta, hoitotyön laatua sekä henkilökunnan ja potilaiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Kaikkiaan tilojen rakentaminen laitteineen maksoi noin 12 miljoonaa euroa.

TYKS, T-sairaala

TYKS, T-sairaala
TYKS, T-sairaala
TYKS, T-sairaala
TYKS, T-sairaala
TYKS, T-sairaala
TYKS, T-sairaala

Turun yliopistollisen keskussairaalan lisärakennus- ja laajennushanke oli mittava ja haasteellinen. Keväällä 2012 valmistunut TYKSin laajennusosa oli keskussairaalakompleksin kolmas vaihe; ensimmäinen osa, T1-sairaala, valmistui vuosituhannen vaiheessa ja laajennuksen kakkosvaihe kaksi vuotta aiemmin.

Saint-Gobainin alakattotuotteet ovat näkyvässä osassa TYKSin uusituissa tiloissa, sillä sairaalarakentamisen alakattoratkaisuissa on otettu arkkitehtonisten detaljien lisäksi huomioon laitteistojen usein poikkeuksellisen vaativat tekniset ratkaisut ripustuksineen ja läpivienteineen. ”Roikkuvista piuhamatoista pyritään päästä eroon”, kohteen suunnittelija Veikko Manninen sanoo.

Ympäristö on erityisen tärkeä, kun on kyse sairaalarakennuksesta. Tilan pitää antaa turvallinen tausta tulijalle; sairaalan asiakkaalle ympäristön rauhoittava vaikutelma on tärkeää, mutta yhtä tärkeä tekijä se on myös henkilökunnan näkökulmasta hoitotyön sujuvuuden ja työssä viihtymisen kannalta. Lisäksi muuntojoustavuus on nykypäivänä sairaalarakentamisessa ja -suunnittelussa tärkeää.

Pohjois-Karjalan keskussairaala, L-talo

Pohjois-Karjalan keskussairaala, L-talo
Pohjois-Karjalan keskussairaala, L-talo
Pohjois-Karjalan keskussairaala, L-talo
Pohjois-Karjalan keskussairaala, L-talo
Pohjois-Karjalan keskussairaala, L-talo
Pohjois-Karjalan keskussairaala, L-talo

Joensuussa lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatrian tilat sijaitsivat aiemmin seitsemässä eri yksikössä, mikä vaikeutti palveluiden yhteen sovittamista. Uusi Joensuun keskussairaalan yhteyteen rakennettu L-talo kokoaa toiminnot saman katon alle. Erityisen tärkeää oli luoda rauhalliset, viihtyisät ja yksityisyyttä tukevat tilat.

Joensuussa psykiatrisen hoidon toiminnot, osastot ja avohoito, lapset, nuoret ja aikuiset, sijaitsevat nyt samassa rakennuksessa. Tämä helpottaa perhetyöntekijöiden työtä ja on tärkeää myös potilaille. Sairaalahoidon ja avohoidon välinen raja madaltuu, ja potilaat saavat hoitoa tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Uusista tiloista löytyy myös sairaalakoulu, jossa on luokkatilat ala- ja yläkoululaisille.

“Sairaalarakentaminen on erikoisrakentamista ja myös kallista. Siksi suunnittelussa käyttäjän näkökulma on tärkein. Rakennuksen on vastattava käyttötarkoitusta. Joensuun L-talon osalta tämä tarkoitti erityisesti rauhallisuuden ja turvallisuuden korostamista”, kertoo Rami Kolehmainen Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy:stä.

Henkilökunta oli tiiviisti mukana suunnittelussa. Sairaalakoulun, lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatrian osastoilta oli koottu työryhmät, ja kaikilta klinikoilta oli projektiin nimetyt yhteyshenkilöt. “Toiveitamme kuultiin ja saimme erittäin hyvät ja rauhalliset tilat”, kiittelee Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin suunnittelukoordinaattori Menna Kärnä.

Satakunnan keskussairaala

 Satakunnan keskussairaala – Lasten- ja naistentalo
 Satakunnan keskussairaala – Lasten- ja naistentalo
 Satakunnan keskussairaala – Lasten- ja naistentalo
 Satakunnan keskussairaala – Lasten- ja naistentalo
 Satakunnan keskussairaala – Lasten- ja naistentalo

Satakunnan keskussairaalan alueelle nousi moderni, nykyaikaiset vaatimukset täyttävä Lasten ja naistentalo. Suunnittelun painopisteitä olivat tilojen toimivuus, käyttäjäystävällisyys ja energiatehokkuus. Sairaalaympäristö luo erityisvaatimuksensa myös akustiikalle. Uusiin tiloihin muuttivat lasten ja naistentautien erikoissairaanhoito, synnytykset, vastasyntyneiden tehohoito, lastenkirurgia ja osa apuvälineyksiköstä.

Yksi suunnittelutyön kulmakivistä oli käyttäjien jatkuva kuuntelu. Henkilöstö otettiin mukaan pohtimaan, kuinka tiloista saataisiin mahdollisimman käytännölliset ja viihtyisät. Näin valmis talo palvelee täydellisesti tarkoitustaan ilman kompromisseja. “Sairaalatiloilla on monenlaisia erityistarpeita, joita saattaa olla hankala hahmottaa suunnittelussa. Käyttäjät tietävät itse parhaiten, mikä toimii ja mikä ei”, kertoo projektijohtaja Tapio Kallio Satakunnan sairaanhoitopiiristä.

“Ensimmäisten kuukausien palaute kertoo, että onnistuimme sekä visuaalisesti että akustisesti luomaan oikeanlaisen tunnelman. Tilat ovat avarat ja valoisat, mutta äänimaailma on samalla pehmeä”, Kallio kuvailee taloa.

Potilaiden yksityisyys on sairaalaympäristössä tärkeää. Henkilökohtaisia asioita käydään läpi ilmoittautumistiskeillä, potilashuoneissa ja käytävillä. Hyvä äänenvaimennus estää äänen kantautumisen ulkopuolisten korviin.

TAYS Acuta & keittiö

TAYS Acuta & keittiö
TAYS Acuta & keittiö
TAYS Acuta & keittiö
TAYS Acuta & keittiö
TAYS Acuta & keittiö
TAYS Acuta & keittiö
TAYS Acuta & keittiö
TAYS Acuta & keittiö
TAYS Acuta & keittiö

Vaasan keskussairaala, Y-rakennus

Vaasan keskussairaalassa päivystyslääketieteen toiminnot laajenivat. Uuteen Y-rakennukseen sijoittuu yhteispäivystys, päivystys- ja sydänosastot, päiväkirurgia, vuodeosasto ja preoperatiivinen poliklinikka. Lähtökohtana tilojen suunnittelussa oli hoitoprosessien sujuvoittaminen ja potilaiden hyvinvointi.

Uusi Y-rakennus valmistui Vaasan keskussairaalan alueelle alkuvuodesta 2014. Kyseessä oli vaativa projekti, sillä saman katon alle piti saada mahtumaan runsaasti erilaisia toimintoja. Lisähaasteen suunnitteluun toi uudisrakennuksen sovittaminen nykyisten sairaalarakennusten matalaan kerroskorkeuteen. Suunnitteluprosessin edetessä tilaohjelma kasvoi hieman, mutta selkeyden ja kompaktiuden säilyttäminen vaati arkkitehdeiltä paljon. “Meidän tavoitteenamme oli luoda tilat, joissa on helppo liikkua ja jotka on helppo hahmottaa. Yhteyksien tiloista toisiin oli oltava toimivat ja tilojen muuntelu mahdollista”, kertoo arkkitehti Niina Rissanen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy:stä.

Sairaalasuunnittelussa henkilökunnan ja potilaiden tarpeet ovat aina lähtökohtana. Vaasassa keskussairaalan henkilökunta olikin tiiviisti projektissa mukana. Erityisen tarkkaan mietittiin hoitoprosessit, joiden keskiössä on potilas, sekä henkilökunnan ja potilaiden kulkureitit.

Sisäänkäyntikerroksessa on yhteispäivystyksen vastaanottotilat. Kaikki potilaat ilmoittautuvat Triagehoitajalle, joka ohjaa heidät joko erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon vastaanottoon. “Halusimme, että ympäristö olisi potilaille mahdollisimman viihtyisä ja rauhoittava. Siksi esimerkiksi ambulanssipotilaiden sisäänkäynti, ensihoito ja toimenpidehuoneet ovat erillään peruspäivystyksestä, ja myös lapsille on omat odotustilat”, kertoo Vaasan keskussairaalan suunnitteluinsinööri Sanna Ahola.

Myös esteettiset ja visuaaliset tavoitteet saavutettiin. “Y-rakennus on meren rannalla, hienossa maisemassa, ja siksi tiloihin haluttiin raikkautta ja valoisuutta. Kyseessä on myös merkittävä rakennus, joten halusimme siitä ulkoisesti edustavan ja modernin, mutta samalla vanhaan sairaalakokonaisuuteen sopivan”, kuvailee Rissanen.

TEHYKE

TEHYKE
TEHYKE
TEHYKE
TEHYKE

Karoliininen yliopistosairaala, Tukholma

 Karoliininen yliopistosairaala (Nya Karolinska Sjukhuset), Tukholma
 Karoliininen yliopistosairaala (Nya Karolinska Sjukhuset), Tukholma
 Karoliininen yliopistosairaala (Nya Karolinska Sjukhuset), Tukholma

Uusi Karoliininen yliopistollinen sairaala Tukholman Solnassa on huipputasoinen sairaala, jossa tarjotaan korkeatasoista terveydenhuoltoa sekä tehdään tutkimusta ja koulutusta. Se on suuruudeltaan 330 000 neliömetriä ja siten yksi suurimmista uudisrakennushankkeista Ruotsissa. Hanke täyttää korkeimman laatuluokan vaatimukset Ruotsin Miljöbyggnad-ympäristöluokitusjärjestelmässä ja on myös LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)-sertifioitu (Gold).

Saint-Gobain on toimittanut materiaaleja Nya Karolinskan hoitorakennukseksi kutsuttuun rakennuksen osaan. Se koostuu kymmenestä kerroksesta, joissa on kussakin eri osastoja. Hankkeen rakennuttajana on toiminut Skanska Healthcare, jolle olemme toimittaneet Gyproc-sertifioidun kevytrakentamisen järjestelmän kohteen seiniin. Takaamme järjestelmän toiminnallisuuden koko rakennuksen elinkaaren ajan ja olemme huolehtineet siitä, että rakennus täyttää sille asetetut vaatimukset esimerkiksi akustiikan ja ääneneristämisen, paloturvallisuuden ja kosteudenhallinnan suhteen.

Kiteen terveyskeskus

 Kiteen terveyskeskus

KYS Puijon sairaala

KYS Puijon sairaala
KYS Puijon sairaala
KYS Puijon sairaala
KYS Puijon sairaala
KYS Puijon sairaala

Tammenlehväkeskus

Tammenlehväkeskus